Tipy pri zasielaní

Zaistite zásielke bezpečné doručenie

Shipping information

Tovar musí byť zabalený tak, aby na miesto doručenia dorazil neporušený. Pevné škatule, vnútorná výplň a silná páska, to všetko ponúka dostatočnú ochranu. Správne balenie pomáha chrániť obsah balíka počas automatického triedenia a dopravy.

Čo ešte chýba, je správna adresa prijímateľa na štítku a balík je pripravený na odoslanie.

Podľa podmienok GLS by hmotnosť balíka nemala prekročiť 40 kg a kombinovaná dĺžka a obvod nesmie presiahnuť tri metre.

Viac o balení a odoslaní balíka

Obalový materiál ponúkne najlepšiu ochranu vtedy, keď vyhovuje hmotnosti a druhu baleného tovaru. Výber správneho materiálu je preto rozhodujúci. S cieľom ponúkať služby vysokej kvality a za primeranú cenu, GLS zásielky určené na dopravu konsoliduje. Počas prekládky sa na triedenie používajú automatické dopravníkové systémy. Správne balenie dokáže tlmiť nárazy a vibrácie, čím sa zaistí, že balíky dosiahnu miesto doručenia bezpečne a v neporušenom stave.

Nie je to však len obalový materiál, ktorý zohráva dôležitú úlohu. Do úvahy treba brať aj prepravné podmienky. K nim patrí aj predpoklad, že hmotnosť balíka nebude viac než 40 kg a kombinácia dĺžky a obvodu nepresiahne tri metre. Balíky zviazané dokopy sa môžu v dôsledku otrasov pri preprave pouvoľňovať. Z tohto dôvodu by sa balíky mali vždy posielať oddelene v súlade s prepravnými podmienkami.