Tlačové správy

04/29/2014

Služba GLS FlexDeliveryService je už v 10 krajinách

Amsterdam, 29. apríl 2014. Od roku 2012 európsky poskytovateľ zásielkových a balíkových služieb ponúka službu GLS s názvom FlexDeliveryService v jednej krajine za druhou. Poľská GLS Poland je v súčasnosti desiatou dcérskou spoločnosťou, ktorá na svoj trh uviedla túto flexibilnú možnosť doručenia. Adresát je vopred informovaný o doručení zásielky, ktorú GLS potom dopraví podľa požiadaviek príjemcu.

01/30/2014

Stále viac certifikátov pre GLS v oblasti ŽP a manažmentu kvality

Amsterdam, 18. február 2013. Ďalším ôsmim spoločnostiam GLS bol udelený certifikát normy ISO 14001. Dve spoločnosti získali certifikát ISO 9001 po prvý krát.

08/01/2013

Nová spoločnosť GLS začína v Chorvátsku

Amsterdam, 1 Augusta 2013. Celoeurópsky poskytovateľ balíkových služieb, GLS, rozšírila svoju sieť vo východnej Európe. GLS Croatia dnes zahajuje svoju prevádzku celoštátnych služieb a medzinárodných prepojení.