Reklamácie

Ak máte dôvod k reklamácii

Reklamacia

Ak nie ste s našimi službami z akéhokoľvek dôvodu spokojný, dajte nám to vedieť. Miera škôd a strát GLS je trvale na veľmi nízkej úrovni, pretože GLS kladie veľký dôraz na spoľahlivosť. Pokiaľ ste aj napriek tomu s našimi službami nespokojní, dajte nám vedieť. Nám to pomôže ďalej zlepšovať kvalitu našich služieb. Sťažovať sa môžete aj on-line prostredníctvom kontaktného formuláru. Môžete prípadne zatelefonovať aj na zákaznícky servis.

Vybavenie vašej reklamácie sa urýchli v prípade, že nám poviete číslo balíka, umožní nám to postarať sa o vašu reklamáciu v čo najkratšej lehote.

Čo mám robiť, ak je môj balík poškodený?

Odosielateľ je zodpovedný za náležité balenie tovaru. Ak je balík poškodený z vonkajšej strany, napríklad je v škatuli diera, môžete odmietnuť prevzatie takého balíka. GLS potom vráti balík do depa a informuje o reklamácii odosielateľa.

V prípade viditeľného poškodenia balíka alebo balenia, môžete pri doručení jeho obsah skontrolovať. Vodič doručovateľ zaznamená výsledok kontroly a spoločne s príjemcom pripraví správu.

Ak prijmete balík, ktorý sa zdá byť nepoškodený a po otvorení zistíte, že je poškodený jeho obsah, sťažovať by ste sa mali u odosielateľa. Dôvodom je fakt, že GLS nemôže a nesmie kontrolovať obsah odosielaných balíkov. Poštové tajomstvo sa vzťahuje aj na GLS.

V prípade, že bola Vaša zásielka zničená alebo stratená, vyplňte prosím hlásenie o škode:

Nahlásiť reklamáciu o škode

Nahlásiť reklamáciu o stratenom balíku

Nahlásiť reklamáciu o dobierke

Reklamačný poriadok

Ďalšie často kladené otázky adresátov

Zistite si o reklamáciách viac

Každý deň prepraví GLS po Európe viac než 1,5 milióna balíkov. Rad bezpečnostných opatrení udržuje škody a straty na trvalo nízkej úrovni. Výsledkom je miera udržaná pod úrovňou 0,01 percenta. Aj napriek tomu sa však môže stať, že sa balík poškodí. Ak si napríklad všimnete, že je v balíku diera alebo z neho vyteká tekutina, môžete odmietnuť taký balík prevziať. Ak balík neprijmete, nemusíte podávať reklamáciu. GLS záležitosť vyrieši priamo s odosielateľom.

Ak prijmete zdanlivo nepoškodený balík a neskôr zistíte, že jeho obsah je poškodený, sťažovať by ste sa mali priamo u odosielateľa, pretože on je zodpovedný za vybavenie takýchto reklamácií.