Doplnkové jednorazové poistenie: dodatočné krytie vybraných zásielok.

Odosielateľ sa pri každej zásielke môže rozhodnúť, či potrebuje zvýšené poistenie, alebo nie.

Maximálna suma doplnkového poistenia pre zásielky v rámci Slovenska je 2 655 € a na exportné zásielky 1 000 € pri on-line objednávke, obmedzená do výšky hodnoty tovaru.

  • Jednorazové zvýšené poistné krytie zásielok
  • Pre vybrané zásielky
  • Väčšia bezpečnosť pre tovary s vyššou hodnotou
  • Jednoduchá objednávka

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

EuroBusinessParcel

Základný produkt pre doručovanie v celej Európe.

EuroBusinessSmallParcel

Doručovanie prevažne malých a citlivých tovarov v rámci celej Európy.

ExpressParcel

Doručenie predpoludním nasledujúceho pracovného dňa do väčšiny regiónov Slovenska.

ExpressSmallParcel

Produkt pre malé a súrne vnútroštátne zásielky.