Condiţii Generale de Afaceri

1. Introducere

GLS România efectuează servicii integrate de transport intern și extern de colete şi de curierat rapid pentru Client având personalitate juridică, instituţii publice, firme, în general persoane juridice care încheie un contract pe termen lung cu GLS România pentru furnizarea serviciilor şi care achită contravaloarea serviciilor periodic, ulterior prestării acestora.

Condiţiile de afaceri ale clientului sau condiţiile generale contractuale nu vor deveni parte din contract, chiar şi după acceptarea unei solicitări din partea clientului.

Dăcă părţile vor încheia un contract pe perioadă îndelungată, prevederile din respectivul contract vor avea prioritate.Ȋn ceea ce priveşte aspectele nereglementate în respectivul contract, se vor aplica prevederile condiţiilor generale de afaceri.

GLS România livrează exclusiv colete plătite de Client.

Prezentele Condiţii stabilesc produsele, obligaţiile asumate de către GLS România ca prestator, precum şi toate acele condiţii ale căror îndeplinire este necesară din partea Clientului, pentru ca GLS să poată efectua transportarea coletelor într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

GLS România oferă de fiecare dată un serviciu din ușă în ușă şi exploatează mijloace de comunicare şi organizaţionale care să satisfacă toate cerinţele Clienţilor legate de informaţiile solicitate telefonic sau prin internet.

Produsul GLS România conţine servicii intermediare (servicii prestate de subcontractori), însă tehnologia GLS asigură posibilitatea de monitorizare a coletelor în întregul proces.

2. Departamentul de Relaţii cu Clienţii

GLS România are la sediul său un Departament de Relaţii cu Clienţii care în zilele lucrătoare are program de lucru între orele 08:00-18:00 şi oferă informaţii despre livrare (IOD) pe baza numerelor de colete, în baza unei cereri scrise, trimite Clientului dovada livrării (POD) şi administrează eventualele reclamaţii legate de transportul de colete.

Datele de contact ale Departamentului de Relaţii cu Clienţii sunt:

Telefon: 0269-501.900

Fax: 0269-501.950

E-mail: info@gls-romania.ro; customerservice@gls-romania.ro; office@gls-romania.ro.

Informaţia despre livrarea coletelor (status) se poate descărca începând cu a doua zi lucrătoare de la preluarea coletului de pe pagina de internet www.gls-romania.ro pe baza numărului de colet din meniul urmărire colete (Track&Trace).

3. Informaţii şi gestionarea reclamaţiilor

Clientul sau reprezentantul acestuia poate solicita informaţii despre colet la Departamentul de Relații cu Clienţii pe baza numărului de colet, ulterior putând solicita informaţii despre livrarea coletului (IOD), respectiv poate solicita confirmarea de livrare (POD). Informaţiile despre colet (IOD) sunt furnizate imediat în cazul coletelor expediate în ultimele 3 luni, iar confirmarea de livrare (POD) este trimisă în decurs de 4 ore, în cazul coletelor expediate în ultimele 3 luni.După această perioadă, informaţiile despre colet vor putea fi solicitate încă un an de la data livrării coletului, dar termenul de furnizare a informaţiilor se prelungește cu trei zile lucrătoare.

Copii după confirmările de livrare (POD) pot fi solicitate în mod gratuit pentru 5 % din volumul mediu lunar de colete.

POD-ul este disponibil după două zile lucrătoare de la livrare.

În cazul livrării coletului la un Pachetomat GLS, se pot solicita doar informaţii cu privire la livrare.

Departamentul de Relaţii cu Clienţii preia semnalarea unor eventuale daune şi le predă spre soluţionare responsabilului de daune al GLS România.

În cazul reclamaţiilor, acestea vor fi preluate de către Departamentul de Relaţii cu Clienţii, care asigură analizarea acestora, luarea măsurilor corective şi va înștiinţa reclamantul.

Reclamaţiile și observaţiile vor fi soluţionate de către Departamentul de Relaţii cu Clienţii în scris, în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei scrise.

Dacă furnizorul de servicii poştale nu raspunde la sesizare în intervalul de timp impus sau dacă răspunsul la sesizare este inacceptabil, atunci reclamantul poate înainta sesizarea către autoritatea competentă sau instanţei judecătoreşti din oraşul de reşedinţă al acestuia.

Reclamaţiile vor fi înregistrate, iar motivele erorilor vor fi eliminate conform prevederilor managementului calităţii certificate ISO.

4. Scopul și valabilitatea regională a Condiţiilor Generale de afaceri ale GLS

GLS România transportă colete în exclusivitate pe baza unui contract valid şi în vigoare. Contractul se încheie în scris după acceptarea ofertei, conform conţinutului acesteia, condiţia valabilităţii este însă în fiecare caz, ca Clientul să dispună pentru expedierea coletelor de un număr corespunzător de etichete de identificare a coletelor eliberate de GLS sau să emită astfel de etichete şi informaţii de expediere care corespund sistemului GLS şi să le utilizeze de fiecare dată la expedierea coletelor.

Aceste Condiţii Generale de Afaceri sunt valabile în cazul tuturor activităţilor firmei GLS România, în primul rând pentru efectuarea activităţilor integrate de transport de colete, pentru preluarea coletelor, pentru încărcarea şi descărcarea, manipularea, transbordarea lor, pentru depozitarea provizorie din cauza imposibilităţii de livrarea a acestora, precum şi pentru desfăşurarea transportului de colete la export în ţările din reţeaua GLS. Prezentele Condiţii se referă numai la acele sarcini de transport, pentru care GLS România a încheiat un contract, nu se referă deci la transportarea coletelor import, unde Clientul a încheiat contract cu partenerul GLS conform Condiţiilor Generale ale partenerului extern.

Regulile generale referitoare la importul de colete, acceptate de GLS de la partenerii săi externi sunt:

  • Costurile de livrare pentru importul de colete sunt achitate de Expeditor; GLS nu facturează destinatarul pentru costurile de transport.
  • Exista o relaţie contractuală între expeditor şi partenerul extern al firmei GLS.
  • La primirea coletelor de import, GLS nu verifică dacă coletele corespund cu normele interne exemplificate pe parcursul prezentului contract, şi încearcă livrarea pe baza datelor de pe etichetă. În cazul unei livrări nereuşite, partenerul extern al firmei GLS România primeşte notificare scrisă, iar măsurile aplicate sunt în funcţie de instrucţiunile oferite de către partenerul extern; în lipsa unor astfel de instrucţiuni, în a 10-a zi lucrătoare de la încercarea de livrare, GLS redirecţionează coletul la expeditor.
  • Dacă deţine numărul de colet, destinatarul poate modifica adresa de livrare indicată pe colet şi poate solicita livrarea la o altă adresă.
  • Destinatarul poate solicita despăgubiri dacă, pachetul i-a fost livrat lui sau unui reprezentant autorizat sau daca destinatarul dovedeste ca (i) expeditorul i-a acordat un astfel de drept de proprietate; sau (ii) daca pachetul a fost în proprietatea destinatarului. GLS România este obligată să accepte, ca şi dovadă, confirmarea ce rezultă în urma tranzacţiei cu privire la contracul încheiat între absenţi şi care va specifica şi suma oferită drept compensare cu privire la vanzarea şi achiziţionarea produsului dar şi faptul că nicio altă taxă achitată de către destinatar nu este asociată cu coletul respectiv în momentul livrării. Sesizarea de daune, va fi soluţionată în conformitate cu termenii contractuali dintre expeditor şi partenerul strain al firmei GLS România, şi anume în termen de 30 de zile de la primirea sesizării.
  • Durata investigaţiilor poate fi prelungită cu încă 30 de zile, dar prin informarea reclamantului.
  • Regulile privind procedura de vămuire a coletelor sunt specificate în legislaţia vamală. GLS România informează destinatarul cu privire la coletele care necesită vămuire, iar acesta prezintă o declaraţie în scris cu privire la tipul de vămuire şi achită taxele necesare vămuirii coletelor.
  • Dacă reclamantul nu acceptă suma acordată drept compensare de către GLS România, poate contacta autoritatea competentă din oraşul de reşedinţă.

