GLS odovzdá zásielku výhradne osobe určenej odosielateľom, a to výhradne po overení totožnosti.

Špecifikujte, komu má byť vaša zásielka doručená. Príjemca sa musí vodičovi doručovateľovi preukázať dokladom totožnosti (občianskym preukazom alebo pasom).

GLS doručuje zásielky len oprávneným osobám na podpis. Pri tejto službe si vodič doručovateľ poznačí aj číslo dokladu totožnosti.

  • Zásielka sa odovzdáva až po vizuálnom overení dokladu totožnosti
  • Dokumentácia dokladu totožnosti k podpisu príjemcu
  • Jednoduché vybavenie: objednajte si službu prostredníctvom doručovacieho systému
  • Ideálne pre dôverné alebo cenné zásielky

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

ExpressParcel

Doručenie predpoludním nasledujúceho pracovného dňa do väčšiny regiónov Slovenska.

ExpressSmallParcel

Produkt pre malé a súrne vnútroštátne zásielky.

HungaryExpressParcel

Expresná zásielka do Maďarska

HungaryExpressSmallParcel

Expresná preprava malých a citlivých tovarov do Maďarska.