Compliance

Verantwoordelijk, systematisch werken

GLS heeft een concernbreed programma ingevoerd om compliancerisico’s systematisch te herkennen en structureel te vermijden. Het is ontwikkeld om de GLS Group en zijn medewerkers te beschermen. Het is ook bedoeld om de samenwerking met zakelijke partners op basis van vertrouwen nu en in de toekomst te waarborgen.

GLS richt zich op drie belangrijke punten:

  • Mededingingsrecht
  • Corruptiebestrijding
  • Toetsing aan sanctielijst

De hoeksteen van het compliancesysteem is een uitgebreid trainingsconcept voor medewerkers, omdat compliance bij hen begint.

De Compliance Managers in de afzonderlijke landen, de centrale afdeling Compliance van de Group en Internal Revision zijn de belangrijkste advies- en beoordelingsinstanties voor het drietrapsconcept.

Het complianceconcept volgt een uniforme structuur voor alle GLS-bedrijven, die zo nodig wordt aangepast aan speciale landspecifieke kenmerken.

Corruptie voorkomen

GLS heeft een streng zerotolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Alle managers van de Group zien naleving van dat beleid als hun verantwoordelijkheid.

In haar anticorruptierichtlijnen heeft GLS de gedragsnormen vastgelegd. In alle landen waar GLS actief is, zijn deze van toepassing op elke medewerker en iedereen die namens GLS werkt.

Download de anticorruptierichtlijnen

Informant/ombudsman

De GLS Group heeft een informant/ombudsman aangesteld om medewerkers, zakelijke partners en derden in staat te stellen criminele handelingen en andere ernstige overtredingen vertrouwelijk te melden.

Meer informatie