Voor een groene en gezonde toekomst

GLS ontplooit gerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat alle handelingen bij de verwerking van pakketten milieuvriendelijk gebeuren. GLS streeft naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van materialen en middelen en een optimalisering van de processen.

Voertuigen

GLS maakt haar brandstofgebruik efficiënter en reduceert de CO2-emissie. Het volledige voertuigenpark wordt geleidelijk aan omgebouwd naar milieuvriendelijkere modellen. Dit geldt zowel voor de voertuigen van onderaannemers als voor het eigen voertuigenpark.

Transportplanning

GLS gebruikt moderne, IT-gestuurde planningtools om de operationele processen en transportprocedures te verbeteren. Dankzij een geoptimaliseerde routeplanning worden de transportroutes systematisch tot een minimale afstand beperkt.

Vestigingen

Ecologisch bouwen voor GLS : bij de constructie van nieuwe gebouwen en de vervanging of uitbreiding van bestaande gebouwen worden uitdrukkelijk groene aspecten verwerkt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van opvang van regenwater en fotovoltaïsche systemen, recycleerbare bouwmaterialen en verwarming met warmtepompen.

Andere activiteiten

GLS verbetert nagenoeg al haar procedures om ze milieuvriendelijker te maken. Zo worden bij voorbeeld over heel Europa facturen, leveringslijsten en ontvangstbewijzen digitaal gemaakt. Dankzij videoconferencing wordt het aantal zakenreizen beperkt.