Condiţii Generale de Afaceri

1. Introducere

GLS efectuează servicii integrate de transport intern și extern de colete şi de curierat rapid pentru Client având personalitate juridică, instituţii publice, firme, în general persoane juridice care încheie un contract pe termen lung cu GLS pentru furnizarea serviciilor şi care achită contravaloarea serviciilor periodic, ulterior prestării acestora.

GLS livrează exclusiv colete plătite de Client. Prezentele Condiţii stabilesc produsele, obligaţiile asumate de către GLS ca prestator, precum şi toate acele condiţii ale căror îndeplinire este necesară din partea Clientului, pentru ca GLS să poată efectua transportarea coletelor într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

GLS oferă de fiecare dată un serviciu din ușă în ușă şi exploatează mijloace de comunicare şi organizaţionale care să satisfacă toate cerinţele Clienţilor legate de informaţiile solicitate telefonic sau prin internet.

Produsul GLS conţine servicii intermediare (servicii prestate de subcontractori), însă tehnologia GLS asigură posibilitatea de monitorizare a coletelor în întregul proces.

2. Departamentul de relaţii cu clienţii

GLS are la sediul său un departament de relaţii cu clienţii care în zilele lucrătoare are program de lucru între orele 08:00-18:00 şi oferă informaţii despre livrare (IOD) pe baza numerelor de colete, în baza unei cereri scrise, trimite Clientului dovada livrării (POD) şi administrează eventualele reclamaţii legate de transportul de colete.

Datele de contact ale departamentului de relaţii cu clienţii sunt:

Telefon: 0269-501.900

Fax: 0269-501.950

E-mail: info@gls-romania.ro; customerservice@gls-romania.ro; office@gls-romania.ro.

Informaţia despre livrarea coletelor (status) se poate descărca începând cu a doua zi lucrătoare de la preluarea coletului de pe pagina de internet www.gls-romania.ro pe baza numărului de colet din meniul urmărire colete (Track&Trace).

3. Informaţii şi gestionarea reclamaţiilor

Clientul sau reprezentantul acestuia poate solicita informaţii despre colet la departamentul de relaţii cu clienţii pe baza numărului de colet, ulterior putând solicita informaţii despre livrarea coletului (IOD), respectiv poate solicita confirmarea de livrare (POD). Informaţiile despre colet (IOD) sunt furnizate imediat în cazul coletelor expediate în ultimele 3 luni, iar confirmarea de livrare (POD) este trimisă în decurs de 4 ore, în cazul coletelor expediate în ultimele 3 luni.

După această perioadă, informaţiile despre colet vor putea fi solicitate încă un an de la data livrării coletului, dar termenul de furnizare a informaţiilor se prelungește cu trei zile lucrătoare.

POD-ul este disponibil după două zile lucrătoare de la livrare.

3.1. Primirea şi soluţionarea reclamaţiilor:

Orice reclamaţie privind serviciile GLS se va transmite în scris, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data prestării/livrării de către GLS a coletului. Reclamaţia de despăgubire se va face pe un formular tip, acceptat de GLS care este anexat Contract.

Orice reclamaţie trebuie însoţită de documentele menţionate în prezentul contract. GLS îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente.

Departamentul de Relaţii cu clienţii preia semnalarea unor eventuale daune şi le predă spre soluţionare responsabilului de daune al GLS.

În cazul reclamaţiilor, acestea vor fi preluate de către departamentul de Relaţii cu clienţii care asigură analizarea acestora, luarea măsurilor corective şi va înștiinţa reclamantul.

Reclamaţiile pot fi trecute şi în Cartea cumpărătorului aflată la sediul firmei GLS şi la depozitele de livrare aflate în provincie.

Departamentul de Relaţii cu clienţii verifică cel puţin săptămânal Cartea cumpărătorului, analizează, soluţionează reclamaţiile şi observaţiile în ordinea de zi şi la termenul obișnuit.

Reclamaţiile, observaţiile vor fi soluţionate de departamentul de Relaţii cu clienţii în scris, în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei scrise.

Reclamaţiile vor fi înregistrate, iar motivele erorilor vor fi eliminate conform prevederilor managementului calităţii certificate ISO.

4. Scopul, valabilitatea regională a Condiţiilor Generale de afaceri ale GLS

GLS transportă colete în exclusivitate pe baza unui contract valid şi în vigoare. Contractul se încheie în scris după acceptarea ofertei, conform conţinutului acesteia, condiţia valabilităţii este însă în fiecare caz, ca Clientul să dispună pentru expedierea coletelor de un număr corespunzător de etichete de identificare a coletelor eliberate de GLS sau să emită astfel de etichete şi informaţii de expediere care corespund sistemului GLS şi să le utilizeze de fiecare dată la expedierea coletelor.

Aceste Condiţii sunt valabile în cazul tuturor activităţilor firmei GLS, în primul rând pentru efectuarea activităţilor integrate de transport de colete, pentru preluarea coletelor, pentru încărcarea şi descărcarea, manipularea, transbordarea lor, pentru depozitarea provizorie din cauza imposibilităţii de livrarea a acestora, precum şi pentru desfăşurarea transportului de colete la export în ţările din reţeaua GLS.

