Klachten

Niet helemaal tevreden over onze service?

Klachtenbehandeling

Bent u niet helemaal tevreden over de GLS diensten? Laat het ons weten. De schade- en verliescijfers van GLS zijn al jarenlang zeer laag. GLS hecht immers alle belang aan betrouwbare leveringen. Mocht u evenwel niet helemaal tevreden zijn over de GLS dienst, laat het ons dan online via het contactformulier weten. Uiteraard kan u ons ook op onze Hotline contacteren.

Om uw klacht snel te kunnen behandelen, hebben we het pakketnummer en - indien beschikbaar - de Track ID-code op het bericht van aanbieding nodig. Met deze gegevens kunnen we uw klacht snel verwerken.

Mijn pakket is beschadigd. Wat moet ik doen?

De afzender is verantwoordelijk voor een correcte verpakking van de goederen. Indien een pakket aan de buitenzijde beschadigd is, bv. een opening in de doos, kan u de ontvangst van het pakket weigeren. GLS stuurt het pakket dan terug naar het depot en brengt de afzender van de klacht op de hoogte.

Neemt u een ogenschijnlijk intact pakket in ontvangst om pas later te ontdekken dat de inhoud beschadigd is, dient u voor uw klacht met de afzender contact op te nemen. GLS mag en moet de inhoud van pakketten immers niet controleren. De privacywetgeving voor postverzendingen geldt ook voor GLS.

Meer vragen & antwoorden voor de geadresseerde

Hoe moet ik een klacht indienen?

Elke dag vervoert GLS meer dan 1,5 miljoen pakketten over heel Europa. Dank zij een reeks veiligheidsmaatregelen blijven de schade- en verliescijfers constant laag : onder 0,01 %. Uiteraard kan een pakket altijd beschadigd raken. Indien u bv. een opening in uw pakket vaststelt of er vloeistof uit uw pakket lekt, kan u weigeren het in ontvangst te nemen. In dit geval hoeft u geen klacht in te dienen en zal GLS de afzender rechtstreeks contacteren.

Indien u een ogenschijnlijk intact pakket in ontvangst neemt en pas later ontdekt dat de inhoud ervan beschadigd is, dient u de afzender rechtstreeks te contacteren. De afzender is immers verantwoordelijk voor het behandelen en oplossen van klachten van deze aard.