Sledovanie zásielok

Sledujte svoju zásielku kedykoľvek on-line: musíte len jednoducho zadať číslo jednej alebo aj viacerých zásielok. Informácie Track & Trace predstavujú podrobné údaje o stave doručenia a naposledy uskutočnenej operácii.

 
pomôcka
Môžete zadať viacero čísel balíkov alebo referenčných čísel oddelených čiarkou alebo medzerou.

Sledovanie zásielok

Sledujte svoju zásielku kedykoľvek on-line: musíte len jednoducho zadať číslo jednej alebo aj viacerých zásielok. Informácie Track & Trace predstavujú podrobné údaje o stave doručenia a naposledy uskutočnenej operácii.

 
pomôcka
Môžete zadať viacero čísel balíkov alebo referenčných čísel oddelených čiarkou alebo medzerou.

Prehľad stavu balíka

Balíky
Číslo balíka Dátum Stav Adresa

Sledovanie zásielok

 
pomôcka
#Click here to choose another delivery option and track your parcel on the day of delivery via LiveTracking.
#LiveTracking
Delivery information

Informácia o zásielke

Adresy

ParcelShop

Dátum

Referenčné číslo

Podrobné informacie o balíku

Colné

GLS tracking: Ako Track & Trace funguje

S GLS môžu odosielatelia aj príjemcovia svoje zásielky sledovať kedykoľvek. Po zadaní čísla balíka sa na obrazovke zobrazia podrobné informácie o balíku a samotnom procese doručenia. Nájdete tu aj údaje o naposledy vykonanej operácii. Track & Trace je bežne zadarmo. Každý, kto posiela alebo očakáva viac balíkov naraz, môže ich sledovať súčasne, ak pri tom použije on-line funkciu sledovania zásielok GLS. Ako Track & Trace funguje? Na každom štítku balíka je uvedené číslo balíka a čiarový kód. Za účelom kompletného sledovania zásielok skenuje sa kód na všetkých hlavných bodoch počas prepravy, pričom sa údaje o aktuálnej polohe a naposledy vykonanej operácii prenášajú do systému GLS tracking. Pre celú koordináciu logistického procesu je to dôležité.

GLS sprístupňuje informácie prostredníctvom on-line funkcie sledovania zásielok, čo znamená, že aj vy môžete zásielky kedykoľvek sledovať. Keď sa balík napríklad naloží do vozidla vodiča doručovateľa, ten ručným skenerom preskenuje kód na štítku. Aj v prípade, že adresát počas pokusu o doručenie nie je prítomný, skener sa uvádza do prevádzky. Vodič preskenuje číslo balíka a zadá kód aktuálneho stavu. Všetky dáta sa zhromažďujú v systéme GLS tracking. Sledovanie zásielok s GLS je potom možné jednoducho zadaním čísla balíka.