Prezentele Condiţii se referă numai la acele sarcini de transport, pentru care GLS a încheiat un contract, nu se referă deci la transportarea coletelor import, unde Clientul a încheiat contract cu partenerul GLS conform Condiţiilor Generale ale partenerului extern.

Serviciile oferite de GLS:

Transport intern integrat de colete BusinessParcel, BusinessSmallParcel (livrare în următoarea zi lucrătoare),

 • Transport extern integrat de colete în ţările Uniunii Europene, precum şi în Turcia, Norvegia şi Elveţia în colaborare cu sistemul GLS,
 • Importul coletelor expediate de către membrii sistemului GLS cu destinaţia Romania din relaţiile de mai sus, precum şi vămuirea conform dispoziţiilor Destinatarului şi livrarea coletelor,
 • GLS efectuează alte servicii suplimentare legate de transportul intern integrat de colete (etichetare, ramburs, asigurare suplimentară AddOnInsuranceService, preluare şi transport Pick&ShipService, preluare şi returnare Pick&ReturnService, schimb de colete ExchangeService, ridicare de către destinatar StandByService, livrare la dată prestabilită DayDefiniteService, ridicare târzie LateCollectionService, livrarea la domiciliu PrivateDeliveryService, colet confidenţial AddresseeOnlyService, retur documente DocumentReturnService, predare pe articole ItemisedDeliveryService, exclusiv separat, pe baza unei convenţii în scris.
 • Pentru aceste servicii nu sunt valabile Condiţiile Generale de Asigurare (capitolul 9).

Servicii oferite pentru Clienţii interni:

Transport intern integrat de colete -

 • GLS efectuează preluarea coletelor conform cerinţelor expeditorului la locul indicat de Client, precum şi livrarea coletelor astfel încât acestea să rămână permanent sub supravegherea sa începând cu preluarea până la livrarea lor. Expediţia şi informaţiile legate de expediţie pot fi monitorizate și de către expeditor, iar confirmarea de primire poate fi căutată oricând (în termenul de prescripţie). După o încercare de livrare nereușită, caz în care destinatarul coletului este înștiinţat, GLS realizează o nouă încercare de livrare, în mod gratuit. Aceasta se realizează doar pe baza unor noi informaţii primite, în termen de 5 zile lucrătoare de la prima încercare de livrare, privitoare fie la o nouă adresa de livrare, fie la un alt destinatar. Noua încercare de livrare se va face a doua zi după informaţiile primite. Expeditorul poate solicita ca serviciu suplimentar şi livrarea la termen garantat (livrarea garantată pe a doua zi Guaranteed24Service sau colet expres ExpressParcel, ExpressSmallParcel, în cazul coletelor interne predarea se va efectua începând cu a doua zi lucrătoare după preluare, în timpul de lucru.
 • în cazul în care clientul a optat pentru serviciul Guaranteed24Service sau în cazul în care clientul a optat pentru serviciul: ExpressParcel, respectiv ExpressSmallParcel, se asigură identificarea individuală a coletului şi pe baza acesteia monitorizarea expediţiei în procesul tehnologic (serviciu coletărie rapid intern / colet expres).
 • Dacă apar întârzieri din cauza prestatorului la coletele expres prin coletărie –cu livrare garantată la termen, ca despăgubire se va plăti dublul taxei suplimentare a serviciului.
 • Transport export (serviciul internaţional integrat de transport de colete): livrarea coletelor se va efectua de către partenerii externi contractuali ai GLS astfel, ca expediţia să rămână permanent sub supravegherea GLS începând cu preluarea până la livrarea ei, iar informaţiile legate de expediţie şi confirmarea de primire pot fi căutate oricând (în termenul de prescripţie de șase luni de la data preluării coletului).
 • Termenul de execuţie (fără vămuire de la preluare până la depozitul care efectuează controlul vamal al ţării de destinaţie) în cazul coletelor de export diferă de la ţară la ţară între 2 si 8 zile lucrătoare de la preluare. Necesarul de timp pentru efectuarea controlului vamal este diferit şi depinde de regulamentele locale, iar cheltuielile sunt suportate de către Client sau Destinatar. În cazul în care Destinatarul, având un colet extern, nu îşi respectă obligaţiile legate de plata cheltuielilor de vămuire, aceste costuri vor fi suportate de Client. În cazul schimbării adresei destinatarului GLS îşi asumă sarcina de a corecta adresa şi de a livra la adresa corectată. Serviciul cuprinde şi a doua livrare după prima nereușită.
 • Pe lângă serviciile de transport intern integrat colete, se mai pot solicita servicii suplimentare contra cost în baza contractului în vigoare (vămuire, ambalare, adresare, ramburs, preluare şi transport, preluare şi returnare, retur documente, livrare în termen garantat etc.) GLS execută retur documente. Pentru aceste servicii nu sunt valabile Condiţiile Generale de Asigurare.

5. Colet, etichetă colet, ambalare, adresare, sigilare

Ambalarea mărfii sau produselor trebuie făcută cu grijă şi adecvat, astfel încât coletul expediat să corespundă manipulărilor mecanizate ale coletelor, încărcării lor, transportului pe drumul public şi astfel încât marfa sau produsele să ajungă fără deteriorări la destinaţie.

