Zameranie sa na kvalitu

Za čím si stojíme:

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť

Vaša zásielka dorazí včas. Stabilná európska sieť s jednotným riadením kvality. Viac informácií
Bezpečnosť

Bezpečnosť

Vaša zásielka dorazí bezpečne a neporušená. Vysoké bezpečnostné normy a priebežný monitoring.

Viac informácií

Transparentnosť
Transparentnosť

O vašej zásielka máme prehľad. Moderné systémy IT sledujú každý krok procesu.

Viac informácií

Flexibilita
Flexibilita

Nájdeme pre vás správne riešenie. Expertíza miestnych pomerov a poradenstvo ohľadom služieb v celej Európe.

Viac informácií

Udržateľnosť

Udržateľnosť

Berieme ohľad na životné prostredie. Konkrétne opatrenia znižujú spotrebu zdrojov a emisie.

Viac informácií

Naše ciele:

  • Neustále zvyšovať vysokú kvalitu služieb pre našich zákazníkov.
  • Byť pre našich zákazníkov poruke a prispôsobiť naše služby meniacim sa potrebám.
  • Neustále zvyšovať efektívnosť našej siete a operačných systémov.
  • Za každých okolností aktualizovať informačné technológie a bezpečnostné systémy.
  • Aktívne prispievať k trvalej ochrane životného prostredia.
  • Brať ohľad na rozdiely medzi našimi zamestnancami a systematicky podporovať ich schopnosti.
  • Zabezpečovať pracovné miesta prostredníctvom neustáleho zvyšovania hodnoty.
  • Konať zodpovedne v súlade s kódexom obchodných noriem.