Certificeret kvalitet og bæredygtighed

Over hele Europa

GLS garanterer, kontrollerer og forbedrer sin kvalitet og bæredygtighed ved hjælp af et kvalitets- og miljøstyringssystem, der dækker hele Europa. Det er certificeret iht. DIN ISO 9001:2015 og 14001:2015 af DQS, en af de største og mest ansete internationale udbydere af kvalitetsstyringscertificeringer. Takket være kvalitetsstyringssystemet opfylder GLS de høje internationale standarder.

Kvalitet har højeste prioritet

GLS’ omfattende kvalitetssikring indeholder bl.a. præcist definerede arbejdsprocesser, kvalitetsretningslinjer med kontrolrutiner og regelmæssige audits. Og løbende styring af nøgletallene på kvaliteten.

Godkendt miljøstyring

GLS er en miljøbevidst virksomhed, som har indført bæredygtige projekter i alle deres forskellige datterselskaber. 18 datterselskaber har fået deres miljøstyringssystemer ISO 14001-certificeret. Denne internationalt anerkendte standard er en af de vigtigste, når det handler om miljøstyring hos producenter og serviceudbydere.

GDP-certificeret transport af medicinalprodukter

GLS er desuden blevet GDP (Good Distribution Practice) certificeret i Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland og Luxemburg. GDP-retningslinjerne er gældende for farmagrossister i hele EU. GLS opfylder nu i seks lande de strenge sikkerheds- og hygiejnekrav til ikke-temperaturfølsom transport af humanmedicinale produkter.

Til GDP-certifikatet (Engelsk sprogversion)