Informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,

Číslo účtu:
1470459005/1111

IČO:
36624942

Sídlo:
General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Budča 1039
962 33 Budča
Slovenská Republika
inform@gls-slovakia.sk