Legitimita

Zodpovednosť, systemizované operácie

GLS zaviedla širokú skupinu programov navrhnutú tak, aby systematicky identifikovala a štrukturálne sa vyhla rizikám v súlade s predpismi. To bolo vyvinuté k ochrane GLS Group a jej zamestnancov. Je tiež určená na zabezpečenie spolupráce s obchodnými partnermi založená na dôvere v súčasnosti ako aj v budúcnosti.

GLS sa zameriava na tri základné oblasti:

  • Právo súťaže
  • Boj proti korupcii
  • Posudzovanie sankčného zoznamu

Základným kameňom systému dodržiavania zásad je komplexný tréning koncept pre zamestnancov - dodržiavanie sa začína s nimi.

Manažéri v jednotlivých krajinách, centrálne oddelenie skupiny dodržiavania zásad a interné kontrola sú kľúčové konzultačné a hodnotiace orgány trojstupňového konceptu.

Koncept dodržiavania zásad sleduje jednotnú štruktúru pre všetky spoločnosti GLS, ústretová národným špecifikám ak je to nutné.

Jasný postoj voči úplatkárstvu a korupcii

Skupina GLS Group zastáva prísnu politiku nulovej toleranciu voči úplatkom a korupcii. Dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov je pre spoločnosť základom.

V rámci svojej protikorupčnej politiky stanovila skupina GLS Group normy správania. Platia vo všetkých krajinách, v ktorých GLS pôsobí, pre každého zamestnanca a všetkých, ktorí vykonávajú svoju činnosť v mene GLS.

Protikorupčná politika na stiahnutie

Systém nahlasovania/ombudsmana

Skupina GLS Group zaviedla systém nahlasovania/ombudsmana, ktorý má umožniť zamestnancom, obchodným partnerom a tretím stranám dôverne nahlásiť, ak majú podozrenie na trestné činy alebo podobné vážne priestupky.

Viac informácií