Vaatimustenmukaisuus

GLS:llä on koko ryhmän kattava vaatimustenmukaisuusohjelma, jonka avulla voidaan tunnistaa ja järjestelmällisesti välttää vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia. Järjestelmä on kehitetty turvaamaan sekä GLS-ryhmää, sen työntekijöitä, että arvokasta yhteistyötä ja luottamusta liikekumppaniemme kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

GLS keskittyy seuraaville ydinalueille

Kilpailulainsäädäntö
Korruption torjunta
Taloudellisten sanktioiden noudattaminen
Rahanpesun estäminen
Pakkotyön, orjuuden ja ihmiskaupan vastainen toiminta

Vaatimustenmukaisuuden peruspilarina on työntekijöidemme perusteellinen kouluttaminen, sillä he ovat vaatimustenmukaisuuden lähtökohta.

Myös vaatimustenmukaisuudesta vastaavat esimiehet yksittäisissä maissa ja ryhmän yhteinen vaatimustenmukaisuusosasto ja sisäinen valvonta ovat avainroolissa neuvomassa ja auttamassa tämän kolmiosaisen ohjelman toteuttamisessa.

Vaatimustenmukaisuus rakentuu yhdenmukaisesti kaikissa GLS-yhtiöissä, huomioiden kuitenkin tarvittaessa maakohtaiset erityispiirteet.

GLS: n yritystandardikoodin kansi
 

Liiketoiminnan menettelyohje

Liiketoimintastandardit muodostavat perustan kaikelle GLS-ryhmän liiketoiminnalle. Lisäksi se osoittaa GLS-ryhmän velvoitteen sidosryhmiä kohtaan

Ilmoitus / Asiamiesjärjestelmä

GLS-ryhmällä on ilmoitus/asiamiesjärjestelmä, jonka avulla työntekijät, liikekumppanit tai kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa epäillyistä rikollisista toimista tai muista vakavista rikkomuksista luottamuksellisesti.