Ochrana osobných údajov

v GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Ochrana osobných údajov

v GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. realizuje spoľahlivé a vysoko kvalitné služby prepravy balíkov, ako aj expresného doručovania a produkty s pridanou hodnotou súvisiace s logistikou.

GLS berie ochranu údajov vážne. Z tohto dôvodu sa osobné údaje vyžadujú len v súlade s platnými právnymi predpismi. Najnovšia verzia zásad ochrany osobných údajov sa nachádza na našej webovej stránke www.gls-group.eu.

Osobné údaje

Osobné údaje obsahujú podrobnosti ohľadom vecných okolností konkrétnej alebo určitej osoby. Zahŕňa to informácie ako meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré sa nedajú spojiť s konkrétnou alebo určitou osobou, napríklad obľúbené internetové stránky alebo počet užívateľov na stránke, nie sú považované za osobné údaje

Zber, spracovanie a využitie osobných údajov na webovej stránke GLS

(1)

Vždy, keď si užívateľ otvorí webovú stránku GLS, dáta sa zaznamenajú do súboru prihlásení. Dočasne sa zaznamenávajú nasledovné údaje:

- dátum a čas vyžiadania otvorenia stránky;

- IP adresa alebo DNS žiadajúceho počítača;

- požadovaná stránka (URL);

- HTTP kód;

- klientsky operačný systém a verzia;

- prehliadač a verzia.

(2)

Pri používaní webových stránok GLS bude možno potrebné povoliť cookies (permanentné ukladanie údajov). Cookies sa využívajú pri technickej správe webovej stránky. Každý návštevník si môže svoj prehliadač konfigurovať tak, aby cookies blokoval. V tom prípade sa do počítača návštevníka stránky neuložia žiadne údaje. Ak nepovolíte používanie cookies, môže sa stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

(3)

Webová stránka GLS je rozdelená na voľne prístupné a zaheslované časti. Zaheslovaná časť čiastočne slúži na plnenie zmluvy medzi zákazníkom a GLS, pričom je prístupná len po prihlásení zadaním užívateľského mena a hesla.

K ďalším funkciám, ktoré voľne prístupná časť ponúka, patrí kontaktný formulár, funkcia Track & Trace a vyhľadávanie obchodných miest ParcelShop. Osobné údaje zadané do kontaktného formuláru ako je meno, ulica, PSČ, mesto, atď. sa vyžadujú z dôvodu spracovania vašej požiadavky a nebudú poskytnuté tretej strane.

(4)

Uložené údaje z časti (1) sa pre účely štatistiky anonymne analyzujú. Štatistické správy slúžia k vyhodnoteniu používania webových stránok GLS. Zaujímavé je najmä poradie v akom sú stránky navštevované a zobrazuje sa cesta, ktorou sa medzi stránkami prešlo. Poskytuje to GLS návod, ako sa využiteľnosť stránky môže naďalej vylepšovať.

(5)

Webová stránka GLS využíva Google Analytics - službu analýzy internetových stránok od spoločnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používa tzv. cookies, sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu využívania webových stránok. Informácie vygenerované funkciou cookie (vrátane vašej IP adresy) o tom, ako túto stránku využívate, sa prenášajú do Google servera v USA, kde sa ukladajú. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa sa pred prenosom v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Celá IP adresa sa prenáša do Google servera v USA len vo výnimočných prípadoch a skráti sa až tam. Google využije túto informáciu na analýzu toho, ako využívate webové stránky, na vypracovanie správ o aktivitách na danej webovej stránke, ktoré slúžia prevádzkovateľom webových stránok a pre účely ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu. Google okrem toho poskytne tieto informácie tretej strane v prípade potreby, ale len vtedy, ak je to zákonom nariadené alebo tieto údaje spracúva tretia strana na základe poverenia spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností neprepojí vašu IP adresu s inými údajmi Googlu. Ukladaniu cookies môžete zabrániť tak, že si upravíte nastavenia vášho prehliadača; chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade sa vám možno nebudú dať využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete navyše zablokovať registráciu údajov vytvorených funkciou cookie (vrátane vašej IP adresy) ako aj registráciu viažucu sa na využívanie tejto webovej stránky a tiež spracovanie týchto údajov Googlom, a to tak, že sa stiahne a nainštaluje plugin prehliadača, ktorý je prístupný na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Webová stránka používa príponu Google Analytics „ga('set', 'anonymizeIp', true);“. Tá umožňuje anonymizovať registráciu IP adresy („maskovanie IP“).

Stav ku dňu: 15.08.2012