GLS doručuje domáce zásielky, vyzdvihuje dôležité podpísané dokumenty a vracia ich odosielateľovi.

Ako sa odosielatelia vyhnú riziku: GLS nechá príjemcu podpísať všetky požadované originály dokumentov a odosielateľovi ich vráti v krátkom časovom horizonte.

Služba je poskytovaná aj pri zásielkach odosielaných do Českej republiky a Maďarska.

  • Doručenie a okamžité vrátenie dôležitých podpísaných dokumentov
  • Potvrdenie príjemcu
  • Jednoduché a rýchle spracovanie

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

EuroBusinessParcel

Základný produkt pre doručovanie v celej Európe.

EuroBusinessSmallParcel

Doručovanie prevažne malých a citlivých tovarov v rámci celej Európy.

ExpressParcel

Doručenie predpoludním nasledujúceho pracovného dňa do väčšiny regiónov Slovenska.

ExpressSmallParcel

Produkt pre malé a súrne vnútroštátne zásielky.

HungaryExpressParcel

Expresná zásielka do Maďarska

HungaryExpressSmallParcel

Expresná preprava malých a citlivých tovarov do Maďarska.