Ochrana životného prostredia

Ochrana nášho životného prostredia je hlavnou zásadou spoločnosti.

V roku 2008 spoločnosť GLS začala svoju environmentálnu iniciatívu ThinkGreen s cieľom koordinovať a aktívne podporovať rozmanitú škálu aktivít v rámci skupiny GLS.

Ciele: zodpovedné nakladanie so zdrojmi, zníženie emisií a optimalizácia likvidácie odpadu.

Vo všetkých oblastiach spoločnosti myslíme a konáme ekologicky: od plánovania dopravy a budov až po jednotlivé pracoviská.

GLS dodávka v lese s iniciatívou ThinkGreen

♻️Doručovanie balíkov cez GLS Slovakia bude ekologickejšie.♻️

Ochrana životného prostredia je dôležitým strategickým zámerom programu „ThinkGreen“ – myslime ekologicky.

V rámci tejto stratégie sme osviežili flotilu našich vozidiel o 21 elektrických dodávok eSprinter.
Budú bezemisne doručovať v Bratislave a vo všetkých krajských mestách na Slovensku.
Vozidlo eSprinter sa po praktickom a úspešnom testovaní stalo ideálnym riešením.

Do konca roka GLS Slovakia plánuje flotilu svojich elektrických vozidiel ďalej rozširovať.

Opatrenia ThinkGreen

GLS sa zaväzuje ekologicky zasielať zásielky v rámci celej skupiny prostredníctvom cielených opatrení.

Cieľom je čo najefektívnejšie využívať zdroje a optimalizovať procesy.

Vozidlá
Conversion of the vehicle fleet

GLS zvyšuje palivovú účinnosť a znižuje emisie skleníkových plynov. Všetky vozidlá vo vozovom parku - t.j. vozidlá používané našimi dopravnými partnermi a interný podnikový automobil - sa postupne nahrádzajú ekologickejšími modelmi.

×
Elektrické vozidlá
Increased use of electric vehicles

GLS sa čoraz viac obracia na alternatívne spôsoby doručovania. GLS Slovakia počnúc mesiacom apríl 2021 rozšírila svoju flotilu vozidiel o 21 elektrických dodávok eSprinter. Tieto vozidlá znižujú naše emisie a dopĺňajú náš existujúci vozový park.


×
Plánovanie dopravy
Transport planning

GLS využíva najmodernejšie plánovacie nástroje podporované IT na zlepšenie prevádzkových procesov a dopravných trás. Dĺžky cesty sa systematicky minimalizujú pomocou optimalizovaného plánovania trasy.

×
Stavby
Green construction

GLS stavia ekologickým spôsobom s environmentálnymi aspektmi výslovne zahrnutými do nových stavieb, výmeny budov a rozširovacích projektov. Využitie dažďovej vody, fotovoltaickej technológie, recyklovateľných stavebných materiálov a tepelných čerpadiel zohráva dôležitú úlohu.

×