FAQ

Často kladené otázky a odpovede (FAQ)

Ako dlho trvá GLS doručiť balík?

Domáce balíky zvyčajne dosiahnu svoj cieľ hneď nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí. Pri doručovaní do susedných európskych krajín je doba doručenia bežné medzi 24 a 48 hodinami, pre takmer všetky krajiny vo väčšej vzdialenosti je to 72 až 120 hodín. GLS doručuje od pondelka do piatka počas bežnej pracovnej doby.

Ako v GLS funguje spracovanie zásielok?

GLS poskytuje firmám IT doručovací systém, ktorý zodpovedá ich požiadavkám a objemom zásielok. Systém sa dá prispôsobiť IT systémom odosielateľa.

Viac informácií

Čo ponúka GLS v oblasti medzinárodnej prepravy?

GLS ponúka spoľahlivé doručovanie zásielok zákazníkom v Európe a celom svete, ako aj expresné doručovanie na území celého Slovenska a Maďarska. Viac informácií sa nachádza v opise produktov v časti Riešenia prepravy.

Viac informácií

Aký veľký môže byť balík?

Balík nesmie prekročiť nasledujúce rozmery:

Dĺžka: 200 cm

Šírka: 80 cm

Výška: 60 cm

Kombinovaná dĺžka a obvod: 300 cm

Výpočet max. kombinovanej dĺžky a obvodu: 2 x výška + 2 x šírka + 1 x najdlhšia strana

Koľko môže balík vážiť?

Maximálna hmotnosť balíkov je 40 kg. Pre viac informácií kontaktujte zákaznícky servis GLS.

Koľko stojí doručenie balíka spoločnosťou GLS?

Presná cena odoslania závisí od vašich prianí a požiadaviek. Ak pošlete balík bežným spôsobom, dostanete od GLS individuálnu ponuku.

Kontakt

Chcem poslať objemné položky. Čo mám pri tom brať do úvahy?

Niektoré zásielky nie je z dôvody ich veľkosti alebo vonkajšieho balenia možné prepravovať na dopravných pásoch našich automatických triediacich systémov. GLS triedi a sníma „neprepraviteľné“ zásielky ručne v depách a distribučných centrách. Z toho plynie príplatok. K nim okrem iného patria:

- vrecia, kotúče, baly látky, kanistre, plastové nádoby, drevené škatule;

- balíky s vyčnievajúcimi časťami ľubovoľného druhu.

Pre viac informácií kontaktujte zákaznícky servis GLS.

Vyhľadávanie depa

Ktoré tovary sú z prepravy vylúčené?

Nedostatočne a/alebo atypicky zabalené tovary GLS z prepravy vo všeobecnosti vylučuje. Počítače (napr. stolové počítače alebo notebooky) sa prepravujú len v ich pôvodnom balení. Z prepravy sú medzi inými vylúčené aj:

- nadrozmerné balíky a balíky presahujúce povolenú hmotnosť;

- zviazané a zlepené balíky, balíky v akomkoľvek drevenom obale;

- rýchlo sa kaziaci tovar, infekčný tovar a každý nevhodný tovar;

- pozostatky ľudí alebo zvierat;

- živé zvieratá a rastliny;

- tovar vo vreciach a sypký tovar;

- tovar so zvláštnou zvýšenou hodnotou, ako napríklad peniaze, drahé kovy, dokumenty reprezentujúce - peniaze, ceniny, vylosované lotérie, pravé perly, drahé kamene a šperky;

- umelecké diela, antikvárne predmety;

- tovar, ktorý treba chrániť akýmkoľvek tepelným spôsobom;

- zbrane, strelivo, výbušniny a pod.;

- balíky adresované na poštový priečinok;

- v prípade exportných balíkov tovar podliehajúci spotrebnej dani, alkohol, tabakové výrobky, a balíky posielané pre súkromné osoby.

Každý tovar v režime ADR (nebezpečný tovar);

cigarety, omamné látky.

V prípade balíkov posielaných do zahraničia sú vylúčené z prepravy akékoľvek osobné hnuteľné veci, tovar podliehajúci spotrebnej dani a tovar podliehajúci ATA Carnet-u.

Odosielateľ je povinný písomne informovať GLS Slovakia o každom balíku, ktorého osobitná hodnota je vyššia ako 5 000 EUR.

Ďalšie informácie sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Všeobecné obchodné podmienky

Môžem sledovať balíky v reálnom čase?

Áno, všetky balíky v rámci Slovenska môže odosielateľ aj prijímateľ sledovať v reálnom čase pomocou funkcie sledovania balíkov. Čo sa týka medzinárodných zásielok, GLS už poskytuje informácie o doručení v reálnom čase v mnohých krajinách, a to vďaka mobilnému prenosu dát priamo z vozidiel. Nasnímané údaje z centrál a diep všetkých dcérskych spoločností GLS sa okamžite zadávajú do GLS IT systému a sú dostupné priamo on-line. Stačí len zadať číslo balíka.

Prejdite na sledovanie balíka

Aké je štandardné poistné za balík? Je možné aj pripoistenie?

GLS je zodpovedná za stratu alebo poškodenie zásielok v jej starostlivosti. Zodpovednosť nezahŕňa následné škody, ako ušlý zisk. Ak si odosielateľ nezabezpečí dopravné poistenie, GLS kompenzuje hodnotu tovaru mimo zákonom stanovenej zodpovednosti maximálne do hodnoty 331,94 EUR za balík. Hodnota tovaru zodpovedá nákupnej cene, u použitých tovarov je to aktuálna hodnota, alebo tovar odoslaný z dôvodu aukcie má aukčnú cenu v závislosti od toho, ktorá cena je z pohľadu daného prípadu najnižšia.

Ďalšie informácie sa nachádzajú vo všeobecných obchodných podmienkach GLS Slovakia. Na požiadanie je možné dohodnúť aj vyšší limit ručenia. Jednoducho kontaktujte zákaznícky servis GLS, kde sa dozviete viac informácií.

Čo robí GLS pre životné prostredie?

GLS sa zaviazala k zodpovednosti za používanie zdrojov, zníženie emisií a optimalizácie likvidácie odpadov. Všetky dcérske spoločnosti GLS získali certifikáciu ISO 14001 pre ich systém environmentálneho manažmentu. GLS koordinuje a podporuje všetky aktivity ochrany životného prostredie v rámci ekologickej iniciatívy celej skupiny (Group) pod názvom ThinkGreen. Okrem toho si odosielatelia môžu objednať službu ThinkGreen-Service zabezpečujúcu ekologicky neutrálne doručenie.

Viac informácií

Moja otázka sa tu nenachádza. Kde sa o tom dozviem viac?

Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom svojho kontaktu v GLS alebo zákazníckeho servisu na +421 45 52 42 500* alebo 18 585* (*Pevná linka. Platí sa podľa taríf poskytovateľa komunikačných služieb). Môžete tiež zadať svoju otázku písomne vyplnením kontaktného formulára.

Kontakt