Reklamácie

V prípade, že ste odosielateľom balíka, prosíme o zahájenie šetrenia

Nahlásiť reklamáciu o škode

Nahlásiť podnet na preverenie nelokalizovaného balíka

Nahlásiť podnet na preverenie dobierky

 

Reklamačný poriadok