Produsele si serviciile oferite de GLS sunt:

  • Transport intern integrat de colete BusinessParcel, BusinessSmallParcel (livrare în următoarea zi lucrătoare de la ridicare).
  • Transport extern integrat de colete în ţările Uniunii Europene, precum şi în Turcia, Norvegia şi Elveţia în colaborare cu sistemul GLS,
  • Importul coletelor expediate de către membrii sistemului GLS cu destinaţia România din relaţiile de mai sus, precum şi vămuirea conform dispoziţiilor Destinatarului şi livrarea coletelor.

BusinessParcel

Un serviciu eficient şi rapid de livrare door-to-door. Pe teritoriul Romniei, livrăm coletele ridicate din orice locaţie, în timpul programului de lucru în următoarea zi lucrătoare. A doua (în cazul persoanelor juridice) și a treia (în cazul persoanelor fizice) încercare de livrare se efectuează în mod gratuit.

ExpressParcel

Livrarea pană la ora 12 în următoarea zi lucrătoare de la ridicare. Acest serviciu este disponibil doar în anumite locaţii; lista cu orasele în care este valabil acest serviciu poate fi consultată pe pagina GLS România, http://bit.ly/ExpressParcelGLSRomania .

Dacă apar întârzieri din cauza prestatorului la coletele expres prin coletărie – cu livrare garantată la termen, ca despăgubire se va plăti costul transportului şi dublul taxei suplimentare a serviciului.

BusinessSmallParcel și ExpressSmallParcel

Acest serviciu reprezintă manevrarea de colete cu o greutate mai mică de 2 kg, sortate separat şi transportate în saci speciali şi determinarea mărimii coletului cu ajutorul şablonului GLS.

Transport intern și extern de coleteGLS efectuează preluarea coletelor conform cerinţelor expeditorului la locul indicat de Client, precum şi livrarea coletelor astfel încât acestea să rămână permanent sub supravegherea sa începând cu preluarea până la livrarea lor. Expediţia şi informaţiile legate de expediţie pot fi monitorizate și de către expeditor, iar confirmarea de primire poate fi căutată oricând (în termenul de prescripţie). În cazul unei incercări de livrare nereuşite, dacă destinatarul sau reprezentantul său autorizat nu este la adresa de livrare, se va lăsa de către agent o notificare în cutia poştală sau chiar la adresă. În cazul modificării adresei de livrare, GLS România se obligă să obţină informaţiile necesare şi să livreze coletul la adresa nouă. Serviciul include a doua (în cazul persoanelor juridice) și a treia (în cazul persoanelor fizice) încercare de livrare, după o primă încercare de livrare nereuşită. La instrucţiunile expeditorului sau ale destinatarului, coletul se va livra la noua adresă sau la adresa iniţială, dar într-un alt interval de timp.

EuroBusinessParcel și EuroBusinessSmallParcel

Transport rutier eficient si sigur, livrare la domiciliu (door-to-door) la orice adresă în 37 ţări europene. Transport export (serviciul internaţional integrat de transport de colete): livrarea coletelor se va efectua de către partenerii externi contractuali ai GLS România, astfel încât expediţia să rămână permanent sub supravegherea GLS România începând cu preluarea până la livrarea ei, iar informaţiile legate de expediţie şi confirmarea de primire pot fi solicitate oricând . Termenul de execuţie (fără vămuire de la preluare până la depozitul care efectuează controlul vamal al ţării de destinaţie) în cazul coletelor de export diferă de la ţară la ţară între o zi și 8 zile lucrătoare de la preluare. Dispoziţiile şi restricţiile în vigoare din ţările de destinaţie, cu privire la conţinutul şi modul de adresare pentru coletele de export, pot varia. Este responsabilitatea Expeditorului să constate dacă există restricţii cu privire la transportul unui anumit produs în ţara de destinaţie. Necesarul de timp pentru efectuarea controlului vamal este diferit şi depinde de regulamentele locale, iar cheltuielile sunt suportate de către Client sau Destinatar. În cazul în care Destinatarul, având un colet extern, nu îşi respectă obligaţiile legate de plata cheltuielilor de vămuire, aceste costuri vor fi suportate de Client. În cazul schimbării adresei destinatarului GLS îşi asumă sarcina de a corecta adresa şi de a livra la adresa corectată. Serviciul cuprinde a doua încercare de livrare după prima nereușită. În anumite ţări, după prima încercare de livrare, coletul poate fi livrat la vecin fără permisiunea destinatarului sau este depozitat la cel mai apropiat ParcelShop de adresa destinatarului, de unde poate fi preluat chiar de către destinatar. Dacă destinatarul nu îşi ridică coletul în timpul indicat pe notificare, pachetul va fi returnat la expeditor fără a mai exista încă o încercare de livrare. În anumite ţări, coletul se poate livra şi fără semnatură, dar numai dacă există instrucţiuni în scris din partea destinatarului. Coletele se livrează întotdeauna în conformitate cu regulile din ţara de destinaţie. Când există sesizări cu privire la coletele de export, se vor aplica condiţiile de afaceri din ţara destinatară. Datele de contact ale partenerilor externi, termenii şi condiţiile de transport valabile în ţările respective sunt disponibile pe site-ul GLS, https://gls-group.eu/EU/en/home .

Servicii cu valoare adăugată disponibile clienților interni:

Pick&ReturnService

Ridicare şi expediere înapoi – GLS România, la instrucţiunile clientului său contractual, ridică coletul de la locaţia specificată şi îl livrează la Client. Serviciul poate fi solicitat prin folosirea programului Connect şi prin platforma GLS Online, iar instrucţiunile primite pană la ora 17:00 din ziua respectivă vor fi luate în considerare în următoarea zi lucrătoare. Termenul limită pentru instrucţiunile primite după ora 17:00 se va prelungi cu încă o zi lucrătoare. Pentru ridicările internaţionale, termenul limită de primire a comenzilor este pana la ora 16:00.

Pick&ShipService

Ridicare şi expediere – GLS România, la instrucţiunile clientului său contractual, ridică coletul din locaţia specificată şi îl livrează la orice adresă din ţară. Serviciul poate fi solicitat prin folosirea programului Connect şi prin platforma GLS Online, iar instrucţiunile primite pană la ora 17:00 din ziua respectivă vor fi luate în considerare în următoarea zi lucrătoare. Termenul limită pentru instrucţiunile primite după ora 17:00 se va prelungi cu încă o zi lucrătoare. Pentru ridicările internaţionale, termenul limită de primire a comenzilor este pană la ora 16:00.

CashService

Ramburs (COD) – colectarea şi transferul sumei de bani solicitate în contul bancar menţionat de către Client; viramentele se vor efectua în mod automat, în funcție de înțelegerea contractuală; costurile adiţionale pentru acest serviciu includ comisioanele pentru transferuri bancare din ţara respectivă. Costul pentru acest serviciu se aplică şi în cazul unei livrări nereuşite. În cazul unui export, clientul trebuie să deţină un cont curent în ţara de destinaţie, doar în moneda ţării respective (de exemplu, EUR în Slovacia, CZK în Cehia, PLN în Polonia, RON în România, EUR în Slovenia sau HRK în Croaţia. În cazul coletelor de export, serviciul poate fi folosit doar cu ajutorul aplicaţiei GLS Connect. GLS România îşi rezervă dreptul să transfere costurile adiţionale ce rezultă în urma tranzacţiei.

ExchangeService

Schimb de colete – GLS România ridică un colet la schimb de la un destinatar la care tocmai i s-a livrat un alt pachet. Serviciul poate fi solicitat prin intermediul programului GLS Connect sau GLS Online.

DocumentReturnService

Retur documente – o soluţie pentru cazurile în care documentaţia specială de livrare care însoţeşte coletul trebuie confirmată de către destinatar şi apoi returnată expeditorului. Serviciul se solicită fie prin programul GLS Connect sau platforma GLS Online. Regulile de la secţiunea 16 cu privire la daune nu se aplică în cazul acestui serviciu.

