Duurzaamheid

Voordelen van GLS

Wij handelen op een verantwoorde manier

GLS neemt voluit haar verantwoordelijkheid tegenover haar personeel, de maatschappij en bij de bescherming van het milieu en streeft naar gelijkheid, opleiding en op het minimaliseren van haar impact op het milieu.

GLS legt haar aandacht op betere energie-efficiëntie, het vermeerderen van het gebruik van hernieuwbare energie en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Door geoptimaliseerde routeplanning, slaagt GLS erin de leveringsroutes in te korten. Bovendien is het aantal lage-emissievoertuigen gestaag toegenomen. De Groep maakt ook gebruik van ecologische technieken bij nieuwbouwprojecten, zoals bijvoorbeeld het installeren van warmtepompen en het gebruik van een regenwatersysteem.

De meeste GLS-filialen werken reeds met een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem.

GLS streeft naar een nauwe band bestaande uit wederzijds respect met alle medewerkers en transport partners.

Sociale instellingen worden ondersteund op regelmatige basis via bijdragen of het schenken van vervoersdiensten.

Duurzaamheid bij GLS betekent :

  • gebruik van voertuigen met een lage CO2-uitstoot
  • milieuvriendelijke nieuwe gebouwen en modernisering
  • verlaging van verbruik van brandstoffen, papier en elektriciteit
  • doorlopend mederwerkers voorzien van professionele opleidingen
  • nauwe, langdurige samenwerkingen met onze transportpartners
  • sociale verantwoordelijkheid opnemen zowel lokaal als nationaal