Ochrana životného prostredia

Ochrana nášho životného prostredia je hlavnou zásadou spoločnosti.

V roku 2008 spoločnosť GLS začala svoju environmentálnu iniciatívu ThinkGreen s cieľom koordinovať a aktívne podporovať rozmanitú škálu aktivít v rámci skupiny GLS.

Ciele: zodpovedné nakladanie so zdrojmi, zníženie emisií a optimalizácia likvidácie odpadu.

Vo všetkých oblastiach spoločnosti myslíme a konáme ekologicky: od plánovania dopravy a budov až po jednotlivé pracoviská.

Opatrenia ThinkGreen

GLS sa zaväzuje ekologicky zasielať zásielky v rámci celej skupiny prostredníctvom cielených opatrení.

Cieľom je čo najefektívnejšie využívať zdroje a optimalizovať procesy.

Vozidlá
Conversion of the vehicle fleet

GLS zvyšuje palivovú účinnosť a znižuje emisie skleníkových plynov. Všetky vozidlá vo vozovom parku - t.j. vozidlá používané našimi dopravnými partnermi a interný podnikový automobil - sa postupne nahrádzajú ekologickejšími modelmi.

×
Elektrické vozidlá
Increased use of electric vehicles

GLS sa čoraz viac obracia na alternatívne spôsoby doručovania, pričom na prepravu zásielok sa používajú vozidlá na zemný plyn, vozidlá poháňané batériou, skútre, nákladné trojkolky a dokonca aj kolieskové korčule. Tieto vozidlá znižujú naše emisie a dopĺňajú náš existujúci vozový park.


×
Plánovanie dopravy
Transport planning

GLS využíva najmodernejšie plánovacie nástroje podporované IT na zlepšenie prevádzkových procesov a dopravných trás. Dĺžky cesty sa systematicky minimalizujú pomocou optimalizovaného plánovania trasy.

×
Stavby
Green construction

GLS stavia ekologickým spôsobom s environmentálnymi aspektmi výslovne zahrnutými do nových stavieb, výmeny budov a rozširovacích projektov. Využitie dažďovej vody, fotovoltaickej technológie, recyklovateľných stavebných materiálov a tepelných čerpadiel zohráva dôležitú úlohu.

×