Sistem de Raportare a cazurilor suspecte de Fraudă şi Nereguli / Avocat anti-corupţie

GLS Group a implementat un sistem de raportare a cazurilor suspecte de Fraudă şi Nereguli /Avocat anti-corupţie pentru a permite angajaţilor, partenerilor de afaceri şi unor terţe părţi să raporteze în mod confidenţial orice bănuieli ar avea cu privire la activităţi ilegale sau infracţiuni similare grave.

În asemenea situaţii toţi angajaţii, partenerii de afaceri şi terţele părţi îl pot contacta pe

Avocat Dr Rainer Buchert
Bleidenstrasse 1
60311 Frankfurt am Main
Germania

Tel: +49 69 710 33 330 sau +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de
Formular de contact pentru informatori

Dr Buchert nu va lua în considerare plângerile care nu vizează activităţi ilegale sau infracţiuni similare grave. Când aveţii dubii, vă vom sfătui cum să procedaţi.

Toate reclamaţiile vor fi tratate în mod confidenţial. Obligaţiile statutare de avocat ale Dr Buchert îl obligă să păstreze confidenţialitatea şi să nu dezvăluie identitatea apelanţilor fără consimţământul lor explicit de a proceda altfel. El are, de asemenea, dreptul de a refuza să depună mărturie (inclusiv cu privire la identitatea reclamanţilor), dacă acest lucru i se solicită de către o instanţă de drept. Plângerile adresate avocatului anti-corupţie vor fi înaintate către GLS Group după ce s-a obţinut acordul reclamantului.

Desigur, bănuielile cu privire la aspectele de mai sus pot fi, de asemenea, raportate şefului direct de un angajat sau unei alte persoane de contact din cadrul GLS Group.