Korporativne informacije


General Logistics Systems Croatia d.o.o.
10360 Popovec
Varazdinska 116
Croatia
info@gls-croatia.com

Osobni odgovorni partneri:
Rico Back
Gergely Farkas, Krisztina Tarnoczi

Komercijalni registar:
080852963

Identifikacijski broj poreza na dodanu vrijednost:
88360795357