DeclaredValueInsuranceService

Prin acest serviciu, GLS se obligă să compenseze clientul în cazul pierderii, distrugerii, daunei parţiale sau totale a unui colet pană la valoarea declarată în momentul predării coletului pentru expediere. Acest serviciu poate fi contractat pentru fiecare colet în parte contra cost. Serviciul poate fi solicitat prin programul GLS Connect sau platforma GLS online. Pentru coletele interne și de export valoarea maximă declarată este de 2,800 RON. Dacă expeditorul declară în mandatul de asigurare o sumă mai mare decât valoarea comercială a conţinutului coletului, atunci se va lua în considerare valoarea reală a produselor, iar daca sumă declarată în mandate este mai mică decat valoarea reală, atunci valoarea de pe mandate trebuie utilizată ca bază pentru calculul sumei acordate drept compensare. Dacă pachetul care are contractat un astfel de serviciu este distrus sau este parţial sau integral deteriorat, GLS se obligă să compenseze clientul în funcţie de următoarele:

 • a) în cazul distrugerii totale sau pierderii coletului, suma acordată drept compensare va fi suma declarată pe mandatul de asigurare.
 • b) în cazul pierderii sau deteriorării parţiale a coletului, suma acordată drept compensare va fi proporţională cu suma declarată în mandate în acelaşi procent cu dauna din valoarea totală a transportului.

SMSService

Notificare prin mesaj: La instrucţiunile Clientului, GLS România expediază un mesaj prin care informează destinatarul că pachetul este pregătit pentru expediere. Acest serviciu nu garantează totuşi predarea coletului la GLS România. Mesajul este conceput de Client şi poate include numărul de colet şi suma ramburs ce trebuie achitată la livrare. Numărul de telefon al departamentului de Relaţii cu Clienţii este inclus automat la finalul mesajului. Serviciul poate fi contractat prin programul GLS Connect sau prin intermediul GLS Online; mesajele nu trebuie să depaşească 160 de caractere.

PreadviceService

În dimineaţa din ziua livrării, GLS România expediază un scurt mesaj prin care informează destinatarul cu privire la intervalul de livrare. Mesajul conţine numărul coletului, timpul estimativ de livrare (cu acurateţe de 95%), şi anume un interval de 3 ore, precum şi numărul de telefon al departamentului de Relaţii cu Clienţii. Serviciul poate fi solicitat prin programul GLS Connect sau prin platforma GLS Online.

FlexDeliveryService

Dacă se solicită acest serviciu, GLS România trebuie sa încerce livrarea unui colet de trei ori (în principal la persoane fizice) şi oferă patru metode alternative de livrare. După prima încercare de livrare, luand în considerare perioada de depozitare, destinatarul poate folosi platforma online să solicite livrarea în altă zi, să specifice o nouă adresă, să solicite livrarea coletului la un Pachetomat, să-l ridice personal de la un depozit GLS sau să refuze primirea acestuia. Dacă nu sunt furnizate instrucţiuni, se va încerca livrarea coletului în mod automat, în prima, a treia şi a cincea zi lucrătoare de la expediere. Serviciul poate fi contractat conta cost prin programul GLS Connect sau platforma GLS Online.

5. Colet, etichetă colet, ambalare, adresare, sigilare

Ambalarea mărfii sau produselor trebuie făcută cu grijă şi adecvat, astfel încât coletul expediat să corespundă manipulărilor mecanizate ale coletelor, încărcării lor, transportului pe drumul public şi astfel încât marfa sau produsele să ajungă fără deteriorări la destinaţie. GLS România îşi asumă răspunderea şi va acorda despăgubiri în cazul deteriorării coletului doar pentru coletele ambalate şi adresate corespunzător.

Manipularea coletelor în sistemul GLS România este asigurată de o tehnologie profesională, de aceea nu se pot preda coletele care nu pot fi manipulate cu tehnologii utilizate în transportul de colete. În toate cazurile, ambalajul trebuie să protejeze conţinutul, atât calitativ, cât şi din punct de vedere al integrităţii, în așa fel încât acesta să nu poată fi accesat fără ca ambalajul exterior să fie deteriorat. La ambalare trebuie respectate următoarele condiţii:

 • Pot fi expediate numai pachete complet sigilate
 • Marfa paletată nu poate fi transportată
 • Ambalaj corespunzator, atat intern cat si extern. Împachetare corespunzătoare înseamnă atât ambalaj intern, cât şi extern – care trebuie să fie de carton în 5 straturi sau materiale echivalente.
 • Pachetele din care ies obiecte lungi şi ascuţite nu sunt conforme pentru transport.
 • Cutiile trebuie exploatate optim, dimensiunile şi calitatea corespunzătoare a materialului ambalajului precum şi umplerea spaţiului interior protejează marfa.
 • Marfa fragilă trebuie ambalată cu polistiren sau alte materiale de căptușire şi de umplutură; o cutie de carton este singura formă acceptată de ambalaj extern. Inscripţia „Fragil” atenţionează, dar nu protejează marfa.
 • Articolele de tehnica telecomunicaţiilor (IT) care urmează să fie reparate vor fi predate în ambalajul original, complet, cu completarea corespunzătoare, în cazul preluării sau schimbului de colete.
 • Sticlele, flacoanele introduse în colet trebuie protejate unele de celelalte, iar în partea de jos şi de sus printr-un strat protector.
 • Marfa cu forme speciale, greu de împachetat trebuie protejată atât cu ajutorul foliei retractabile, cât şi cu ajutorul altor tipuri de ambalaje.
 • Cutia de carton trebuie sigilată pe fiecare parte cu bandă de lipit cu logo-ul firmei, dacă există această posibilitate.
 • Nu se pot prelua cutii legate între ele prin bandă adezivă, deoarece ambalajul se poate destrăma şi doar coletul identificat prin etichetă va ajunge la destinaţie.
 • Plicul conţinând adresa, eticheta, foaia de expediţie, respectiv autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe suprafaţa cea mai mare a coletului.
 • În cazul expedierii mai multor colete la aceeaşi adresă, autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe fiecare colet în parte.
 • În cazul serviciului CashService (ramburs), suma de încasat trebuie indicată pe lista ramburs sau cu ajutorul datelor trimise pe cale electronică şi pe colet, prin utilizarea autocolantului sistematizat de către GLS România. (n cazul mai multor colete, autocolantul ramburs trebuie lipit pe fiecare colet, iar suma de încasat va fi indicată corespunzător valorii fiecărui colet). În cazul comenzilor greşite sau incomplete, GLS România va depune toate eforturile pentru clarificarea situaţiei.
 • Anvelopele pot fi transportate şi fără ambalaj.Un colet nu poate sa conţină mai mult de 2 anvelope. Acestea trebuie să fie securizate împreună în aşa fel încat să nu se desprindă în timpul transportului şi eticheta să fie ataşată corespunzător.
 • Plăcile aglomerate trebuie ambalate în ambalaje de carton în 5 straturi cu protecţie pentru margini şi colţuri.
 • GLS România nu îşi asumă responsabilitatea pentru produse care necesită temperaturi controlate, tocmai din acest motiv, ambalajul trebuie să asigure integritatea conţinutului la temperaturi cuprinse între -25°C şi +65°C.

Dacă ambalajul nu se încadrează în cerinţele de mai sus, atunci GLS este obligată să refuze transportul coletelor.

Pentru GLS România evitarea daunelor este importantă, de aceea acordă partenerilor consultanţă în ceea ce priveşte ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relaţii cu Clienţii.

Aplicarea etichetei „Fragil” nu scuteşte expeditorul de obligaţiile ambalării coletului corespunzător naturii mărfurilor, deoarece această etichetă nu protejează marfa!

GLS România furnizează în mod gratuit, pentru identificarea coletelor, etichete adezive care conţin un cod de bare individual. Eticheta conţine numărul de identificare al coletului şi adresa destinatarului. Etichetele GLS pot fi generate prin utilizarea programului GLS Connect dar şi a platformei GLS Online. In astfel de cazuri, GLS, alocă clientului un interval de numere, care urmează să genereze eticheta ce va trebui să conţină datele necesare de livrare. Clientul este responsabil de utilizarea cu atenţie a etichetelor şi a intervalului de numere alocat, şi de achitatea transportului pentru coletele expediate, în urma folosirii etichetelor care i-au fost furnizate.