GLS îşi asumă răspunderea şi va acorda despăgubiri în cazul deteriorării coletului doar pentru coletele ambalate şi adresate corespunzător.

Manipularea coletelor în sistemul GLS este asigurată de o tehnologie profesională, de aceea nu se pot preda coletele care nu pot fi manipulate cu tehnologii utilizate în transportul de colete.

La ambalare trebuie respectate următoarele condiţii:

 • Pot fi expediate numai pachete complet sigilate,
 • Pachetele din care ies obiecte lungi şi ascuţite nu sunt conforme pentru transport,
 • Cutiile trebuie exploatate optim, dimensiunile şi calitatea corespunzătoare a materialului ambalajului precum şi umplerea spaţiului interior protejează marfa,
 • Marfa fragilă trebuie ambalată cu polistiren sau alte materiale de căptușire şi de umplutură, inscripţia „Fragil” atenţionează, dar nu protejează marfa,
 • Articolele de tehnica telecomunicaţiilor (IT) care urmează să fie reparate vor fi predate în ambalajul original, complet, cu completarea corespunzătoare, în cazul preluării sau schimbului de colete,
 • Sticlele, flacoanele introduse în colet trebuie protejate unele de celelalte, iar în partea de jos şi de sus printr-un strat protector,
 • Marfa cu forme speciale care se ambalează greu trebuie protejată şi cu altfel de ambalaje,
 • Cutia de carton trebuie sigilată pe fiecare parte cu bandă de lipit cu logo-ul firmei, dacă există această posibilitate,
 • Nu se pot prelua cutii legate între ele prin bandă adezivă, deoarece ambalajul se poate destrăma şi doar coletul identificat prin etichetă va ajunge la destinaţie,

Plicul conţinând adresa, eticheta, foaia de expediţie, respectiv autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe suprafaţa cea mai mare a coletului,

În cazul expedierii mai multor colete la aceeaşi adresă, autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe fiecare colet în parte,

În cazul serviciului ramburs, suma de încasat trebuie indicată pe lista ramburs sau cu ajutorul datelor trimise pe cale electronică şi pe colet, prin utilizarea autocolantului sistematizat de către GLS (în cazul mai multor colete autocolantul ramburs trebuie lipit pe fiecare colet, iar suma de încasat va fi indicată corespunzător valorii fiecărui colet). În cazul comenzilor greşite, incomplete, GLS va depune toate eforturile pentru clarificarea situaţiei.

Nu se poate preda marfă periculoasă sau produse pentru a căror transportare sunt necesare autorizaţii special, nici chiar cu inscripţionare exterioară.

Pentru GLS este importantă evitarea daunelor, de aceea acordă partenerilor consultanţă în ceea ce priveşte ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relaţii cu clienţii.

Aplicarea etichetei „Fragil” nu scuteşte expeditorul de obligaţiile ambalării coletului corespunzător naturii mărfurilor, deoarece această etichetă nu protejează marfa!

6. Preluarea coletelor

Coletele se preiau în fiecare caz în condiţiile agreate sau de la sediul Clientului.

Clienţii – pe baza unei înţelegeri separate – pot preda coletele prevăzute cu etichetă şi adresate la sediul GLS, la „I-Punkt”-ul unităţii de prelucrare a coletelor, la ora convenită, pentru livrările pentru ziua următoare de lucru.

Coletele vor fi așezate pe bandă în acest caz de către șoferul Clientului.

Şoferul GLS nu verifică la preluare dacă coletele corespund cu normele interne exemplificate pe parcursul prezentului contract, dar poate să refuze preluarea coletelor în mod evident necorespunzătoare.

Șoferul sau angajatul care efectuează preluarea va prelua coletele contra Confirmării de Primire (care va fi şi ştampilată de către şofer), dar pe aceasta va fi confirmat numai numărul coletelor preluate. Înregistrarea pe articole a coletelor şi cântărirea acestora conform celor stipulate în contract se va efectua la Depozitul GLS sau la unitatea central (HUB) de prelucrare a coletelor GLS.

Clientul va utiliza pentru identificarea coletelor următoarele dovezi:

 • Duplicatul etichetei coletului,
 • mini-eticheta numărului de colet (autocolant, se desprinde de pe tichetul coletului în 2 exemplare),
 • În cazul etichetei de colet realizate în sistem propriu, un fişier de date în format electronic, stabilit de comun acord cu GLS.

La ridicarea coletelor, se va trece doar numărul (cantitatea) coletelor ridicate. Identificarea numărului de colet se va face în depozitul central (HUB) GLS prin scanarea coletului.

7. Livrare

La livrare, şoferul va preda destinatarului coletul ambalat şi cu adresa lizibilă. Şoferul nu poate fi reţinut la livrare mai mult de 10 minute, în cazul în care este reţinut, livrarea poate fi întreruptă.

Livrarea coletelor se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a unor persoane despre care se presupune pe baza circumstanţelor că sunt îndreptăţite la preluarea coletelor. Aici intră înainte de toate persoanele prezente în încăperile destinatarului şi/sau cele care dispun de împuternicire.

