GLS informuje príjemcov o doručení zásielky prostredníctvom textovej správy.

Odosielateľ môže v doručovacom systéme GLS Connect vytvoriť pre príjemcu správu o zásielke (rozsah 130 znakov). V deň vyexpedovania zásielky sa odošle prijímateľovi textová správa, ktorá oznamuje o doručení nasledujúci pracovný deň.

Môže zahrňovať identifikačné číslo zásielky a sumu, ktorá sa má pri doručení uhradiť. Automaticky sa na koniec správy pridáva číslo na horúcu linku GLS.

Špecifikujte text správy a prezentujte svojim zákazníkom orientáciu vašich služieb.

  • Všetky dôležité informácie v jednej textovej správe
  • Informácie pre odosielateľa o vyexpedovaní a doručení zásielky
  • Informácie pre prijímateľa o predpokladanom dátume doručenia
  • Text môže formulovať odosielateľ
  • Služba sa dá objednať prostredníctvom GLS Connect

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

ExpressParcel

Doručenie predpoludním nasledujúceho pracovného dňa do väčšiny regiónov Slovenska.

ExpressSmallParcel

Produkt pre malé a súrne vnútroštátne zásielky.

HungaryExpressParcel

Expresná zásielka do Maďarska

HungaryExpressSmallParcel

Expresná preprava malých a citlivých tovarov do Maďarska.