6. Preluarea coletelor

Coletele se preiau în fiecare caz în condiţiile agreate sau de la sediul Clientului. Clienţii – pe baza unei înţelegeri separate – pot preda coletele prevăzute cu etichetă şi adresate la sediul GLS România, la „I-Punkt”-ul unităţii de prelucrare a coletelor, la ora convenită, pentru livrările pentru ziua lucrătoare următoare. Coletele vor fi așezate pe bandă în acest caz de către șoferul Clientului. Şoferul GLS nu verifică la preluare dacă coletele corespund cu normele interne exemplificate pe parcursul prezentului contract, dar poate să refuze preluarea coletelor în mod evident necorespunzătoare. Expedierea unui colet trebuie anunţată la Departamentul de Relaţii cu Clienţii, la numărul de telefon 0269-501.900, cu o zi înainte de ridicarea coletelor sau pană la ora 9.00 a.m în ziua ridicării.

Șoferul sau angajatul care efectuează preluarea va prelua coletele contra Confirmării de Primire (care va fi şi ştampilată de către şofer), care servește drept confirmare a numărului de colete preluate. Pe adeverința de predare este menţionat numărul de colete predate. Înregistrarea pe articole a coletelor şi cântărirea acestora (APL) conform celor stipulate în contract se vor efectua la sediul Clientului, la Depozitul GLS România sau la unitatea centrală de prelucrare a coletelor GLS.

Clientul va utiliza pentru identificarea coletelor următoarele dovezi:

 • duplicatul etichetei coletului,
 • mini-eticheta numărului de colet (autocolant, se desprinde de pe tichetul coletului în 2 exemplare),
 • în cazul etichetei de colet realizate în sistem propriu, un fişier de date în format electronic, stabilit de comun acord cu GLS România.

Adresa inscripţionată pe eticheta trebuie să conţină următoarele informaţii, în cifre arabe (0-9) şi alfabetul latin (A-Z):

 • Numele destinatarului,
 • Numele localitaţii de livrare, codul poştal
 • Numele străzii, numărul casei, etajul şi numărul de apartament
 • În cazul unui colet de export, numele ţării de destinaţie

GLS România va factura Clientul pe baza numărului de colete expediate, deşi uneori, sunt efectuate şi corelări cu datele clientului.

Dacă aşa s-a convenit de ambele părţi, GLS Romania poate furniza informaţii referitoare la colete cu ajutorul unui sistem computerizat.

7. Livrare

La livrare, şoferul va preda destinatarului coletul ambalat şi cu adresa lizibilă. În cazul unei livrări personale, destinatarul trebuie să asigure accesul sigur si uşor către adresa de livrare. Şoferul nu poate fi reţinut la livrare mai mult de 10 minute, în cazul în care este reţinut, livrarea poate fi întreruptă.

Livrarea coletelor se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a unor persoane (cu varsta de 14 ani sau mai mult) despre care se presupune pe baza circumstanţelor că sunt îndreptăţite la preluarea coletelor. Sunt incluse persoanele prezente la adresă, proprietarul locaţiei sau persoana care oferă găzduire destinatarului, precum şi cele care dispun de împuternicire. GLS România nu verifică dacă mai există o altă persoană cu acelaşi nume la adresă, care ar putea primi coletul.

Predarea va fi confirmată de către destinatar prin semnătura sa pe formularul emis de GLS România. Pe lângă semnătură, şoferul va solicita şi numele celui care preia coletul, care va fi introdus lângă datele salvate în scannerul manual, astfel numele persoanei care preia coletul poate fi căutat în informaţiile telefonice sau electronice existente despre colet.

GLS România livrează persoanelor analfabete doar în prezenţa unui martor. Acesta semnează formularul emis de GLS cu numele său.

Când coletul este livrat la un Pachetomat, destinatarul este informat printr-un sms sau email cu privire la adresa Pachetomatului, numărul de colet şi un cod unic de identificare, pe baza cărora se poate prelua coletul. În cazul coletelor cu ramburs, sumele trebuie achitate printr-un terminal POS. Compartimentul se deschide doar dacă s-a achitat rambursul. Destinatarul primeşte un email de confirmare cu privire la preluarea cu success a coletului şi plata rambursului.

Dacă coletul nu poate fi predate la Pachetomat, din lipsă de spaţiu, atunci acesta va fi returnat la depozitul GLS România responsabil de livrare, urâand ca destinatarul să fie informat prin sms sau email, după care se poate selecta o nouă opţiune de livrare.

8. Limitele de greutate şi de dimensiune ale coletelor

Se pot expedia colete care nu depășesc 40 kg per colet (50 kg, în caz de export). Circumferinţa (circumferinţă = 2X înălţime + 2x lăţime + 1x lungime) nu poate fi mai mare de 3 m, iar lungimea maximă aprobată a coletului este de 2 m, înălţimea maximă de 0,6 m şi lăţimea maximă de 0,8 m. În cazul BusinessSmallParcel, greutatea maximă a coletului poate fi de 2 kg, iar lungimea maximă de 40 cm.

Latura cea mai mare a unui colet expediat prin intermediul www.trimitepachet.ro nu trebuie să depășească 50 cm.

Llatura cea mai mică și latura cea mai mare* însumate nu trebuie să depășească:

 • 35 cm – colet XS
 • 50 cm – colet S
 • 65 cm – colet M
 • 80 cm – colet L
 • 100 cm – colet XL

GLS România cântărește fiecare colet – conform contractului – automat, pe cântar electronic, la recepţionarea coletului în depozit sau în unitatea de sortare şi înregistrează datele de greutate atribuite numărului coletului. Datele de greutate constituie automat datele de bază ale facturării.

Coletele care depășesc greutatea de 40 kg sau limitele dimensionale nu vor fi livrate de către GLS România.

9. Obiecte excluse din serviciile GLS

GLS îşi rezervă dreptul de a refuza sau returna orice colet ce conţine bunuri interzise prin lege sau care ar putea deteriora celalalte colete, care nu respectă Condiţiile Generale de Afaceri, sau care ar putea periclita sănătatea persoanelor care le manevrează.

GLS exclude de la preluare:

 • produse ambalate necorespunzător şi/sau produsele care nu sunt ambalate conform uzanţelor de afaceri,
 • trimiteri care au vizibil o greutate depăşita (naţional, export sau import) şi/sau sunt supradimensionate
 • colete legate între ele prin bandă adezivă, sau colete expediate în lăzi de lemn,
 • produse alterabile, produse care pot fi contagioase, produse care pot provoca greaţă,
 • rămășiţe umane
 • animale vii şi plante,
 • produse ambalate vrac, în pungi, în saci,
 • mărfuri cu valoare deosebită, cum sunt de exemplu banii, metalele preţioase, documentele de valoare financiară, taloanele câștigătoare extrase şi cele similare, perle, pietre preţioase, bijuterii etc.
 • obiecte de artă, obiecte cu valoare personală,
 • produse sensibile la temperatură,
 • muniţie, arme de foc, explozibile şi alte produse similare, inclusiv arme cu aer comprimat, arme CO2 și replici care pot fi confundate cu arme reale de foc și componentele acestora.
 • stupefiante şi substanţe psihotrope
 • materiale radioactive
 • materiale inflamabile
 • produse considerate periculoase,
 • produse etichetate drept risc biologic
 • produse cu eticheta de atenţionare asupra riscului privind conţinutul de azbest.
 • colete adresate către căsuţa poștală a destinatarului,
 • în cazul coletelor de export sunt exceptate produse de redevenţă, băuturi alcoolice, tutun inclusiv în coletele expediate pentru persoane fizice,
 • coletele ale căror ambalaje conţin inscripţii sau imagini de natură rasistă, obscenă sau care încalcă drepturile omului.
 • produsele considerate periculoase conform ADR (Ordonanţă despre transportarea pe drumuri publice a mărfurilor periculoase).
 • dacă livrarea este solicitată la un Pachetomat, atunci mărfurile periculoase care pot fi transportate în cantităţi limitate sau exceptate conform ADR, sunt excluse de la transport.