Predarea va fi confirmată de către destinatar prin semnătura sa pe formularul emis de GLS. Pe lângă semnătură, şoferul va solicita şi numele celui care preia coletul, care va fi introdus lângă datele salvate în scannerul manual, astfel numele persoanei care preia coletul poate fi căutat în informaţiile telefonice sau electronice existente despre colet.

În cazul livrării coletelor confidenţiale AddresseeOnlyService, persoana care preia coletul este persoana indicată de expeditor, care este obligată să-şi dovedească identitatea cu documente legale. În aceste cazuri, pe lângă semnătura preluătorului se va trece şi numărul legitimaţiei/buletinului de identitate sau al pașaportului prezentat.

Livrarea va avea loc numai după plata taxei ramburs (dacă este cazul) şi după semnarea confirmării de primire.

Destinatarul nu poate controla conţinutul coletului înainte de acceptarea livrării.

8. Limitele de greutate şi de dimensiune ale coletelor

Se pot expedia colete a cel mult 40 kg bucata (în caz de export până la 50 kg). Circumferinţa (circumferinţă = 2X înălţime + 2x lăţime + 1x lungime) nu poate fi mai mare de 3 m, iar lungimea maximă aprobată a coletului este de 2 m, înălţimea maximă de 0,6 m şi lăţimea maximă de 0,8 m.

În cazul BusinessSmallParcel, greutatea maximă a coletului poate fi de 2 kg, iar lungimea maximă de 40 cm.

GLS cântărește fiecare colet – conform contractului – automat pe cântar electronic la recepţionarea coletului în depozit sau în unitatea de sortare şi înregistrează datele de greutate atribuite numărului coletului. Datele de greutate constituie automat datele de bază ale facturării.

Coletele care depășesc greutatea de 40 kg sau limitele dimensionale nu vor fi livrate de către GLS. GLS este îndreptăţit să direcţioneze coletele care nu pot fi livrate astfel către alţi transportatori, care acceptă să transporte asemenea colete, și să debiteze Clientului costurile aferente. Livrarea la termen nu este valabilă pentru astfel de trimiteri.

9. Obiecte excluse din serviciile GLS

GLS exclude de la preluare:

 • Produse ambalate necorespunzător şi/sau produsele care nu sunt ambalate conform uzanţelor de afaceri,
 • Trimiteri care au vizibil o greutate depăşita (naţional, export sau import) şi/sau sunt supradimensionate (circumferinţa de maxim 3 m),
 • Colete legate între ele prin bandă adezivă,
 • Produse alterabile, produse care pot fi contagioase, produse care pot provoca greaţă,
 • Rămășiţe umane
 • Animale vii şi plante,
 • Produse ambalate vrac, în pungi, în saci,
 • Mărfuri cu valoare deosebită, cum sunt de exemplu banii, metalele preţioase, documentele de valoare financiară, taloanele câștigătoare extrase şi cele similare, perle, pietre preţioase, bijuterii etc.
 • Obiecte de artă, obiecte cu valoare personală,
 • Produse sensibile la temperatură,
 • Muniţie, arme de foc, explozibile şi alte produse similare,,
 • Colete adresate către căsuţa poștală a destinatarului,
 • În cazul coletelor de export sunt exceptate produse de redevenţă, băuturi alcoolice, tutun inclusiv în coletele expediate pentru persoane fizice,
 • Produsele considerate periculoase conform ADR (Ordonanţă despre transportarea pe drumuri publice a mărfurilor periculoase).

În cazul coletelor cu destinație externă, bunurile personale, bunurile supuse accizelor și taxei pe consum, precum și mărfurile însoțite de carnete ATA sunt excluse de la transport. Este exclusă expedierea produselor și bunurilor care sunt interzise în conformitate cu prevederile statutare (inclusiv rezoluții și măsuri inițiate de Organizația Națiunilor Unite) ale oricărui stat membru al Uniunii Europene sau ale țării de origine, de tranzit sau de destinație, sau pentru care sunt în vigoare restricții comerciale sau economice sau sancțiuni.

În cazul livrării unui colet căruia îi este asociat serviciul ramburs CashService (COD), GLS participă doar la colectarea numerarului, în conformitate cu instrucțiunile Clientului; GLS nu are dreptul să facă declarații în numele Clientului sau să încheie un contract cu Destinatarul. Clientul se obligă să respecte prevederile legilor și reglementărilor actuale cu privire la combaterea și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

10. Servicii furnizate

GLS prestează serviciile ca şi transportator. GLS apelează la transportatori independenţi, a căror activitate o verifică pe parcursul întregii execuţii şi garantează calitatea acestei activităţi. Aceste prestări vor apărea pe factură ca şi servicii mijlocite şi nu vor apărea defalcat după caracterul lor.

GLS preia colete fără a le verifica conţinutul, colete sigilate, nedeteriorate şi le va preda destinatarului sigilate, fără să le verifice conţinutul.

