Brexit: GLS je pripravená

Linehaul

Odchod Veľkej Británie z EÚ je plánovaný najneskôr na 31. októbra. Ak Veľká Británia opustí EÚ bez dohody v tento dátum a bude považovaná za nečlenskú krajinu EÚ, ovplyvní to pohyb tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, keďže tovar bude potrebné precliť.

GLS je dlhoročným spoľahlivým partnerom zákazníkov pri doručovaní balíkov po celej Európe a vo svete. Poskytovateľ balíkových služieb je schopný využiť existujúce, osvedčené postupy pre hladký dovoz a vývoz, vrátane dodávok vyžadujúcich colné odbavenie..

Spoločnosť GLS pripravila celý rad opatrení pre prípadný Brexit bez dohody, vrátane prechodu IT systémov, prispôsobenia prevádzkových procesov, prijímania pracovníkov pre colnú prácu a školení zamestnancov obchodu.

GLS poskytne ďalšie informácie hneď, ako vznikne nový vývoj. V každom prípade: váš export do Veľkej Británie je vždy v bezpečí s GLS!