GLS biedt ADR-transport* binnen België en Luxemburg na voorafgaandelijk overleg met het verantwoordelijke GLS-depot. Ervaren GLS-medewerkers verstrekken de afzender efficiënt advies voor hun ADR-transporten.

Gevaarlijke goederen die niet vervoerd worden door GLS, zijn extreem gevaarlijke stoffen zoals radioactief, explosief, besmettelijk en zeer giftig materiaal.

  • Nationale verzending van gevaarlijke goederen die GLS mag vervoeren
  • Gemakkelijke bestelling van ADR-transport
  • Gedetailleerd advies en coördinatie door ervaren GLS-medewerkers

*Europees Verdrag betreffende het Internationaal Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg

Klassen van gevaarlijke goederen die GLS mag vervoeren*

KlasseOmschrijvingUitzonderingen
2GassenClassificatiecode 1-3, 4F en giftige gassen
3Brandbare vloeistoffen 
4.1Brandbare vaste stoffenClassificatiecode SR en FO
5.1Brandbare (oxiderende) stoffenVerpakkingsgroep I en classificatiecodes O3, OT1, OF, OS, OW, OTC
8Corrosieve stoffen 
9Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpenClassificatiecode M1 tot M3 en M8 tot M10

*overeenkomstig de bijlagen A en B van het ADR en de “Regulations for the Carriage of Hazardous Goods by Road, Rail and Ship” (GGVSEB).

Classificatie ADR

De HazardousGoodsService kan worden besteld voor:

BusinessFreight

Het basisproduct voor nationale vrachtverzendingen.

EuroBusinessFreight

Het basisproduct voor internationale vrachtleveringen.

FreightSolution

De vrachtoplossing voor speciale klanteisen.