Odosielateľ definuje dvojhodinový rámec doručenia, v ktorom GLS doručí zásielku požadovanému príjemcovi.

V mestách s depami GLS môžu odosielatelia voľne vyberať časový rámec pre doručenie v dobe medzi 8.00 a 20.00. Kontaktujte priamo GLS a zistite dostupnosť služby v požadovanom regióne.

  • Flexibilné doručenie v dopredu stanovenom dvojhodinovom intervale
  • Prezentuje zákazníkom vysokú úroveň orientácie na služby
  • Jednoduché vybavenie a rezervácia

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.