Korporativne informacije

General Logistics Systems Croatia d.o.o.

10255 Donji Stupnik
Stupničke Šipkovine 22
Croatia
info@gls-croatia.com

Osobno odgovorni partneri:

Gergely Farkas, Krisztina Tarnoczi, Đorđe Marković

Komercijalni registar:

080852963

Identifikacijski broj poreza na dodanu vrijednost:

88360795357

Kontakt