GLS publiceert tweede duurzaamheidsverslag

News 18/01/2016


In haar verslag “ThinkGLS. ThinkResponsible.” geeft GLS informatie over haar talloze activiteiten op het gebied van duurzaamheid in al haar nationale dochterbedrijven.

In de boekjaren 2013/2014 en 2014/2015 heeft GLS Group deze activiteiten op een zelfs nog bredere basis voortgezet. Speciale aandacht gaat uit naar de overeenstemming tussen economische, maatschappelijke en milieukwesties.

Milieubalans: goede vooruitgang

Dankzij milieuactiviteiten binnen al haar afdelingen heeft GLS haar milieubalans in tal van categorieën verbeterd. En dit terwijl het aantal pakketten met bijna 15 procent toenam en GLS haar netwerk uitbreidde met 21 nieuwe depots en 1000 voertuigen.

  • Energieverbruik voor verwarmingsdoeleinden: bijna 9 procent gedaald
  • Waterverbruik: ongeveer 23 procent minder
  • Bedrijfswagens die voldoen aan de Euro 4-emissienorm of hoger: gestegen van ongeveer 77 naar 84 procent

Uitbreiding van maatschappelijke activiteiten

Nationale dochterbedrijven van GLS steunen lokale liefdadigheidsprojecten in heel Europa. In het duurzaamheidsverslag is een uitgebreid overzicht opgenomen van de maatschappelijke activiteiten en geldinzamelingsacties van de Group.

GLS draagt zorg voor een aantrekkelijke werkomgeving en verbetert deze door bijvoorbeeld op nationaal niveau te zorgen voor opleiding en beroepsgerelateerde ontwikkeling, maar ook door enquêtes te houden onder het personeel. Door middel van “depotdialogen”, gezamenlijke evenementen en partnerprogramma's wordt in de samenwerking met transportbedrijven een geest van partnerschap gestimuleerd.

De dialoog bevorderen

Het duurzaamheidsverslag van GLS is afgestemd op de internationale normen van het Global Reporting Initiative (GRI), de internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging opstelt. Het verslag wordt eens in de twee jaar gepubliceerd en levert een bijdrage aan de dialoog tussen GLS, haar dialooggroepen en alle belanghebbenden.

Naar het GLS-duurzaamheidsverslag

Het ThinkGreen-initiatief
ThinkSocial