În cazul coletelor cu destinație externă, bunurile personale, bunurile supuse accizelor și taxei pe consum, precum și mărfurile însoțite de carnete ATA sunt excluse de la transport. Este exclusă expedierea produselor și bunurilor care sunt interzise în conformitate cu prevederile statutare (inclusiv rezoluții și măsuri inițiate de Organizația Națiunilor Unite) ale oricărui stat membru al Uniunii Europene sau ale țării de origine, de tranzit sau de destinație, sau pentru care sunt în vigoare restricții comerciale sau economice sau sancțiuni. Informaţii referitoare la dispoziţiile speciale din fiecare ţară de livrare, pot fi obţinute de la ambasada ţării respective.

Clientul este obligat sa anunţe GLS România, înainte de expediere, cu privire la coletele a căror valoare depăşeşte suma de 5,000 EUR.

Dacă pachetul conţine produse excluse de la transport, GLS România trebuie să refuze furnizarea sau continuarea furnizării serviciului contractat. Costurile adiţionale ce reies din returnarea coletelor la expeditor sau în orice altă locaţie, sau în urma aplicării măsurilor impuse de autoritaţile competente, vor fi suportate de către Client.

10. Servicii furnizate

GLS România prestează serviciile ca şi transportator, iar pentru a îndeplini sarcinile de predare-preluare colete apelează la transportatori independenţi, a căror activitate o verifică pe parcursul întregii execuţii şi garantează calitatea acestei activităţi. Aceste prestări vor apărea pe factură ca şi servicii mijlocite şi nu vor apărea defalcat după caracterul lor.

GLS România preia colete fără a le verifica conţinutul, colete sigilate, nedeteriorate şi le predă destinatarului sigilate, fără să le verifice conţinutul.

În cazul deteriorării vizibile a coletului sau a ambalajului, GLS România va proceda la verificarea sau va permite verificarea conţinutului la livrare, iar rezultatele vor fi notate într-un proces verbal de daune, împreună cu destinatarul.

Amploarea, caracteristicile şi condiţiile serviciului:

10.1. Cuprinsul serviciilor: preluarea coletelor predate în Depozitul GLS sau unitatea centrală (HUB), sau la sediul indicat de Client, transportarea coletelor la destinatar. GLS România satisfice, în primul rând, cerinţele Clientului şi îşi asumă sarcina de a transporta colete, costurile aferente fiind suportate de Client.

10.2. Livrarea coletelor se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a unor persoane despre care se presupune, pe baza circumstanţelor, că sunt îndreptăţite la preluarea coletelor. Aici se încadrează, înainte de toate, persoanele prezente în încăperile destinatarului şi cele care dispun de împuternicire.

În cazul unui colet livrat la un Pachetomat, acesta se preda pe baza numarului de colet si a codului de identificare asociat cu acesta.

10.3. Livrarea coletelor care s-au predat către GLS România până la ora agreată se va efectua începând cu a doua zi lucrătoare („24 de ore” nu înseamnă timpul de execuţie, indică în exclusivitate următoarea zi lucrătoare). Clientul poate solicita trimiteri ExpressParcel, adică livrarea înainte de amiază (până la ora 12 în următoarea zi lucrătoare) în localităţile aflate pe lista emisă de GLS România, în condiţiile stabilite în contract.

Timpul de tranzit în cazul trimiterilor externe (export) este între o zi şi 8 zile lucrătoare (date informative), timp care se poate prelungi cu timpul necesar vămuirii.

10.4. În cazul unei prime livrări nereuşite, a doua (persoane juridice) și a treia (persoane fizice) încercare de livrare fac parte din serviciul de bază. În cazul în care motivul nelivrării este adresa incorectă sau altă cauză, care poate fi corectată de către Client, GLS România va soma Clientul să corecteze eroarea. În cazul eşuării celei de-a doua încercări de livrare sau nereuşitei procedurii de corectare, coletul va fi returnat Clientului. Daca destinatarul refuză preluarea, nu va exista o a doua încercare de livrare, iar coletul se va returna în mod automat la client.

Dacă coletul nu poate fi livrat, GLS România îl va depozita timp de 5 zile lucrătoare (exceptând perioada de concediu indicată de destinatar, în acest caz se depozitează timp de 10 zile lucrătoare), după expirarea acestei perioade, coletul va fi returnat – fără nici o notificare – Clientului.

GLS România nu efectuează o a doua încercare de livrare a coletului şi coletul va fi returnat Clientului în cazul în care se refuză preluarea sau în baza indicaţiilor date de Client pe parcursul procedurii de corectare.

GLS efectuează 3 încercări de livrare în cazul coletelor expediate cu serviciul FlexDeliveryService. Dacă nu se specifică altfel, prima încercare se efectuează în prima zi lucrătoare după expediere, a doua încercare va fi în a treia zi lucratoare, iar a treia încercare în a 5-a zi lucrătoare.

10.5. GLS România oferă Clientului, telefonic, respectiv prin sistemul Track&Trace de căutare on-line, informaţii despre coletele livrate (IOD), începând cu dimineaţa celei de-a doua zile lucrătoare după preluarea coletelor. Confirmarea de livrare în scris (POD) se poate solicita gratuit de Client pentru 5% din numărul mediu al coletelor predate într-o zi. GLS România are dreptul de a solicita taxe, dacă solicitările depășesc acest procent.

Foaia de transport semnată („Rollkarte POD”) sau confirmarea de primire care o înlocuieşte, recunoscută electronic (în scanner) şi semnată este considerată document corespunzător de livrare.

În cazul livrării coletului la un Pachetomat, pot fi solicitate doar informații cu privire la livrare.

10.6. CashService, care presupune colectarea sumei ramburs la livrare, se va efectua doar pe baza comenzii regulamentare în scris a Clientului sau a comenzii trimise prin mijloace electronice și confirmată de GLS România, sau pe baza comenzii înregistrate conform instrucţiunilor în termenul stabilit cu ajutorul programului GLS Connect sau a platformei GLS Online. GLS România este în totalitate responsabilă pentru sumele ramburs încasate.

Sumele maxime de ramburs încasate sunt: pentru persoane fizice 7,000 RON și 5,000 RON pentru persoane juridice. GLS România are dreptul, pe baza unei decizii impuse de autorităţile competente, să reţină sumele ramburs încasate de la destinatari, dar care nu au fost încă transferate în contul Clientului.

Odată ce agentul de livrare a predat coletul şi destinatarul a semnat pentru colet, nu se mai pot face sesizari cu privire la suma predată agentului sau la suma de bani înapoiată destinatarului de către agent.

În cazul rambursului neridicat, responsabilitatea companiei GLS România se extinde doar pană la valoarea serviciului contractat, urmând ca apoi să contribuie la colectarea rambursului respectiv. Dacă nu se reuşeşte colectarea rambursului din motive imputabile companiei GLS, atunci se pot solicita despăgubiri a căror valoare poate ajunge pană la suma de ramburs neîncasată. În cazul pierderii, daunei parţiale sau integrale a coletului compania GLS România va oferi despăgubiri conform prevederilor stabilite în secţiunea 16 (Evenimente de daună), iar în acest caz suma ramburs nu mai poate fi solicitată.

În momentul depunerii sesizării de daune, Clientul trebuie să dovedească faptul că destinatarul nu a achitat rambursul, în ciuda somaţiei trimise de Client, urmând să repartizeze creanţa neachitată companiei GLS România. Dacă rambursul nu a putut fi colectat din cauza instrucţiunilor eronate primite de la Client (trimiterea incompletă sau întârziat a datelor referitoare la rambursuri, completarea deficitară sau incompletă a documentaţiei corespunzătoare), GLS România va fi exonerată de orice raspundere. Clientul trebuie să expedieze datele cu privire la rambursuri în momentul predării coletelor la curierul GLS. Furnizarea acestor date după predarea coletelor va fi considerată o întarziere a transmiterii informaţiilor respective.

