Distribučné systémy

Optimálne prepojené: systémy práce s údajmi musia byť v súčasnej dobe rýchle, spoľahlivé a integrované. Zákazníci GLS majú prístup k najmodernejším a predsa štandardizovaným adaptabilným distribučným systémom zodpovedajúcim všetkým požiadavkám a objemom.

GLS#Online

Odosielanie on-line

GLS Online je webový portál GLS zabezpečený heslom so všetkými nástrojmi potrebnými na rýchlu a jednoduchú distribúciu vašich zásielok. Objednajte si všetky produkty a služby GLS Slovakia on-line, alebo si vytlačte štítky pre balíky. Užívatelia sa sem môžu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho okienka na webovej stránke GLS. Netreba žiadny dodatočný softvér.

Ideálne pre firmy, ktoré:

  • posielajú až približne 50 balíkov denne

GLS#Connect

Efektívne prepojenie so systémami IT GLS

GLS Connect je softvérový program, ktorý umožňuje zadať príkaz na kompletný import informácií a dát zákazníka a automatické vytvorenie štítku balíka. Môžete prípadne ručne zadať do GLS Connect vaše vlastné identifikačné čísla zákazníkov. Údaje o zásielke sú priamo prenesené do systému GLS.

Softvér sa inštaluje do vášho počítača s operačným systémom Windows a integruje sa do existujúcej infraštruktúry IT. GLS Connect si nevyžaduje žiadne programovanie.

Ideálne pre firmy, ktoré:

  • pravidelne distribuujú viac než približne 100 balíkov denne
  • nepoužívajú vlastný systém ERP

Stiahnite si GLS Connect