În cazul deteriorării vizibile a coletului sau a ambalajului, GLS va proceda la verificarea sau va permite verificarea conţinutului, iar rezultatele vor fi notate într-un proces verbal de daune împreună cu destinatarul, pentru a soluţiona despăgubirea. Dacă deteriorarea este de natură ce perturbă transportul celorlalte colete (ex. conţinutul curge), GLS îşi rezervă dreptul de a remedia imediat deficienţa pe cheltuiala clientului care va răspunde şi de repararea integrală a prejudiciului creat de ambalarea necorespunzătoare a coletului de expediat.

Amploarea, caracteristicile şi condiţiile serviciului:

1. Cuprinsul serviciilor: preluarea coletelor predate în Depozitul GLS sau unitatea centrală (HUB), sau la sediul indicat de Client, transportarea coletelor la destinatar. GLS satisface în primul rând cerinţele Clientului şi îşi asumă sarcina de a transporta colete pe costul acestuia.

2. Livrarea coletelor se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a unor persoane despre care se presupune pe baza circumstanţelor că sunt îndreptăţite la preluarea coletelor. Aici intră înainte de toate persoanele prezente în încăperile destinatarului şi cele care dispun de împuternicire.

3. Livrarea coletelor care s-au predat către GLS până la ora agreată se va efectua începând cu a doua zi lucrătoare („24 de ore” nu înseamnă timpul de execuţie, indică în exclusivitate următoarea zi lucrătoare.)

Clientul poate solicita trimiteri ExpressParcel, adică livrarea înainte de amiază (până la ora 12 în următoarea zi lucrătoare) în localităţile aflate pe lista emisă de GLS, în condiţiile stabilite în contract.

Timpul de tranzit în cazul trimiterilor externe (export) este între 2 şi 8 zile lucrătoare (date informative), timp care se poate prelungi cu timpul necesar vămuirii.

4. În cazul unei prime livrări nereuşite, a doua încercare de livrare este parte a serviciului de bază. În cazul în care motivul nelivrării este adresa incorectă sau altă cauză, care poate fi corectată de către Client, GLS va soma Clientul să corecteze eroarea. În cazul eşuării celei de-a doua încercări de livrare sau nereuşitei procedurii de corectare, coletul va fi returnat Clientului.

Dacă coletul nu poate fi livrat, GLS îl va depozita timp de 5 zile lucrătoare (exceptând perioada de concediu indicată de destinatar, în acest caz îl depozitează timp de 10 zile lucrătoare), după expirarea acestei perioade coletele vor fi returnate – fără nici o notificare – Clientului.

GLS nu efectuează o a doua încercare de livrare a coletului şi coletul va fi returnat Clientului în cazul în care se refuză preluarea sau în baza indicaţiilor date de Client pe parcursul procedurii de corectare.

5. GLS oferă Clientului telefonic, respectiv prin sistemul de căutare on-line informaţii despre coletele livrate (IOD) începând cu dimineaţa celei de-a doua zile lucrătoare după preluarea coletelor. Confirmarea de livrare în scris (POD) se poate solicita gratuit de Client pentru 5 % din numărul mediu al coletelor predate într-o zi. GLS are dreptul de a solicita taxe, iar Clientul are obligaţia de a achita o taxa în valoare de 10 lei per document pentru emiterea de acte oficiale, dacă solicitările depășesc acest procent. Foaia de transport semnată (Rollkarte POD) sau confirmarea de primire care o înlocuieşte, recunoscută electronic (în scanner) şi semnată este considerată document corespunzător de livrare.

6. CashService / Serviciul Ramburs se va efectua doar pe baza comenzii regulamentare, în scris a Clientului, GLS este în totalitate responsabil pentru sumele ramburs încasate (preluate contra unei chitanţe). Neîncasarea sumelor ramburs însă nu înseamnă datorie din partea GLS faţă de Client, tot destinatarul are obligaţia achitării acesteia, condiţiile de asigurare obişnuite nu acoperă sumele ramburs neîncasate.

În cazul omiterii încasării sumelor ramburs GLS este responsabil până la taxa serviciului, apoi este dator să colaboreze la încasările ulterioare.

Dacă omiterea încasării taxei ramburs este din motive imputabile angajaţilor GLS, pot fi revendicate despăgubiri conform prevederilor Codului Comercial şi Codului Civil până în suma maxima a serviciului prestat, care reprezintă răspunderea contractuală maximă a GLS faţă de Client.

7. Serviciile retur documente / DocumentReturnService, predare pe articole, pe baza unei convenţii în scris.

Condiţiile obişnuite de asigurare nu sunt valabile pentru aceste convenţii. Pentru evitarea obstacolelor apărute pe parcursul prestării serviciilor, personalul GLS colaborează direct cu personalul Clientului şi al Destinatarului, pentru rezolvarea acelora care nu îi sunt în putinţă să le rezolve singur. Dacă în cazul acestor servicii sarcinile nu se pot executa dintr-un motiv oarecare, GLS nu îşi asumă răspunderea materială pentru întârzierea acestora şi pentru eventualele pagube ivite. Clientul nu poate cere despăgubiri firmei GLS pentru rezultatele înmânării coletelor închise, sigilate, care au fost preluate pe articole.

