Brexit

Do konca roku 2020 sa nezmenia žiadne procesy.

GLS brexit image

31. januára 2020 Spojené kráľovstvo opustí EÚ.

Od tohto dátumu už nebude Spojené kráľovstvo jej členom. Do konca roku 2020 však existuje prechodné obdobie na prepravu tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Colný štatút Spojeného kráľovstva po tomto období bude závisieť od prebiehajúcich rokovaní a dohôd s EÚ

Jedným z výsledkov môže byť skutočnosť, že Spojenému kráľovstvu bude udelený štatút tretej krajiny z hľadiska EÚ. To znamená, že pohyb tovaru, a tým aj expedícia balíkov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, bude v tomto prípade podliehať colnému dohľadu najskôr od 1. januára 2021.

GLS je už mnoho rokov spoľahlivým partnerom pre dodávky zásielok po celej Európe a vo svete. Z tohto dôvodu sa zákazníci GLS spoliehajú na existujúce, overené postupy pre hladký dovoz a vývoz vrátane dodávok vyžadujúcich preclenie.

GLS tak poskytne svojim zákazníkom rozsiahlu podporu pre zásielky do Veľkej Británie aj od roku 2021.

Váš vývoz do Veľkej Británie je vždy s GLS v bezpečí !