În gestionarea unui colet pentru care s-a solicitat serviciul adiţional CashService (serviciul Ramburs), GLS va colecta rambursul conform instrucţiunilor primite de la Client; GLS nu are dreptul să formuleze declaraţii în numele Clientului sau să încheie contracte cu destinatarul. Clientul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la combaterea şi prevenirea spălării de bani şi finanţării terorismului.

10. 7. Serviciul retur documente (DocumentReturnService) este furnizat pe baza unor convenţii, în scris. Condiţiile obişnuite de compensare nu sunt valabile pentru aceste convenţii. Pentru evitarea obstacolelor apărute pe parcursul prestării serviciului, personalul GLS România colaborează direct cu personalul Clientului şi cu destinatarul, pentru rezolvarea acelora care nu îi sunt în putinţă să le rezolve singur. Dacă în cazul acestui serviciu sarcinile nu se pot executa dintr-un motiv oarecare, GLS România nu îşi asumă răspunderea materială pentru întârzierea acestuia şi pentru eventualele pagube ivite.

11. Tarife şi rambursarea cheltuielilor

Preţurile vor fi convenite de GLS România şi de Client prin negociere. (Contractul se consideră ca fiind acceptat, dacă oferta a fost acceptată fie în scris sau verbal sau dacă serviciul a fost deja solicitat). Decontarea cu Clientul a mărfurilor retur, a redirecţionărilor mărfurilor cu dimensiuni neobişnuite se efectuează conform listei de preţuri în vigoare.

GLS efectuează transporturi internaţionale de colete în afara EU doar în condiţiile de livrare DAP sau DDP.

Mandate speciale de vămuire sunt îndeplinite de către GLS România doar pe baza convenţiilor încheiate în prealabil.

În cazul coletelor pentru export, Clientul este obligat să încheie o convenţie şi să mandateze GLS România conform convenţiei.

În cazul mandatelor de export, GLS România porneşte de la premisa că Clientul răspunde pentru corectitudinea condiţiilor de livrare comunicate. De aceea, în cazul în care, conform condiţiei de livrare, destinatarul extern trebuie să plătească taxe vamale, impozite, taxe, costuri sau cheltuieli sau dacă acestea apar din cauza destinatarului extern, Clientul intern se obligă să ramburseze către GLS România acele cheltuieli dacă nu au fost achitate de către destinatarul extern pe baza unei facturi emise de GLS România.

GLS România are dreptul să deschidă sau să examineze orice colet fără notificarea în prealabil a Clientului, dacă acest lucru i se impune de către autorităţile compentente. GLS România va achita, după care va refactura către Client orice amenzi impuse de autorităţi, dacă acestea se aplică în urma încălcării prevederilor acestui contract de către Client.

12. Obligaţiile Clientului

Clientul este obligat să ambaleze fiecare colet după cerinţele manipulării coletelor şi să le prevadă cu etichetele sistematizate GLS şi completate în întregime, respectiv să le prevadă cu documentele aferente. GLS România nu răspunde pentru greşelile de completare a etichetelor. Pe datele de expediere trebuie să fie corecte, în primul rând, datele Destinatarului. Clientul va proceda în colaborarea cu GLS România, conform indicaţiilor Manualelor de utilizare a aplicațiilor și serviciilor GLS.

Clientul nu poate preda unor terţe părţi etichetele sau intervalele de numere alocate, puse la dispoziţia Clientului de către GLS Romania. Clientul va fi în totalitate răspunzător de orice încalcare a acestei prevederi.

Clientul este obligat să transfere la termen în contul GLS România contravaloarea serviciului prestat.

Dacă Clientul expediază bunuri excluse în secţiunea 9, sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, GLS România poate refuza, temporar, prestarea serviciului solicitat.

Clientul este responsabil pentru daunele cauzate de conţinutul coletelor expediate şi rambursarea costurilor suportate de GLS România pentru atenuarea consecinţelor acestor daune.

Clientul are obligaţia de a informa GLS România, în scris, cu privire la modificările oricăror date, fără întârziere. Această prevedere se aplică în următoarele circumstanţe:

 • modificarea numelui sau adresei Clientului;
 • modificarea locului de ridicare a coletelor
 • modificarea contului bancar
 • schimbarea persoanei împuternicite să semneze orice act în numele companiei,
 • în cazul unei filiale a unei companii străine, modificarea sediului din ţară si codului de identificare fiscală.
 • modificare în forma de constituire a companiei respective.

Clientul se va asigura că datele furnizate către GLS România nu încalcă drepturile sale sau ale terţelor părţi (în special ale destinatarului). Clientul, concomitent cu expedierea coletelor, admite că deţine drepturile necesare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (mai ales pentru utilizarea numărului de telefon fix sau mobil ale destinatarului, necesare pentru furnizarea serviciului).

GLS România nu-şi asumă responsabilitatea pentru informaţiile referitoare la destinatar, primite de la Client şi pentru utilizarea acestora în timpul prestării serviciului solicitat.

13. Drept de dispoziție

În cazul în care destinatarul lipseşte, Clientul poate împuternici GLS România să livreze expedierea coletului unui vecin sau altei persoane corespunzătoare. În aceste cazuri de împuterniciri – în scris sau verbale – confirmarea de primire (IOD, POD) va fi redactată într-o formă implicit modificată.

În cazul unui export, GLS poate livra coletul prin respectarea datelor de pe etichetă sau poate accepta notificarea curierului care înlocuiește confirmarea de primire.

14. Facturare, plăţi anticipate

GLS România prestează serviciile doar în cazul achitării serviciilor comandate de către Client.

Factura serviciului prestat va fi emisă întotdeauna ulterior, în baza înțelegerii contractuale, o dată sau de două ori pe lună.

Prestaţiile se vor factura pe tipul serviciilor, ca o singură sumă cu un termenul de plată de 7 sau 14 zile calendaristice de la emiterea facturii. Achitarea facturii se efectuează întotdeauna prin virament bancar sau depunere in contul menţionat pe factură. Anexa facturii, expediată via email pe adresa furnizată de client, conţine detalierea după numărul coletelor, specificând greutatea cântărită şi tariful perceput (sumele din anexă nu includ TVA).

În domeniul de aplicare CMR – la transportarea coletelor export – este valabilă garanţia reglementată de acesta.

Convenţiile secundare şi suplimentare, precum şi diferite acorduri sunt valabile doar în scris.

15. Garanție

GLS România îşi asumă răspunderea, că în cazul solicitării serviciului de livrare garantată pentru a doua zi lucrătoare, ExpressParcel, dacă firma livrează cu întârziere din cauze imputabile ei (timp de prelucrare care depăşește o zi lucrătoare), va returna Clientului taxa de transport şi dublul taxei suplimentare.

În ceeea ce privește alte aspecte ale garanției, dacă nu se menţionează altfel în Condiţiile Generale de Afaceri, se vor aplica ultimele prevederi legale.

În domeniul de aplicare CMR – la transportarea coletelor export – este valabilă garanţia reglementată de acesta.

16. Evenimente de daună

GLS asigură Clientului în cazul pagubelor imputabile firmei – daunele provocate de manipularea neatentă, neprofesionistă a coletelor, pierderea parţială sau totală a coletelor, distrugerea acestora – acoperirea despăgubirii.

Despagubirea nu acoperă pierderile colaterale, ci doar daunele directe, valoarea de achiziţie, înlocuire sau reparaţie. În ceea ce priveşte stabilirea daunelor si metodele de compensare, se vor aplica regulile Codului Civil referitoare la daunele extracontractuale.

Regulile privind neîncasarea rambursului (10.6 Serviciul de ramburs/CashService) se aplică doar dacă pachetul nu a fost pierdut, distrus sau deteriorat. Pretenţii justificate de despăgubiri există în cazul daunelor acoperite, când solicitarea de despăgubire/reclamaţia scrisă este adresată către GLS România, în termen de 3 zile de la livrare/returnare, iar daunele au fost provocate din culpa prestatorului. Investigația va fi desfășurată de GLS pe cheltuiala proprie.

Depăşirea acestui termen duce la decăderea Clientului din dreptul de a mai solicita despăgubiri şi exonerează GLS de la orice obligaţie de despăgubire.

