Vastuunkantoa

GLS kantaa vastuuta työtekijöistään, yhteiskunnasta ja ympäristöstä ja on aktiivisesti sitoutunut toimimaan tasa-arvon, koulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämisen puolesta.

Ympäristönsuojelun alueella erityisen huomion alla on energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja päästöjen vähentäminen.

GLS työskentelee lyhimpien kuljetusreittien saavuttamiseksi reittisuunnittelun avulla. Matalapäästöisten ajoneuvojen määrä kasvaa koko ajan. GLS huomioi ympäristöarvot myös uusien tilojen suunnittelussa esimerkiksi käyttämällä lämpöpumppuja ja sadenveden talteenottoa.

Arvostamme yhteistyösuhdettamme työntekijöidemme ja kuljetuskumppaniemme kanssa. GLS tukee myös säännöllisesti yhteiskuntaa ja hyväntekeväisyyttä kuljetus- tai rahalahjoitusten muodossa.

GLS-pakettiauto ajaa kaupungin sillan yli

Climate Protect

GLS on sitoutunut suojelemaan ympäristöä. Tämä tarkoittaa muun muassa vastuullista resurssien käyttöä ja päästövähennyksiä.

GLS Parcel day

GLS-harjoittelijat valmiit aloittamaan

GLS haluaa toimia vastuullisesti työntekijöitään, kumppaneistaan ja tukea tarvitsevista ihmisistä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneet Kansakunnat asettivat vuoden 2015 yleiskokouksessa 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Niiden tarkoituksena on varmistaa kestävä kehitys, joka kattaa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat.
169 yksilöllistä tavoitetta muodostavat kehyksen ohjaamaan kansallisvaltioiden, yritysten ja yksilöiden toimia.
Kestävyystoiminnallaan GLS-ryhmä auttaa myös SDG: n toteuttamisessa.

Tavoite 7

Lokakuussa 2019 GLS Saksa siirtyi kokonaan uusiutuvien energialähteiden kestävään energiaan eikä enää käytä fossiilisten polttoaineiden energiaa.

Tavoite 7

Lokakuussa 2019 GLS Saksa siirtyi kokonaan uusiutuvien energialähteiden kestävään energiaan eikä enää käytä fossiilisten polttoaineiden energiaa.

Tavoite 8

GLS on sitoutunut työntekijöidensä koulutukseen ja ammatilliseen kehittämiseen, mutta myös heidän terveyttään ja sosiaaliturvaaan kunnioittaen sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Tavoite 8

GLS on sitoutunut työntekijöidensä koulutukseen ja ammatilliseen kehittämiseen, mutta myös heidän terveyttään ja sosiaaliturvaaan kunnioittaen sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Tavoite 10

GLS supports selected projects and organisations by contributing a broad array of resources. We also provide free parcel delivery for charities and social organisations.

Tavoite 10

GLS supports selected projects and organisations by contributing a broad array of resources. We also provide free parcel delivery for charities and social organisations.

Tavoite 11

Sähkökäyttöisten tavaraliikenteen ja mikrotietojen yhdistelmä on osoittautunut hyviksi GLS: ssä, ja sitä otetaan käyttöön edelleen tavoitteena saavuttaa vähän päästöjä aiheuttava kaupunkilogistiikka.

Tavoite 11

Sähkökäyttöisten tavaraliikenteen ja mikrotietojen yhdistelmä on osoittautunut hyviksi GLS: ssä, ja sitä otetaan käyttöön edelleen tavoitteena saavuttaa vähän päästöjä aiheuttava kaupunkilogistiikka.

Tavoite 12

GLS-tavarantoimittajien käytännesäännöt käsittelevät avainkysymyksiä, kuten ympäristöasioita, lahjontaa ja korruptiota koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Tavoite 12

GLS-tavarantoimittajien käytännesäännöt käsittelevät avainkysymyksiä, kuten ympäristöasioita, lahjontaa ja korruptiota koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Tavoite 13

Osana ThinkGreen-aloitetta, GLS-ryhmä on tukenut resurssien vastuullista käsittelyä ja edistänyt päästöjen vähentämistä vuodesta 2008.

Tavoite 13

Osana ThinkGreen-aloitetta, GLS-ryhmä on tukenut resurssien vastuullista käsittelyä ja edistänyt päästöjen vähentämistä vuodesta 2008.

Tavoite 16

GLS: llä on nollatoleranssipolitiikka kaikille korruption ja lahjonnan muotoille. GLS: n periaatteet esitetään liiketoimintasäännöstöissä.

Tavoite 16

GLS: llä on nollatoleranssipolitiikka kaikille korruption ja lahjonnan muotoille. GLS: n periaatteet esitetään liiketoimintasäännöstöissä.

Dr. Anne Wiese
Dr. Anne Wiese
Johtaja yritysvastuu GLS Group

anne.wiese@gls-germany.com

Timo Weber
Timo Weber
Ympäristöasiantuntija GLS-ryhmä

corporate.responsibility@gls-germany.com