Udržateľný rozvoj

Sociálny, ekologický a ekonomický

Ako popredný poskytovateľ balíkových logistických služieb, si skupina GLS plne uvedomuje svoju osobitnú zodpovednosť k životnému prostrediu a k spoločnosti.

GLS vníma udržateľnosť ako komplexné poňatie – vrátane ekologických ako aj sociálnych a ekonomických aspektov sociálnej zodpovednosti.

To znamená, že poskytuje vynikajúce výsledky v oblasti logistiky balíkov pre zákazníkov a zároveň istotu práce pre zamestnancov. Vďaka svojim službám GLS tiež prispieva k mobilite a spoľahlivej dodávke tovaru, ktoré sú základným pilierom ekonomiky.

Cieľom celej skupiny GLS je dosiahnutie ekonomického úspechu pri rešpektovaní zásad udržateľného rozvoja v súlade s potrebami ochrany životného prostredia pre ďalšie generácie. GLS sa tiež cíti zaviazaná voči spoločnosti, v ktorej a pre ktorú pracuje.

Vo svojej správe o udržateľnosti GLS poskytuje informácie o vývoji v rozpočtových rokoch 2015/2016 a 2016/2017 - vrátane kľúčových údajov o vyváženosti k životnému prostrediu a príklady sociálnej angažovanosti v celej Európe.