Bezpečný prepravný obal

Ako zabaliť balík

Podľa prepravných podmienok by mal prepravný obal vyhovovať druhu, hmotnosti a veľkosti odosielaného tovaru.

Vonkajší prepravný obal

Tovar zabalený v lepenkových škatuliach vyrobených z kvalitného, vlhku odolného a dvojvrstvového kartónu, je bežne dostatočne chránený. Obzvlášť dôležité je zabezpečiť ochranu rohov, povrchu a okrajov. Ako prepravný obal sú najvhodnejšie nové škatule; použité škatule sú vhodné len pre odolný tovar. Čím je obsah ťažší, tým stabilnejší musí byť vonkajší prepravný obal.

Vnútorná výplň

Každé prázdne miesto vnútri škatule by malo byť utesnené výplňou. Tovar by sa vo vnútri nemal hýbať. Materiál použitý ako výplň by mal byť s odosielaným tovarom kompatibilný. Jeden zo spôsobov ako zabaliť balík s ťažkým a chúlostivým obsahom je použiť presne tvarované polystyrénové formy. Medzi tovarom a vonkajším prepravným obalom by nemalo dôjsť k priamemu kontaktu.

Utesnenie

Prepravný obal by mal byť oblepený lepiacou páskou a dobre utesnený na všetkých stranách. Čím je balík ťažší alebo väčší, tým pevnejšia by mala byť lepiaca páska. Pre bezpečnú prepravu je pevné utesnenie základom.

Pripevnenie štítku na balík

Štítok by mal byť pripevnený na najväčšej strane balíka. Staré nálepky alebo smerovacie štítky treba odstrániť. Podľa obchodných podmienok má byť vrecko s dokladmi o preprave alebo nálepky upozorňujúce na krehký obsah, označenia dobierky a iné štítky pripevnené na najväčšej strane balíka. Balíky by nemali byť zviazané dohromady, ale naopak, podľa obchodných podmienok ich treba posielať samostatne. Každý balík musí mať vlastný štítok.

Ďalšie informácie ohľadom spôsobu zabalenia balíka nájdete v obchodných podmienkach GLS.