Certifikát kvality a udržateľnosti

Naprieč celou Európou

GLS garantuje, kontroluje a zlepšuje kvalitu a udržateľnosť prostredníctvom celoeurópskeho systému riadenia kvality a životného prostredia. Je certifikovaný podľa DIN ISO 9001: 2015 a 14001: 2015 od DQS, jedného z najväčších a najuznávanejších medzinárodných poskytovateľov certifikátov manažérskeho systému. Systém riadenia kvality GLS spĺňa vysoké medzinárodne uznávané štandardy.

Najvyšší dôraz na kvalitu

Komplexné zabezpečenie kvality služieb GLS zahŕňa presne definované pracovné procesy, usmernenia kvality s kontrolnými postupmi a pravidelné audity. Kľúčové hodnoty kvality sú nepretržite riadené.

Osvedčenie o environmentálnom manažmente

Spoločnosť GLS je spoločnosť šetrná k životnému prostrediu a realizuje projekty udržateľnosti vo všetkých svojich národných dcérskych spoločnostiach. 18 dcérskych spoločností získalo certifikát ISO 14001 pre svoje systémy environmentálneho manažérstva. Táto medzinárodne uznávaná norma sa považuje za jednu z najdôležitejších v súvislosti s environmentálnym riadením výrobcov a poskytovateľov služieb.

Preprava liekov s certifikáciou GDP

Spoločnosť GLS takisto získala certifikáciu dodržiavania pravidiel GPD (Good Distribution Practice) v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku a Luxembursku. Usmernenie GPD je v celej EÚ záväzné pre veľkoobchodné farmaceutické výrobky. Spoločnosti GLS v šiestich krajinách teraz spĺňajú prísne bezpečnostné a hygienické požiadavky na prepravu liekov, ktoré nie sú kontrolované teplotou.