8. În cazul în care Clientul va expedia colete pentru hipermarketuri, unde coletele se predau în exclusivitate prin serviciile suplimentare de mai sus (confirmarea foii de expediţie, predare pe articole) sau prin unul din serviciile de mai sus fără să anunţe în prealabil GLS, GLS are dreptul să presteze serviciul şi să factureze contravaloarea acestuia şi fără convenţii încheiate în prealabil.

11. Tarife şi rambursarea cheltuielilor

Preţurile vor fi convenite de GLS şi de Client prin negociere. Preţurile se bazează pe greutatea de volum de 1mc = min. 300 kg.

Decontarea cu Clientul a mărfurilor retur, a redirecţionărilor mărfurilor cu dimensiuni neobişnuite se efectuează conform listei de preţuri în vigoare.

GLS efectuează transporturi internaţionale de colete în afara EU doar în condiţiile de livrare DAP sau DDP.

Mandate speciale de vămuire sunt îndeplinite de către GLS doar pe baza convenţiilor încheiate în prealabil.

În cazul coletelor pentru export, Clientul este obligat să încheie o convenţie şi să mandateze GLS conform convenţiei.

GLS porneşte în cazul mandatelor export de la premisa că Clientul răspunde pentru corectitudinea condiţiilor de livrare comunicate. De aceea, dacă conform condiţiei de livrare. destinatarul extern trebuie să plătească taxe vamale, impozite, taxe, costuri sau cheltuieli sau dacă acestea apar din cauza destinatarului extern, Clientul intern se obligă să ramburseze către GLS acele cheltuieli dacă nu au fost achitate de către destinatarul extern pe baza unei facturi emise de GLS.

12. Obligaţiile clientului

Clientul este obligat să ambaleze fiecare colet după cerinţele manipulării coletelor şi să le prevadă cu etichetele sistematizate GLS şi completate în întregime, respectiv să le prevadă cu documentele aferente. GLS nu răspunde pentru greşelile de completare. Pe datele de expediere trebuie să fie corecte în primul rând datele Destinatarului.

Clientul va proceda în colaborarea cu GLS conform indicaţiilor Manualului Operaţional al GLS.

Clientul este obligat să transfere la termen în contul GLS contravaloarea serviciului prestat. În caz contrar GLS este îndreptăţit să perceapă penalizări de 0,1% pe zi de întârziere care în suma totală pot depăşi valoarea facturii.

În continuare GLS este îndreptăţit şi poate să întrerupă prestarea serviciului fără o notificare prealabilă.

În cazul în care Clientul are debite scadente faţă de GLS, respectiv facturi scadente şi neachitate, iar GLS a încasat pentru Client sume de bani în sistem ramburs, părţile convin ca GLS să reţină contravaloarea facturilor scadente şi neachitate din sumele ramburs, colectate pentru Client, stingându-se astfel o parte a debitului, până la concurenţa sumei care poate fi reţinută.

În situaţia în care Clientul are facturi scadente şi neachitate faţă de GLS, părţile convin ca GLS să suspende serviciile oricărui colet al Clientului existent în sistemul GLS. În aceasta situaţie, GLS nu va răspunde pentru expirarea termenului de valabilitate, degradarea şi/sau deteriorarea conţinutului coletului, ca urmare a suspendării livrării.

În cazul în care Clientul predă vreunul dintre produsele excluse la punctul 8.9. sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile de mai sus, GLS are dreptul de a sista furnizarea serviciilor pentru acesta.

13. Drept de dispoziţie

În cazul în care destinatarul lipseşte, Clientul poate împuternici GLS să livreze expedierea unui vecin sau altei persoane corespunzătoare, eventual să o lase în cutia poştală a destinatarului sau poate accepta chiar şi notificarea şoferului ce înlocuieşte confirmarea de primire. În aceste cazuri de împuterniciri – în scris sau verbale – confirmarea de primire (IOD, POD) va fi redactată într-o formă implicit modificată.

14. Facturare, plăţi anticipate

GLS prestează serviciile doar în cazul decontării serviciilor de către Client.

Factura serviciului prestat va fi emisă întotdeauna ulterior, în baza prezentului contract, o dată sau de doua ori pe lună.

Prestaţiile se vor factura pe tipul serviciilor, ca o singură sumă cu un termenul de plată de 7 sau 14 zile calendaristice de la emiterea facturii. Achitarea facturii se efectuează întotdeauna prin virament bancar sau depunere în contul menţionat pe factură. Anexa facturii, expediată via email pe adresa furnizată de client, conţine detalierea după numărul coletelor, specificând greutatea cântărită şi tariful perceput (sumele din anexa nu include TVA).

Clientul este obligat să achite factura prin virament sau depunere în contul menţionat pe factură, la termen. În caz de întârziere, GLS va calcula penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi. Penalităţile menţionate pe facturi şi în prezentul contract, se vor percepe începând cu prima zi de întârziere. Valoarea penalizărilor percepute pot depăşi valoarea debitului.

În cazul recuperării creanţelor pe cale judecătorească, GLS solicită rambursarea cheltuielilor legate de încasarea creanţelor.

