Spoľahlivosť

Čo je symbolom GLS

Vaša zásielka dorazí včas

Špičková kvalita pri doručovaní predstavuje to, že zákazník sa na svojho poskytovateľa služieb môže spoľahnúť. Spoľahlivosť je preto pre GLS jedna z najdôležitejších hodnôt a zamestnanci ju každodenne aktívne podporujú.

Celý systém GLS je zameraný na spoľahlivé doručovanie vrátane štruktúry pracovísk a siete, informačných technológií, monitorovania a kontroly procesov.

Kvalita služieb je štandardizovaná a zabezpečovaná po celej Európe, napr., využívaním certifikovaných systémov manažmentu kvality a komplexného systému práce s dôležitými údajmi.

Výsledok: GLS doručuje v celej Európe 95 percent všetkých zásielok v rámci stanovenej štandardnej doby doručenia.

Ako GLS zabezpečuje spoľahlivosť:

  • hustá a komplexná európska sieť
  • v celej Európe trvalo vysoká kvalita
  • manažment kvality podľa ISO normy 9001:2015
  • priebežné kontroly
  • centrálne riadený miestny audit
  • optimalizácia cezhraničných procesov