ThinkSocial – spoločenská zodpovednosť

Pre ľudí dneška aj zajtrajška

V a pre GLS pracujú ľudia rôzneho etnického pôvodu, kultúry, náboženstva či vierovyznania. Uznanie, úcta a porozumenie vo vzťahu k zamestnancom a partnerom je dôležitou zásadou skupiny GLS Group.

Intenzívna výmena so všetkými dopravnými partnermi, ktorí sú pre GLS nasadení na poslednej míli pri vyzdvihovaní a doručovaní balíkov, je neoddeliteľnou súčasťou spolupráce.

Odborný a osobný rozvoj zamestnancov predstavuje hlavnú orientáciu stratégie GLS, keďže sa skupina snaží zabezpečiť dlhodobý úspech pre spoločnosť a svojich zamestnancov.

Okrem toho je pre manažment a zamestnancov veľmi dôležitá podpora ľudí v núdzi, ktorí potrebujú pomoc. Spoločnosti GLS v celej Európe propagujú v rámci svojho spoločenského prostredia vybrané iniciatívy, a to priamo sponzorskými darmi ako aj poskytovaním bezplatných dopravných služieb.

Vzdelávanie a odborný rozvoj

GLS sa výrazne angažuje vo vzdelávaní a rozvoji budúcej generácie. Mladí ľudia sú vzdelávaní hlavne v prakticky orientovanom odbornom smere. Skupina GLS Group ponúka zamestnancom možnosti profesionálneho rastu a vedenie pri nástupe.

Napríklad v Nemecku ponúka GLS odborné vzdelávanie v oblasti kuriérskych, expresných a zásielkových služieb. GLS tiež zaškoľuje administratívnych pracovníkov, technikov IT, pracovníkov v rámci kancelárskej komunikácie a technikov pre integráciu systémov. V spolupráci s technickými univerzitami prebiehajú duálne študijné programy pre manažment logistiky a podnikovú informatiku. Ponuku vzdelávania dopĺňa interný program podnikového hospodárenia.

Spoločenské aktivity

GLS využíva svoje štruktúry charakteristické pre jednotlivé krajiny na propagáciu vybraných iniciatív špecifických pre každé spoločenské prostredie. Dcérske spoločnosti GLS podporujú rôzne charitatívne projekty aktivitami v rámci krajiny a regiónu.

Pre detskú charitu napríklad zabezpečujú bezplatnú prepravu zásielok. Sponzorujú nadácie pre mentálne alebo fyzicky postihnutých ľudí. Na miestnej úrovni mnohé depá GLS podporujú škôlky, školy, nemocnice domovy dôchodcov alebo iné neziskové organizácie.

Sponzorovanie kultúrnych a športových podujatí

Od roku 2012 je skupina GLS Group oficiálnym logistickým partnerom Európskej filmovej akadémie a zabezpečuje prepravu súvisiacu s odovzdávaním Európskych filmových ocenení. Rakúska GLS Austria podporuje filmový festival LET'S CEE vo Viedni. Nemecká GLS Germany je logistickým partnerom Nemeckej filmovej akadémie pri organizácii udeľovania Nemeckých filmových ocenení a oceňovaní debutových filmov FIRST STEPS.

Belgická GLS Belgium sponzoruje belgický národný futbalový tím v kombinácii so spoločenskou zaangažovanosťou. Zamestnanci, partneri a hendikepovaní sú pozývaní na každý domáci zápas tímu. V mnohých krajinách depá GLS podporujú miestne športové kluby