15. Garanţie

GLS îşi asumă răspunderea, că în cazul solicitării serviciului de Livrare garantată pentru a doua zi Guaranteed24Service, dacă firma livrează cu întârziere din cauze imputabile ei (timp de prelucrare care depăşește o zi de lucru), va returna Clientului taxa de transport şi dublul taxei suplimentare.

În domeniul de aplicare CMR – la transportarea coletelor export – este valabilă garanţia reglementată de acesta.

16. Asigurare, evenimente de daună

GLS asigură Clientului în cazul pagubelor imputabile firmei – daunele provocate de manipularea neatentă, neprofesionistă a coletelor, pierderea parţială sau totală a coletelor, distrugerea acestora – acoperirea despăgubirii (asigurare colet). Asigurarea nu acoperă pierderile colaterale, ci doar valoarea de achiziţie a conţinutului coletului pierdut sau deteriorat. Sunt excluse pagubele indirecte.

Pretenţii justificate de despăgubiri există în cazul daunelor acoperite, când solicitarea de despăgubire /reclamaţia scrisă este adresată GLS în termen de 3 zile de la livrare/prestare, respectiv cel mult 8 zile de la returnare şi daunele au fost provocate din culpa prestatorului – fiind necesară dovedirea culpei Prestatorului GLS.

Depăşirea acestui termen duce la decăderea Clientului din dreptul de a mai solicita despăgubiri şi exonerează GLS de la orice obligaţie de despăgubire.

În cazul asigurării cuprinse în preţul de bază al serviciului prestat, suma de asigurare corespunde valorii de achiziţie, dar poate fi cel mult 700 RON/colet.

Suma de 700 de lei / colet este suma maximă pe care Clientul o poate pretinde ca despăgubire de la GLS, chiar dacă valoarea conţinutului coletului este mai mare, cu excepţia cazului în care Clientul a contractat şi a plătit integral anterior o asigurare cu o valoare mai mare.

Clientul poate să încheie o asigurare pe o sumă mai mare – în cazul achitării unei taxe separate – dar aceasta se va realiza în exclusivitate pe baza înţelegerii stabilite anterior cu GLS.

Nu se consideră pagube, dacă GLS îndeplineşte cu întârziere comanda, omite încasarea sumei ramburs sau returnarea foii de expediţie, dar poate dovedi în propriul sistem (IOD, POD) livrarea coletului. În aceste cazuri, GLS răspunde doar până la concurenţa sumei ce reprezintă taxa serviciului suplimentar.

Despăgubirea va fi acordata de GLS după ce reclamaţia a fost soluţionată în conformitate cu dispoziţiile prezentului Contract. În cuprinsul soluţionării reclamaţiei, GLS va menţiona şi suma care va fi acordată ca despăgubire.

Clientul va emite o factură către GLS, pentru suma comunicată de acesta (GLS) că va fi acordată ca despăgubire.

Fără acordul GLS este exclusă cesionarea solicitărilor de asigurare din partea Clientului către terţi.

GLS nu asigură acele valori care sunt deja protejate printr-o altă asigurare. Clientul are dreptul de a încheia o asigurare suplimentară.

Prestatorul ia măsuri privind achitarea sumei de despăgubire, pe care o consideră el întemeiată, în termen de opt zile calendaristice, începând cu ziua sosirii facturii clientului.

GLS reglementează procedurile care trebuiesc urmate în cazul evenimentelor de asigurare în Condiţiile Generale de Asigurare a Coletelor, capitolul 9 din prezentul contract.

În cazul producerii unor evenimente precum furtul, pierderea sau deteriorarea coletului, preţul transportului achitat de Client este considerat prima de asigurare şi nu este rambursabil, clientul urmând a fi despăgubit în condiţiile prevăzute de prezentul contract.

În cazul producerii unor evenimente precum furtul, pierderea sau deteriorarea coletului, dacă Clientul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată către GLS a contravalorii serviciilor de transport aferente acestui colet, Clientul nu este îndreptăţit să primească de la GLS despăgubiri de niciun fel, aferente acestui eveniment.

17. Prescriere

Solicitările în oricare temei juridic faţă de GLS vor fi prescrise după şase luni, începând cu 15-a zi de la data prestării serviciului/livrării coletului sau de la data returnării coletului/coletelor în cauză către Client.

18. Formă scrisă

Convenţiile secundare şi suplimentare, precum şi diferite acorduri sunt valabile doar în scris.

GLS își rezervă dreptul de a conveni diferit faţă de prezentele Condiţii în anumite probleme, o astfel de convenţie însă nu poate fi contrară normelor de drept enumerate la punctul 1, respectiv altor norme de drept care reglementează activitatea poștală şi va fi valabilă doar în forma scrisă.

19. Valabilitate parţială / Competenţă juridică

În cazul în care una sau mai multe dintre dispoziţiile prezentelor Condiţii ar fi sau ar putea deveni nevalabile, această situaţie nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziţii. Dispoziţia invalidă trebuie înlocuită cu o dispoziţie, care din punct de vedere al scopului economic este cea mai apropiată celei devenite invalide.

