GLS informuje prijímateľov o doručení zásielky textovou správou, pričom poskytuje trojhodinový časový rámec.

Ráno v deň doručenia vypočíta systém GLS trasu príslušnej dodávky a pošle textovú správu s predpokladaným časom doručenia. Prostredníctvom tejto služby môže prijímateľ posúdiť, či sa mu dá prevziať balík osobne.

Službu je možné kombinovať s dobierkovou službou CashService. Prijímatelia sú informovaní o sume, ktorú treba uhradiť.

  • Informovanie prijímateľov prostredníctvom textovej správy
  • Trojhodinový časový rámec s predpokladaným časom doručenia
  • Kombinovateľné s dobierkovou službou CashService vrátane informácie o sume na úhradu
  • Každé doručenie sa dá sledovať on-line

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

ExpressParcel

Doručenie predpoludním nasledujúceho pracovného dňa do väčšiny regiónov Slovenska.

ExpressSmallParcel

Produkt pre malé a súrne vnútroštátne zásielky.

HungaryExpressParcel

Expresná zásielka do Maďarska

HungaryExpressSmallParcel

Expresná preprava malých a citlivých tovarov do Maďarska.