Valoarea despăgubirii este aceeaşi cu valoarea de achiziţie, înlocuire sau reparaţie dar nu poate depăşi suma de 700 RON. Taxele referitoare la costul de achiziţie vor fi stabilite conform cerinţelor în vigoare. GLS România nu va fi considerată responsabilă pentru nici o sesizare cu privire la întârzierea în livrarea coletelor, fără să fie contractate servicii adiţionale în sistem.

Dacă dublul valorii serviciului intern depăşeşte 700 RON, GLS România va despăgubi până la dublul costului de transport.

În cazul neefectuării sau a efectuării cu intarziere a unui serviciu adiţional contractat, suma oferită drept compensare poate fi dublul costului de transport şi al serviciului respectiv. Nu se consideră pagube, dacă GLS România îndeplineşte cu întârziere comanda, omite încasarea sumei ramburs sau returnarea foii de expediţie, dar poate dovedi în propriul sistem (IOD, POD) livrarea coletului. În astfel de cazuri, sesizarea Clientului poate fi îndreptată doar către destinatar, iar GLS România răspunde doar până la concurenţa sumei ce reprezintă taxa serviciului suplimentar. Fără acordul GLS România este exclusă cesionarea solicitărilor de asigurare din partea Clientului către terţi. Pentru executarea cu întarziere a serviciilor care nu au un termen garantat, GLS România nu va putea fi trasă la răspundere.

GLS România nu asigură acele valori care sunt deja protejate printr-o altă asigurare, solicitată de către Client sau de către destinatar. Clientul are dreptul de a încheia o asigurare suplimentară pentru bunurile transportate, pe numele și cheltuialile proprii.

Prestatorul ia măsuri privind achitarea sumei de despăgubire, pe care o consideră el întemeiată, în termen de opt zile calendaristice de la depunerea ultimelor documente necesare pentru evaluare.

Dacă reclamantul nu acceptă suma oferită de GLS drept compensare, acesta poate contacta autorităţile competente. Dacă reclamantul nu este de acord cu procedura de despăgubire desfăşurată de GLS, acesta poate contacta autorităţile competente.

Metoda de compensare:

În cazul daunelor ce pot fi reparate, se va acorda o compensare care acoperă costurile reparaţiei. În cazul unei reparaţii, compensarea nu va acoperi devalorizarea produsului.

Înlocuirea se despăgubeşte la valoarea de achiziţie. GLS România poate solicita despăgubiri pentru bunurile deteriorate proporţional cu plăţile compensatorii efectuate, atunci când costul înlocuirii sau achiziţionării bunurilor a fost achitat.

În cazul unei daune parţiale, se va compensa doar costul parţial sau integral al înlocuirii produsului.

În cazul deteriorării sau pierderii produselor folosite, paguba este compensată proporţional cu valoarea folosită aferentă articolului pierdut sau deteriorat pană la noua sa valoare.

În scopul stabilirii metodelor de compensare (parțial, înlocuire integrală sau reparație), GLS România poate decide dacă obiectul deteriorat poate fi reparat sau dacă înlocuirea sa este garantată.

Stabilirea daunelor:

În cazul unui colet deteriorat, trebuie întocmit un proces verbal la momentul livrării sau în momentul constatării daunelor. Procesul verbal trebuie să conţină numărul coletului; iar documentele ce prezintă conţinutul coletului şi formularul de despăgubire trebuie înaintate către GLS România.

În cazul coletelor deteriorate, GLS România sau reprezentantul său trebuie să analizeze coletele şi tocmai de aceea trebuie păstrate în condiţiile din momentul constatării daunelor.

Dacă, din cauza încălcarii prevederilor de mai sus, devine practic imposibilă identificarea circumstanţelor materiale necesare pentru determinarea gradului de deteriorare, GLS România va fi exonerată de obligaţia de compensare.

GLS România are obligaţia de a investiga daunele semnalate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sesizării.

GLS România îşi rezervă dreptul, dacă se desfăşoară o investigaţie, de a oferi compensare doar pentru valoarea stabilită în urma analizei daunelor.

Plata de compensare a daunelor:

GLS România va achita suma oferită drept compensare în termen de 8 zile calendaristice de la depunerea ultimelor documente necesare pentre dosarul de daune. Plata daunelor poate avea loc numai după ce GLS România a analizat dosarul de daune şi suma pretinsă pe baza documentelor prezentate şi investigaţiei desfăşurate.

Se vor aplica dobanzi la suma oferită drept compensare din ziua următoare expirării termenului de mai sus.

Excluderi:

Sunt excluse de la despăgubire coletele care nu sunt ambalate conform cerinţelor din prezentele condiţii de afaceri. Costurile pentru ambalare revin în exclusivitate expeditorului.

Coletele etichetate cu marcajul de fragil sunt gestionate de către angajaţii GLS cu atenţie, însă existenţa acestui marcaj nu presupune o răspundere pentru daune mai mare decat cea prezentată în condiţiile generale de afaceri.

Inscripția “fragil” nu scuteşte expeditorul de a utiliza ambalaje corespunzătoare, avand în vedere natura bunurilor transportate şi condiţiile generale de transport, care asigură astfel integritatea conţinutului.

În cazul obiectelor fragile (sticlă, porţelan, sticluţe, fiole medicinale şi de injecţii, sticle cu infuzii, etc) nu pot fi pretinse despăgubiri dacă ambalajul exterior este intact şi dacă din cauza insuficienţei ambalajului interior parte a conţinutului coletului s-a deteriorat, conţinutul acestuia s-a scurs şi a pătat restul conţinutului coletului.

Nu pot fi pretinse despăgubiri dacă în cazul obiectelor fragile spargerea rezultă din deficienţele ambalajului interior, iar ambalajul exterior este intact.

Pentru a preveni scurgerea lichidelor în interiorul coletului trebuie utilizate recipiente închise ermetic. Nu se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate în interiorul coletului din cauza scurgerilor de lichide.

În cazul în care cu ocazia transportării coletelor se deteriorează un stoc, un set, sau mai multe piese sau părţi ale acestora, cheltuielile de compensare se vor calcula ca proporţie a valorii stocului sau setului. În calcularea valorii de despăgubire nu se impun cerinţe speciale cu privire la uniformitatea stocului sau setului.

După predarea coletelor la GLS România, pierderea datorată ambalării necorespunzătoare, suspiciunii de furt, legării mai multor colete împreună şi pierderea unui asfel de colet din legatura de colete nu pot face obiectul despăgubirii.

Sunt excluse din despăgubire, daunele de cojire, zgariere, frecare, răzuire, observate la obiectele emailate sau lăcuite după deschiderea ambalajului intact, respectiv în cazul mobilierului şi pieselor din lemn cele de mai sus şi deformările, deteriorările lustrului, dezlipirea părţilor lipite sau a furnirului.

În cazul valizelor, genţilor de voiaj neambalate, nu pot fi solicitate despăgubiri în cazul murdăririi acestora sau deteriorării pieselor proeminente (roţi, mânere).

Cazurile în care livrarea s-a efectuat în ambalajul original, intact, iar pretenţia de despăgubire este înaintată după livrare, sunt excluse de la despăgubire.

Sunt excluse pretenţiile de despăgubire care se referă la deteriorarea mărfurilor noi, trimise în ambalajele originale, din fabricaţie, în cazul în care la livrare ambalajul este intact şi sigilat.

Dacă în procesul transportării coletelor, ambalajul coletului ambalat corespunzător nu este vătămat şi vehiculele participante la transport sau alte instrumente nu s-au ciocnit, răsturnat, nu au fost zguduite, pentru deranjamentele mecanice, electrice sau electronice nu pot fi înaintate pretenţii de despăgubire.

Nu prezintă bază pentru despăgubire ruginirea, oxidarea sau decolorarea obiectelor trimise în colet.

17. Prescriere

Solicitările în oricare temei juridic faţă de GLS România care sunt prescrise după 1 an, începând cu 15-a zi de la expediere, nu mai sunt valide.

18. Formă scrisă

Convenţiile secundare şi suplimentare, precum şi diferite acorduri sunt valabile doar în scris.

