Používanie štítkov na balíkoch

Odosielatelia, ktorí posielajú malé množstvo balíkov, ich môžu priniesť na predajné miesto GLS ParcelShop. Dostanú štítok na balík, ktorý môžu vyplniť priamo na mieste.

Posielanie balíkov z predajného miesta GLS ParcelShop

Predaj štítkov na balíky za hotové: štítok na balík sa vyplní na predajnom mieste GLS ParcelShop. Slúži ako štítok s adresou a potvrdenka pre odosielateľa a ParcelShop. Štítok na balík musí byť vyplnení čitateľným paličkovým písmom alebo vytlačený na tlačiarni. Treba vyplniť všetky políčka a potvrdenka sa musí podpísať.

Mini štítok balíka „ParcelShop“: mini štítok na balík sa používa dodatočne k štítku na balík predaného za hotové. Vytlačený čiarový kód a číslo balíka zabezpečia, že zásielka je jednoznačne identifikovateľná, a to aj pre účely žiadosti o službu. Odnímateľná časť mini štítku balíka sa pripojí k potvrdenke odosielateľa k kópii pre účely predajne ParcelShop.

Nálepka s označením kategórie veľkosti: tento štítok sa používa na označenie vopred zmeranej veľkosti balíka (od XS po XL).