Tipy pri zasielaní

Zaistite zásielke bezpečné doručenie

Shipping information

Tovar musí byť zabalený tak, aby na miesto doručenia dorazil neporušený. Pevné škatule, vnútorná výplň a silná páska, to všetko ponúka dostatočnú ochranu. Správne balenie pomáha chrániť obsah balíka počas automatického triedenia a dopravy.

Čo ešte chýba, je správna adresa prijímateľa na štítku a balík je pripravený na odoslanie.

Podľa podmienok GLS by hmotnosť balíka nemala prekročiť 40 kg a kombinovaná dĺžka a obvod nesmie presiahnuť tri metre.

ParcelShop a Balíkomat

Nájdite si najbližší GLS ParcelShop a Balíkomat, pošlite alebo si vyzdvihnite svoj balík.

Vyhľadaj

Bezpečné balenie

Bezpečné zvonka, upevnené zvnútra zabráni pohybu. Riadne zabalený balík pomôže pri zaistení bezpečného doručenia.

Ako zabaliť balík

Štítky na balík

Občasní odosielatelia dostanú v ParcelShope štítok, ktorý môžu vyplniť hneď a pripevniť na balík priamo na mieste.

Používanie štítka GLS

Veľkosť a hmotnosť

Automatizované triediace systémy využívané na presun balíkov zaistia rýchle a hospodárne doručenie. Aby sa balíky mohli hladko pohybovať po dopravníkových pásoch, nemôžu prekročiť určité rozmery a hmotnosť.

Viac o rozmeroch

Európa v zásielke

Jednotlivci a firmy, ktoré posielajú balíky len občasne, ich môžu poslať do väčšiny krajín EÚ prostredníctvom GLS. Pravidelná medzinárodná preprava a husté národné siete zabezpečia krátku dobu doručenia.

Destinácie a časy
Viac o balení a odoslaní balíka

Obalový materiál ponúkne najlepšiu ochranu vtedy, keď vyhovuje hmotnosti a druhu baleného tovaru. Výber správneho materiálu je preto rozhodujúci. S cieľom ponúkať služby vysokej kvality a za primeranú cenu, GLS zásielky určené na dopravu konsoliduje. Počas prekládky sa na triedenie používajú automatické dopravníkové systémy. Správne balenie dokáže tlmiť nárazy a vibrácie, čím sa zaistí, že balíky dosiahnu miesto doručenia bezpečne a v neporušenom stave.

Nie je to však len obalový materiál, ktorý zohráva dôležitú úlohu. Do úvahy treba brať aj prepravné podmienky. K nim patrí aj predpoklad, že hmotnosť balíka nebude viac než 40 kg a kombinácia dĺžky a obvodu nepresiahne tri metre. Balíky zviazané dokopy sa môžu v dôsledku otrasov pri preprave pouvoľňovať. Z tohto dôvodu by sa balíky mali vždy posielať oddelene v súlade s prepravnými podmienkami.