ParcelShop

Jednoduchý spôsob posielania balíkov

GLS ParcelShops

Firma alebo súkromná osoba, každý môže poslať balík z predajného miesta GLS ParcelShop.

Na území Slovenska máme 140 GLS ParcelShopov. Začlenené sú ako súčasť existujúcich predajných miest, podnikov, ako aj diep GLS. Všetky z nich majú dlhé otváracie hodiny.

Už teraz pošlite balíky prostredníctvom GLS. Môžete poslať aj dobierku, čo znamená, že vodič pri odovzdávaní zásielky prevezme platbu.

Určite si nájdite predajné miesto ParcelShop vo vašej blízkosti.

  • Jednoduché posielanie balíkov
  • Bez dlhých radov pri okienku
  • Dlhé otváracie hodiny
  • Jednoduché stanovenie ceny
  • Ručenie za hodnotu tovaru do výšky 331,94 € za balík
  • Na minútu presné sledovanie zásielky on-line.
  • Podpis pri doručení

Ceny


Cena za odoslanie balíka cez GLS závisí od veľkosti.

Veľkosť sa určuje zmeraním najdlhšej a najkratšej strany a ich sčítaním.

Na základe toho sa stanoví, či je balík XS, S, M, L alebo XL. Balík môže bez ohľadu na veľkosť vážiť maximálne 40 kg v prípade tuzemských balíkov a 31,5 kg v prípade exportných balíkov.

Podrobný cenník

XSmax. 35 cm4,00 €
Smax. 50 cm4,50 €
Mmax. 65 cm5,00 €
Lmax. 80 cm5,70 €
XLmax. 3 m obvod*7,00 €

*2x výška + 2x šírka + najdlhšia strana balíka (s maximálnou dĺžkou 2m, maximálnou výškou 60 cm a maximálnou šírkou 80 cm)