Compliance

Verantwoordelijk, systematisch werken

GLS heeft een concernbreed programma ingevoerd om compliancerisico’s systematisch te herkennen en structureel te vermijden. Het is ontwikkeld om de GLS Group en zijn medewerkers te beschermen. Het is ook bedoeld om de samenwerking met zakelijke partners op basis van vertrouwen nu en in de toekomst te waarborgen.

GLS richt zich hierbij met name op het volgende:

  • Mededingingsrecht
  • Corruptiebestrijding
  • Naleving van economische sancties
  • Preventie van witwaspraktijken
  • Bestrijding van dwangarbeid, slavernij en mensenhandel

De hoeksteen van het compliancesysteem is een uitgebreid trainingsconcept voor medewerkers, omdat compliance bij hen begint.

De Compliance Managers in de afzonderlijke landen, de centrale afdeling Compliance van de Group en Internal Revision zijn de belangrijkste advies- en beoordelingsinstanties voor het drietrapsconcept.

Het complianceconcept volgt een uniforme structuur voor alle GLS-bedrijven, die zo nodig wordt aangepast aan speciale landspecifieke kenmerken.

Zakelijke gedragscode

Het vertrouwen dat klanten, medewerkers, zakelijke partners en het grote publiek in GLS stellen is een topprioriteit voor de GLS Group.

Om dat vertrouwen verder te versterken, heeft de Group voor zichzelf een zakelijke gedragscode opgesteld met fundamentele waarden en gedragsnormen die voor alle medewerkers bindend zijn.

De zakelijke gedragscode van GLS is de basis voor alle zakelijke beslissingen en waarborgt dat wij verantwoord met al onze stakeholders omgaan.

Zakelijke gedragscode

Gedragscode voor Leveranciers

GLS verwacht van haar leveranciers de normen zoals beschreven in deze Gedragscode voor Leveranciers in acht nemen, daaraan uitvoering geven door gepaste maatregelen te treffen en deze toepassen bij hun bedrijfsactiviteiten.

Gedragscode voor Leveranciers

Informant/ombudsman

De GLS Group heeft een informant/ombudsman aangesteld om medewerkers, zakelijke partners en derden in staat te stellen criminele handelingen en andere ernstige overtredingen vertrouwelijk te melden.

Meer informatie