GLS România își rezervă dreptul de a conveni diferit faţă de prezentele Condiţii Generale de Afaceri în anumite probleme, o astfel de convenţie însă nu poate fi contrară normelor de drept enumerate la punctul 1, respectiv altor norme de drept care reglementează activitatea poștală şi va fi valabilă doar în forma scrisă.

19. Valabilitate parţială / Competenţă juridică

În cazul în care una sau mai multe dintre dispoziţiile prezentelor Condiţii Generale de Afaceri ar fi sau ar putea deveni nevalabile, această situaţie nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziţii. Dispoziţia invalidă trebuie înlocuită cu o dispoziţie, care din punct de vedere al scopului economic este cea mai apropiată celei devenite invalide.

Orice litigii ivite între părţi în legătură cu executarea prezentului contract se vor soluţiona direct de către acestea, pe cale amiabilă, iar în cazul în care această procedură nu stinge litigiul/litigiile competenţa de soluţionare revine instanţei judecătoreşti de la sediului GLS România.

20. Limitare generală sau locală a serviciului şi sistarea acestuia

GLS România poate limita transportul de colete faţă de cele stipulate în actualele Condiţii Generale de Afaceri, sau îl poate sista în caz de forţă majoră sau când măsuri oficiale fac necesară aceasta.

Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, independent de activitatea companiei GLS şi anume: dezastre naturale, condiţii meteo extraordinare, războaie, răscoale, baricadă, restricţii de import-export, incendii, inundații, acţiuni industriale în afara domeniului de interes, epidemii, carantină, transport embargo şi orice alte circumstanţe străine de activitatea companiei GLS. Dacă oricare din aceste evenimente, are ca rezultat, sistarea transportului pe o perioadă mai mare de 2 ore, sau acţiunile întreprinse de autorităţi pentru evacuarea locaţiilor GLS durează mai mult de o oră, atunci se va considera eveniment de forţă majoră.

GLS Romania poate sista provizoriu în anumite sectoare executarea serviciilor din cauza restricţiilor din trafic sau a condiţiilor meteorologice, sau se poate abate de la ordinea de livrare aplicată în general.

Clienţii vor fi anunţaţi de GLS Romania de limitarea sau sistarea executării serviciilor.

În aceste cazuri raspunderea GLS nu poate fi antrenată si Clientul nu poate solicita despăgubiri.

În situaţia în care Clientul are debite neachitate faţă de GLS, părţile convin ca GLS România să suspende serviciile prestate Clientului, respectiv livrarea oricărui colet al acestuia existent în sistemul GLS, până la plata integrală a debitului. În această situaţie, GLS România nu va răspunde pentru expirarea termenului de valabilitate, degradarea şi/sau deteriorarea conţinutului coletului, ca urmare a suspendării livrării.

Orice colet aflat în sistemul GLS nelivrat şi nerevendicat de Client în termen de 6 luni de la data preluării lui de către GLS, indiferent care este motivul nelivrării, este considerat abandonat, iar GLS va putea dispune în orice mod şi orice masuri cu privire la acesta.

21. Protejarea datelor, obligaţie de confidenţialitate

21.1. GLS România tratează, prelucrează şi transmite datele legate de executarea serviciilor de livrare a coletelor, respective datele pe care le-a aflat pe parcursul executării serviciilor luând în considerare cele cuprinse în legea privind protecţia datelor personale şi a divulgării datelor de interes public – cu diferenţele cuprinse în alineatele 2-6.

21.2. GLS România poate să cunoască conţinutul coletului transportat doar în măsura necesară executării serviciului.

21.3. GLS România

21.3.1. nu are voie să deschidă coletele sigilate – cu excepţia celor cuprinse la paragraful 5.;

21.3.2. poate să studieze coletele nesigilate doar pentru a stabili datele necesare preluării, prelucrării, transportării, respectiv înmânării acestora şi doar în măsura corespunzătoare.

21.3.3. nu are voie să divulge altora – cu excepţia expeditorului, a destinatarului, respectiv a organizaţiilor amintite în alineatul 7 – datele aflate pe parcursul executării serviciilor.

21.3.4. nu poate înmâna trimiterea – pentru a afla conţinutul acesteia – altora, cu excepţia Clientului, destinatarului (respectiv altei persoane autorizate) şi a organizaţiilor amintite în alineatul 7;

21.3.5. nu poate divulga informaţii despre executarea serviciilor altora - cu excepţia Clientului, destinatarului (respectiv altei persoane autorizate) şi a organizaţiilor amintite în alineatul 7.

21.4. În aplicarea alineatului 3, punctul 4, trebuie considerată persoana indicată de Client ca având aceleaşi drepturi ca şi acesta. În privinţa punctelor c) şi e) trebuie considerată persoană cu aceleaşi drepturi ca şi Clientul şi persoana care va comunica firmei GLS România pe cale electronică (telecomunicaţii, Internet) data de identificare a coletului, parola şi codul de acces.

21.5. GLS România poate desface coletul sigilat, dacă:

21.5.1. ambalajul coletului s-a deteriorat în așa fel încât este indicată deschiderea coletului pentru a proteja conţinutul și protejarea conţinutului nu se poate asigura cu reambalare fără a nu fi desfăcut coletul.

21.5.2. acest lucru este indicat pentru a preveni pericolul cauzat de conţinutul coletului.

21.5.3. coletul poate fi valorificat în schimbul taxei neachitate.

21.6. Deschiderea coletului este reglementată de GLS România şi acesta va nota în procesul verbal măsurile luate. Trebuie trecute pe colet faptul deschiderii coletului şi, dacă există posibilitatea, expeditorul trebuie anunţat despre deschiderea coletului şi motivul acesteia.

21.7. GLS România, cât şi persoanele (organizaţiile) implicate în activităţile poştale de colaborare, trebuie să asigure, prin măsuri de organizare şi tehnice corespunzătoare, confidenţialitatea coletelor transportate prin serviciile solicitate. GLS România şi persoanele (organizaţiile) implicate în activităţile poştale de colaborare sunt obligate – în vigoarea condiţiilor normelor juridice şi a sesizărilor în această privinţă – să predea sau să prezinte coletele, publicaţiile, respectiv comunicările organizaţiilor împuternicite prin lege pentru ca acestea să cunoască conţinutul acestora, sunt obligate pe mai departe să facă posibilă observarea, depozitarea acestora, respectiv intervenţia în alt mod în colet, în publicaţiile cu texte.

Definiţiile termenilor folosiţi în prezentele Condiţii Generale de Afaceri:

IOD – informaţii electronice sau verbale cu privire la livrare;

Rollkarte – documentul utilizat de GLS România şi emis pentru fiecare colet, pe baza căruia destinatarul confirmă primirea coletului; POD este un extras de pe documentul Rollkarte semnat, sub formă de copie;

Scanner – dispozitiviul utilizat pentru înregistrarea datelor în timpul transportului coletului.

Ţările membre ale reţelei GLS General Logistics Systems – statele membre ale sistemului GLS, la un moment dat.

Clientul – partea care a încheiat un contract cu GLS România, partea care va suporta toate costurile ce reies din prezentul contract.

Aceste Condiţii Generale de Afaceri reprezintă versiunea modificată a Condiţiilor Generale de Afaceri emise la 1 Aprilie 1998 şi intră în vigoare din 22 Mai 2017 şi începand cu a 15 – a zi de la intrarea în vigoare a acestor condiţii, ele vor fi disponibile şi pe site-ul GLS, www.gls-grou.eu .

Aceste Condiţii Generale şi lista standard de preţuri sunt publicate pe site-ul GLS, www.gls-grou.eu . Clienții vor primi întotdeauna, ca anexă la contract, o copie a acestor Condiţii Generale de Afaceri, constituind o componenta integrantă a oricăror contracte încheiate între părţi.

GLS România va preda şi va pune la dispoziţia Clientului, tipărit sau în format electronic, Manualul Operaţional, Instrucţiunile solicitărilor serviciilor – descrierea amănunţită a serviciilor, imprimatele, formularele, instrucţiunile de completare ale acestora, şi le va publica pe pagina de internet GLS, www.gls-group.eu .