Flexibilné doručenie: GLS vopred informuje príjemcov o doručení balíka a ponúka na výber rôzne možnosti doručenia.

V momente, keď je objednaný tovar pripravený na vyexpedovanie, príjemca dostane e-mail alebo textovú správu obsahujúcu informácie o prichádzajúcej zásielke GLS. Správa obsahuje všetky dôležité údaje o balíku, číslo na zákaznícky servis a priamy odkaz na GLS Delivery Manager. Tento on-line nástroj umožňuje príjemcom z rôznych možností si vybrať spôsob doručenia. Môžu si napríklad zvoliť iný dátum doručenia alebo zadať inú adresu alebo presmerovať balík na predajné miesto GLS ParcelShop.

Ráno v deň doručenia pošle GLS príjemcovi druhý e mail alebo textovú správu, v ktorej sa uvádza trojhodinový časový rámec doručenia. Správa obsahuje aj číslo na vodiča doručovateľa a zákaznícky servis. V tomto momente sa už GLS Delivery Manager nedá využiť.

Ak sa prvý pokus o doručenie nevydarí, GLS automaticky posiela adresátovi tretí e-mail alebo textovú správu. Teraz je opäť možné si zvoliť pomocou GLS Delivery Manager z uvedených možností spôsob doručenia pri druhom pokuse.

GLS sa zvyčajne snaží doručiť balík na dva pokusy. Ak si však odosielateľ objednal službu FlexDeliveryService, pokúsi sa GLS v prípade potreby doručiť balík aj na tretí krát. V tomto prípade GLS opäť e mailom alebo textovou správou informuje adresáta o prichádzajúcej zásielke.

Príjem balíkov sa tak stáva flexibilnejší, čím sa doručenie tovaru domácnostiam zjednoduší. Množstvo požiadaviek a sťažností na odosielateľa klesá a spokojnosť zákazníkov, na druhej strane, rastie.

Výhody pre odosielateľa

  • Optimalizovaná B2C preprava
  • Zvýšená spokojnosť zákazníkov
  • Menší nápor na zákaznícky servis

Výhody pre príjemcu

  • Informácie o doručení
  • Oznámenie o približnom časovom rámci pre doručenie
  • Jednoduchý výber možností pre doručenie
  • Flexibilný postup pri prijatí balíka bez registrácie, on-line to ide jednoducho a rýchlo
  • Tri pokusy o doručenie

Dostupnosť

  • Domáca balíková preprava
  • Medzinárodná preprava medzi 15 európskymi krajinami

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.