Orice litigii ivite între părţi în legătură cu executarea prezentului contract se vor soluţiona direct de către acestea, pe cale amiabilă, iar în cazul în care această procedură nu stinge litigiul/litigiile competenţa de soluţionare revine instanţei judecătorești de la sediului GLS.

20. Limitare generală sau locală a serviciului şi sistarea acestuia

GLS poate limita transportul de colete faţă de cele stipulate în actualele Condiţii, sau îl poate sista în caz de forţă majoră sau când măsuri oficiale fac necesară aceasta.

GLS poate sista provizoriu în anumite sectoare executarea serviciilor din cauza restricţiilor din trafic sau a condiţiilor meteorologice, sau se poate abate de la ordinea de livrare aplicată în general.

Clienţii vor fi anunţaţi de GLS de limitarea sau sistarea executării serviciilor.

În aceste cazuri, Clientul nu poate solicita despăgubiri.

În situaţia în care Clientul are debite neachitate faţă de GLS, părţile convin ca GLS să suspende serviciile prestate Clientului, respectiv livrarea oricărui colet al acestuia existent în sistemul GLS, până la plata integrală a debitului.

În această situaţie, GLS nu va răspunde pentru expirarea termenului de valabilitate, degradarea şi/sau deteriorarea conţinutului coletului, ca urmare a suspendării livrării.

Orice colet aflat în sistemul GLS nelivrat și nerevendicat de Client în termen de 6 luni de la data preluării lui de către GLS, indiferent care este motivul nelivrării, este considerat abandonat, iar GLS va putea dispune în orice mod și orice măsuri cu privire la acesta.

21. Protejarea datelor, obligaţie de confidenţialitate

1. GLS tratează, prelucrează şi transmite datele legate de executarea serviciilor de livrare a coletelor, respective datele pe care le-a aflat pe parcursul executării serviciilor luând în considerare cele cuprinse în legea privind protecţia datelor personale şi a divulgării datelor de interes public – cu diferenţele cuprinse în alineatele 2-6.

2. GLS poate să cunoască conţinutul coletului transportat doar în măsura necesară executării serviciului.

3. GLS

a) nu are voie să deschidă coletul – cu excepţia celor cuprinse în prezentul contract;

b) poate să studieze coletele nesigilate doar pentru a stabili datele necesare preluării, prelucrării, transportării, respectiv înmânării acestora şi doar în măsura corespunzătoare;

c) nu are voie să divulge altora – cu excepţia expeditorului, a destinatarului, respectiv a organizaţiilor amintite în alineatul 8.7. – datele aflate pe parcursul executării serviciilor;

d) nu poate înmâna trimiterea – pentru a afla conţinutul acesteia – altora, cu excepţia Clientului, destinatarului (respectiv altei persoane autorizate) şi a organizaţiilor amintite în alineatul 8.7.;

e) nu poate divulga informaţii despre executarea serviciilor altora - cu excepţia Clientului, destinatarului (respective altei persoane autorizate) şi a organizaţiilor amintite în alineatul 8.7.

4. În aplicarea punctului d) din alineatul 8.3. trebuie considerată persoana indicată de Client ca având aceleaşi drepturi ca şi acesta. În privinţa punctelor c) şi e) trebuie considerată persoană cu aceleaşi drepturi ca şi Clientul şi persoana care va comunica firmei GLS pe cale electronică (telecomunicaţii, Internet) data de identificare a coletului, parola şi codul de acces.

5. GLS poate să desfacă coletul sigilat, dacă:

a) ambalajul coletului s-a deteriorat în așa fel, încât este indicată deschiderea coletului pentru a proteja conţinutul și protejarea conţinutului nu se poate asigura cu reambalare fără a nu fi desfăcut coletul;

b) acest lucru este indicat pentru a preveni pericolul cauzat de conţinutul coletului;

c) coletul poate fi valorificat în schimbul taxei neachitate.

6. Deschiderea coletului este reglementată de GLS şi acesta va nota în proces verbal măsurile luate. Trebuie trecute pe colet faptul deschiderii coletului, şi dacă există posibilitatea, expeditorul trebuie anunţat despre deschiderea coletului şi motivul acesteia.

7. GLS şi persoanele (organizaţiile) implicate în activităţile poştale de colaborare trebuie să asigure prin măsuri de organizare şi tehnice corespunzătoare confidenţialitatea coletelor transportate prin serviciile solicitate. GLS şi persoanele (organizaţiile) implicate în activităţile poştale de colaborare sunt obligate – în vigoarea condiţiilor normelor juridice şi a sesizărilor în această privinţă – să predea sau să prezinte coletele, publicaţiile, respectiv comunicările organizaţiilor împuternicite prin lege pentru ca acestea să cunoască conţinutul acestora, sunt obligate pe mai departe să facă posibilă observarea, depozitarea acestora, respectiv intervenţia în alt mod în colet, în publicaţiile cu texte.

GLS va preda şi va pune la dispoziţia Clientului, tipărit sau în format electronic, Manualul Operaţional, Instrucţiunile solicitărilor serviciilor – descrierea amănunţită a serviciilor, imprimatele, formularele, instrucţiunile de completare ale acestora, şi le va publica pe pagina de internet www.gls-romania.ro.