Európsky líder v oblasti kvality

Stabilná sieť určená pre výkony bez obmedzení

GLS ponúka spoľahlivé riešenia pre dopravu, na národnej a medzinárodnej úrovni v Európe a celom svete. Európa je stanovená ako hlavný trh. Tu pokrýva skupina GLS Group svojimi zásielkovými službami 41 európskych a ôsmich amerických štátov, väčšinou prostredníctvom vlastných dcérskych spoločností, iné vďaka spoľahlivým partnerským spoločnostiam.

  • Rozsiahla európska sieť
  • Pravidelné medzinárodné služby
  • Harmonizované systémy IT
AT BE CZ DK FI DE HU IE IT FR LU NL PL PT RO SK SI ES AL BA BG HR CY EE GR LV LT MK MT ME NO RS SE CH TR UK XK GLS Europe