Compliance

Verantwoordelijk en systematisch handelen

GLS heeft op groepsniveau een programma geïmplementeerd om compliance-risico's systematisch te herkennen en structureel te vermijden. Het werd ontwikkeld om de GLS Group en zijn medewerkers te beschermen. Het is ook bedoeld om de samenwerking met business partners op basis van vertrouwen nu en in de toekomst te waarborgen.

GLS richt zich hierbij met name op het volgende:

  • Mededingingsrecht
  • Corruptiebestrijding
  • Naleving van economische sancties
  • Preventie van witwaspraktijken
  • Bestrijding van dwangarbeid, slavernij en mensenhandel

De hoeksteen van het compliancesysteem is een uitgebreid trainingsconcept voor medewerkers, omdat compliance bij hen begint.

De Compliance Officers in de afzonderlijke landen, de centrale afdeling Compliance van de Group en Internal Revision zijn de belangrijkste advies- en beoordelingsinstanties voor het drietrapsconcept.

Het complianceconcept volgt een uniforme structuur voor alle GLS-bedrijven, die zo nodig wordt aangepast aan speciale landspecifieke kenmerken.

shop-owner
 

Code of Business Standards

Het vertrouwen dat GLS ontvangt van klanten, medewerkers, zakelijke partners en het grote publiek is een topprioriteit voor de GLS Group.

Om dit vertrouwen verder te versterken, heeft de GLS Group zichzelf een Code of Business Standards toegekend die de fundamentele waarden en gedragsnormen van het bedrijf vastleggen die bindend zijn voor alle werknemers.

De GLS Code of Business Standards vormt de basis van alle zakelijke beslissingen en reguleert verantwoorde interacties met alle stakeholders.

middle-aged-man-holding-hard-hat

Gedragscode voor Leveranciers

GLS verwacht van haar leveranciers dat ze de normen in deze gedragscode voor leveranciers respecteren, ze toepassen door gepaste maatregelen te nemen en ze naleven tijdens hun bedrijfsactiviteiten.