GLS Hungary Adatvédelem

Az adatkezelő

A GLS Hungary a General Logistics Systems B.V., Amszterdam (röviden: GLS) leányvállalata. A GLS megbízható és magas színvonalú csomagszolgáltatást, valamint expressz szállítást és értéknövelő logisztikai szolgáltatásokat nyújt.

Személyes adat

A személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az érintett természetes személy akár közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Ez magában foglalja a nevet, számot, címet, helymeghatározó adatot, online azonosítót, telefonszámot és például a születési adatot.

Azon információ, amely alapján a természetes személy nem azonosítható sem közvetlenül sem közvetve – mint például statisztikai adatok – nem tekinthető személyes adatnak.

Érintett

Az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a honlapra látogat, vagy ott regisztrál.

Vonatkozó, hatályos joganyag

A GLS Hungary az adatkezelést a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

GLS Hungary szolgáltatásának alapját a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése adja, amely szerint a postai szolgáltató (GLS Hungary) a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.

Személyes adatok biztonsága - Információbiztonság

A technikai és szervezeti biztonsági intézkedések vonatkozásában GLS Hungary megtesz mindent annak érdekében, hogy a megvédje azokat a visszaélésektől és az adatvesztésektől. Az adatokat egy biztonságos szerveren tárolja, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. A GLS Hungary csak az ügyfelek által hozzáférhetővé tett adatokat (címzett adatok) használja, hogy végrehajtsa a megrendelt szolgáltatásokat.

A személyes adatokat kizárólag olyan rendszerekben kezeljük, amelyek megfelelő technikai és szervezeti védelmet biztosítanak.

A GLS fenntartja a jogot, hogy technikai fejlesztéseket hajtson végre a biztonság és adatvédelemi intézkedések érdekében.

Érintettek jogai

GLS Hungary a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok figyelembevétele mellett tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti az ilyen adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait.

A GDPR hatálya alatt az érintetteket az alábbi jogok illetik meg, amennyiben a jogszabályi követelmények teljesülnek:

 • Hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog – GDPR 15. cikk)
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
 • Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 • Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Érintetti jogok gyakorlása

Amennyiben az érintettek gyakorolni kívánják jogaikat, vagy kifejezett hozzájárulásukat szeretnék visszavonni, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a GLS Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselőjével, a kifejezetten adatvédelmi célra létrehozott, alább olvasható email címei valamelyikén.

adatvedelem@gls-hungary.com

dataprotection@gls-hungary.com

Panasz benyújtása

Amennyiben sérelmesnek véli a GLS Hungary adatkezelését, panasszal élhet. További információért kérjük kattintson az alábbi linkre .

Adatkategóriák, Adatkezelés célja és jogalapja

Amennyiben a GLS Hungary adatkezelését érintő adatkategóriákat és az adatkezelés célját, joglapját szeretné megismerni, kérjük, kattintson az alábbi linkre .

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata a GLS weboldalain

(1)

Minden alkalommal, amikor a felhasználók belépnek a GLS honlapjára, a látogatók adatai egy log file-ba kerülnek lementésre.

A következő adatok kerülnek átmenetileg mentésre:

 • Kapcsolódó számítógép IP-címe
 • Domain név
 • Látogatás dátuma és ideje
 • HTTP válaszkód
 • Meglátogatott oldalak
 • Operációs rendszer és verziószáma
 • Böngészőprogram és verziószáma
 • Képernyő felbontás

(2)

A GLS oldalainak használatához szükséges lehet a cookie-k engedélyezésére. Ezek a cookie-k a weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására szolgálnak. Minden látogató beállíthatja a böngészőjében a cookie-k letiltását. Ebben az esetben nincs adatmentés a látogató számítógépén. A cookie-kban tárolt adatok nem kerülnek át a GLS-hez. Bizonyos területek működéséhez elengedhetetlen a cookie-k használata.

(3)

A GLS Hungary alapvetően különbséget tesz a GLS honlap nyilvános és zárt felületeinek használatában. A zárt felületek GLS Hungary és ügyfele között létrejött szerződés teljesítésének részeként működik, és csak az egyedi felhasználói név és jelszó megadása után lehet belépni.

A nyilvános felületeken elérhetők további funkciók, mint pl. az E-mail űrlap, "Track & Trace" GLS CsomagPont/GLS Automata kereső. Az e-mailen bevitt adatoknak (név, utca, irányítószám, város, stb.) valósnak kell lenniük, hogy az érdeklődés érdemben feldolgozására kerüljön. A GLS a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítja, nem értékesíti, és bármely más módon sem adja ki.

(4)

A mentett adatok anonim statisztikai célokra szolgálnak. Ezeket a statisztikákat a GLS weboldal használatnak kiértékelésére használják. Különösen fontos az oldalak meglátogatásának sorrendje és az oldalak közötti útválasztás. GLS Hungary felméri, hogy mely applikációkat használják, és ezeknek az adatoknak a kiértékelésével tovább fejleszti a honlapot.

A honlap a Google Analytics-t használja, ami Google Inc. ("Google") webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie"-kat használ, azaz szöveges fájlokat ment a számítógépére, így készít elemzést arról, hogyan használja a weboldalt. A weboldal használatáról készült cookie-t (az Ön IP-címével együtt) az USA-ban lévő szerverre továbbítják és tárolják. A Google ezen információk birtokában készít elemzéseket a honlap használatáról, jelentést állít össze a honlap üzemeltetőinek a weboldalon történő tevékenységekről, és további szolgáltatásokat végez el az internethasználatról és weboldalhoz kapcsolódó eseményekről.

Ezen felül, a Google harmadik félnek továbbítja ezeket az adatokat, ha az jogilag kötelező, vagy ha azt egy harmadik fél a Google megbízásából dolgozza fel. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön IP-címét más Google adatokkal. Ön letilthatja a böngészőjében a cookie-k használatát, de szeretnénk kiemelni, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap összes funkcióját. Ennek a honlapnak a használatával Ön elfogadja, hogy a Google feldolgozza az összegyűjtött adatokat a korábban leírt módon és célból.

Hírlevél küldése

A GLS Hungary, ügyfelei közül azoknak, akik ebbe előzetesen beleegyeztek, hírlevelet küldhet a megadott email címre a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevéllel kapcsolatos adatbázis az ügyfél nevét, az email címet és a hozzájárulás megadásának és az esetleges visszavonásának időpontját tartalmazza. Az ügyfél bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevélben elhelyezett linkre kattintással, az info@gls-hungary.com email címre írott levéllel vagy az adott GLS Hungary ügyfélrendszer felületén. A hírlevéllel kapcsolatos adatbázist a GLS kizárólag a hírlevelek küldéséhez használja fel.

Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatai

Amennyiben adatvédelmi tisztviselőnkkel kívánja felvenni a kapcsolatot, kérem használja az alábbi email címek valamelyikét:

adatvedelem@gls-hungary.com

dataprotection@gls-hungary.com

Adatvédelmi tisztviselőnkkel személyesen és írásban is felveheti a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május hó 25.