Veľkosť a hmotnosť

GLS triedi balíky v distribučných centrách, pričom využíva automatizované triediace systémy. Umožňuje to doručovať balíky rýchlo a úsporne. Balíky nesmú presiahnuť určité rozmery, aby sa hladko pohybovali po dopravníkových pásoch. Stanovená je aj horná hranica hmotnosti.

Balík môže byť až:

  • 60 cm vysoký,
  • 80 cm široký,
  • 200 cm dlhý,
  • 40 kg ťažký.

Kombinácia dĺžky a obvodu balíka môže dosahovať až tri metre. Vypočíta sa ako 2x výška plus 2x šírka plus 1x najdlhšia strana.