GLS Group obnovuje a rozširuje certifikáciu

04/01/2018

Certifikáty ISO pre kvalitu a environmentálny manažment v skupine GLS boli obnovené na ďalšie tri roky. Spoločnosť GLS tiež dosiahla certifikáciu HDP na prepravu liekov v ďalších dvoch krajinách.

Spoločnosti pôsobiace v spoločnosti GLS v 18 krajinách mali svoje systémy kvality a environmentálneho manažérstva recertifikované v súlade s normami ISO 9001 a 14001. Certifikácia prispieva k transparentnosti produktov a služieb spoločnosti GLS v očiach zákazníkov. Systémy riadenia pomáhajú národným organizáciám dosiahnuť svoje environmentálne a kvalitatívne ciele.

GDP-certifikovaná lekárska preprava

Spoločnosť GLS takisto získala certifikáciu GDP (Good Distribution Practice) v Dánsku a Írsku. Zmeranie pre HDP je pre farmaceutických veľkoobchodníkov v celej EÚ. Po Nemecku a Francúzsku spoločnosti GLS v štyroch krajinách teraz spĺňajú prísne bezpečnostné a hygienické požiadavky na transport liekov pre ľudské použitie, ktoré nevyžadujú špecifickú teplotu.

GLS zazmluvnila DQS - jedného z najväčších medzinárodných poskytovateľov certifikácie manažérskeho systému - pre takmer všetky certifikáty.

Spoľahlivosť