Bescherming van klokkenluiders

Bij GLS zijn we toegewijd aan duidelijke ethische principes

Dit is een pijler van ons succes als bedrijf. Alle GLS-medewerkers dragen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de GLS-principes; vaak is het het wangedrag van slechts enkelen dat de reputatie van een bedrijf als geheel schaadt. Daarom is het van cruciaal belang dat GLS zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van mogelijk wangedrag van haar personeel, leveranciers of derden, zodat we snel kunnen reageren en de situatie efficiënt kunnen verhelpen.

Wet bescherming klokkenluiders

Met ingang van 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet verplicht GLS om een intern meldpunt op te zetten. Via dit interne meldpunt kunnen klokkenluiders GLS op de hoogte brengen van mogelijk werkgerelateerd wangedrag. Klokkenluiders kunnen het interne meldpunt gebruiken om het volgende te melden:

  • Informatie over vermoedelijke strafbare feiten;
  • Informatie over vermoedelijke administratieve overtredingen voor zover de relevante bepalingen gericht zijn op de bescherming van het leven, de lichamelijke integriteit of gezondheid of de rechten van werknemers of de rechten van degenen die werknemers vertegenwoordigen (zoals leden van de ondernemingsraad);
  • Informatie over andere overtredingen zoals gedefinieerd in de Wet bescherming klokkenluiders.

Meldingen die betrekking hebben op de hierboven beschreven overtredingen zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld om de bescherming van klokkenluiders en degenen die in de melding worden genoemd te waarborgen. Daarnaast beschermt de wet klokkenluiders tegen elke vorm van vergelding.

Voor alle andere meldingen kun je ook contact opnemen met het interne meldpunt. Dergelijke meldingen worden ook strikt vertrouwelijk behandeld.

Houd er echter rekening mee dat je als klokkenluider alleen de bescherming van de wet geniet als je op het moment van de melding voldoende reden had om aan te nemen dat jouw melding waar was. Je geniet geen bescherming als je een melding doet waarvan je weet dat deze onwaar is.

Het interne meldpunt in de zin van Paragraaf 2 van de Wet bescherming klokkenluiders is de afdeling Compliance.

Neem contact op met ons interne meldpunt via 1) EQS Integrity Line of 2) onze ombudsman Dr. Rainer Buchert:

1) EQS Integrity Line:

Naar het meldpunt

2) Dr. Rainer Buchert, advocaat, Kaiserstraße 22, D-60311 Frankfurt am Main

Gebruik ook het elektronische contactformulier:

Naar het contactformulier

Naast de mogelijkheid om contact op te nemen met het interne meldpunt, heb je ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de relevante autoriteit (externe melding). De relevante autoriteit is: Huis voor klokkenluiders.

Volg deze link voor meer informatie: Huis voor klokkenluiders .

De wet laat je kiezen of je eerst contact wilt opnemen met het interne meldpunt of dat je je melding liever rechtstreeks indient bij de betreffende externe instantie. Wij raden je echter aan om altijd eerst contact met ons op te nemen via het interne meldpunt. GLS zal je melding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzoeken en proberen de overtreding ongedaan te maken. Als je na afloop van onze interne vervolgmaatregelen nog steeds niet tevreden bent met de afhandeling van de situatie, kun je alsnog contact opnemen met de externe instanties.

Heb je vragen over het bovenstaande?

Stuur ons dan een e-mail op compliance@gls-netherlands.com .