Általános Üzleti Feltételek kiegészítése

Vészhelyzet idejére és a Veszélyhelyzetre tekintettel.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely, telephely, központi vevőszolgálat:

H-2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

a továbbiakban röviden: „Szolgáltató” vagy „GLS” vagy „GLS Hungary

csomagkézbesítésre és kezelésére vonatkozó

GLS Hungary Általános Üzleti Feltételeinek illetve a GLS CsomagPont ügyfeleire vonatkozó Általános Üzleti Feltételeinek („CsomagPont ÁÜF) kiegészítése

a Veszélyhelyzet idejére és a Veszélyhelyzetre tekintettel

Jelen Általános Üzleti Feltételek illetve CsomagPont ÁÜF kiegészítése a Szolgáltató belföldi és export egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzleti Feltételeinek („Általános Üzleti Feltételek”) illetve a GLS CsomagPont ügyfeleire vonatkozó Általános Üzleti Feltételeinek („CsomagPont ÁÜF) részét képezik, azzal, hogy rendelkezéseit a Veszélyhelyzetre tekintettel annak időtartama alatt kell alkalmazni.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet (a továbbiakban: Veszélyhelyzet) hirdetett ki, mely az Alaptörvény 53. cikkében foglalt különleges jogrendet jelent. A Veszélyhelyzet kihirdetésének célja a COVID-19 megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása. A veszélyhelyzetet a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény meghosszabbította, és úgy rendelkezett, hogy ezen törvény hatályvesztéséről, így a veszélyhelyzet megszűnéséről az Országgyűlés dönt.

Jelen dokumentum és kiegészítés célja, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a védekezés, és ennek körében a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos személyes kontaktusok minimalizálása érdekében speciális, az Általános Üzleti Feltételekben, illetve a CsomagPont ÁÜF-ben nem szereplő vagy az abban foglaltaktól eltérő szabályokat határozzon meg.

A dokumentumokban nem szereplő kérdésekben az Általános Üzleti Feltételek, illetve a CsomagPont ÁÜF rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

Az Általános Üzleti Feltételek 8. pontja „A csomag tömeg és mérethatárai” az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki.

Európa területén az export, illetve import csomagok darabonként maximum 31,5 kg-ig adhatók fel. Ezen súlyhatárt meghaladó európai export és import csomagok nem minden esetben kerülnek továbbításra. A GLS Hungary a csomagokat hitelesített mérlegen mérlegeli, és amennyiben a mérlegelés során megállapítja, hogy meghaladja a fenti súlyhatárt, úgy azokat a feladó részére visszaszállítja. Amennyiben a célország a küldeményt nem veszi át, vagy visszautasítja arra hivatkozással, hogy a csomag fenti súlyhatárt meghaladja, úgy a GLS Hungary a küldeményt visszaszállítja a feladó részére. Ezen küldeményekre nincs kézbesítési időgarancia.

A csomag tömeg és mérethatáraira a fent nem rögzített kérdésekben az Általános Üzleti Feltételek 8. pontja irányadó továbbra is.

A CsomagPont ÁÜF 6.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki.

Európa területén az export, illetve import csomagok darabonként maximum 31,5 kg-ig adhatók fel. Ezen súlyhatárt meghaladó európai export és import csomagok nem minden esetben kerülnek továbbításra. A GLS Hungary a csomagokat hitelesített mérlegen mérlegeli, és amennyiben a mérlegelés során megállapítja, hogy meghaladja a fenti súlyhatárt, úgy azokat a feladó részére visszaszállítja. Amennyiben a célország a küldeményt nem veszi át, vagy visszautasítja arra hivatkozással, hogy a csomag fenti súlyhatárt meghaladja, úgy a GLS Hungary a küldeményt visszaszállítja a feladó vagy a CsomagPont részére. Ezen küldeményekre nincs kézbesítési időgarancia.

A csomag tömeg és mérethatáraira a fent nem rögzített kérdésekben a CsomagPont ÁÜF 6.3.1. pontja irányadó továbbra is.

Jelen Általános Üzleti Feltételek kiegészítése, és az ebben foglalt szabályok 2020. május 15. napjától kezdődően alkalmazandók.

Jelen Általános Üzleti Feltételek kiegészítése a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig alkalmazható, ezen időpontot követően jelen dokumentumban foglaltak automatikusan hatályukat vesztik.