Sledovanie zásielok

Sledujte svoju zásielku kedykoľvek on-line: musíte len jednoducho zadať číslo jednej alebo aj viacerých zásielok. Informácie Track & Trace predstavujú podrobné údaje o stave doručenia a naposledy uskutočnenej operácii.

 
pomôcka
Môžete zadať viacero čísel balíkov alebo referenčných čísel oddelených čiarkou alebo medzerou.

Sledovanie zásielok

Sledujte svoju zásielku kedykoľvek on-line: musíte len jednoducho zadať číslo jednej alebo aj viacerých zásielok. Informácie Track & Trace predstavujú podrobné údaje o stave doručenia a naposledy uskutočnenej operácii.

 
pomôcka
Môžete zadať viacero čísel balíkov alebo referenčných čísel oddelených čiarkou alebo medzerou.

Prehľad stavu balíka

Balíky
Číslo balíka Dátum Stav Adresa

Sledovanie zásielok

Aktuálny stav balíka

Daten erfasst
Transport
Transport
In Zustellung
Zugestellt
Im PaketShop zugestellt
Zwischenlagerung
Zustellung nicht möglich

#LiveTracking
Delivery information
 
pomôcka
#Click here to choose another delivery option and track your parcel on the day of delivery via LiveTracking.

Informácia o zásielke

#Click to view

#Your parcel is in this ParcelShop:

Kontaktovať ParcelShop

Adresy

#Your parcel is in this ParcelShop:

Kontaktovať ParcelShop

Dátum

Referenčné číslo

Podrobné informacie o balíku

Colné

Prehľad stavu balíka

Dátum Čas Stav balíka GLS umiestnenie
GLS tracking: Ako Track & Trace funguje

S GLS môžu odosielatelia aj príjemcovia svoje zásielky sledovať kedykoľvek. Po zadaní čísla balíka sa na obrazovke zobrazia podrobné informácie o balíku a samotnom procese doručenia. Nájdete tu aj údaje o naposledy vykonanej operácii. Track & Trace je bežne zadarmo. Každý, kto posiela alebo očakáva viac balíkov naraz, môže ich sledovať súčasne, ak pri tom použije on-line funkciu sledovania zásielok GLS. Ako Track & Trace funguje? Na každom štítku balíka je uvedené číslo balíka a čiarový kód. Za účelom kompletného sledovania zásielok skenuje sa kód na všetkých hlavných bodoch počas prepravy, pričom sa údaje o aktuálnej polohe a naposledy vykonanej operácii prenášajú do systému GLS tracking. Pre celú koordináciu logistického procesu je to dôležité.

GLS sprístupňuje informácie prostredníctvom on-line funkcie sledovania zásielok, čo znamená, že aj vy môžete zásielky kedykoľvek sledovať. Keď sa balík napríklad naloží do vozidla vodiča doručovateľa, ten ručným skenerom preskenuje kód na štítku. Aj v prípade, že adresát počas pokusu o doručenie nie je prítomný, skener sa uvádza do prevádzky. Vodič preskenuje číslo balíka a zadá kód aktuálneho stavu. Všetky dáta sa zhromažďujú v systéme GLS tracking. Sledovanie zásielok s GLS je potom možné jednoducho zadaním čísla balíka.