Rovnaké poistné za všetky domáce a exportované zásielky odosielateľa ako doplnok k automaticky poskytovanému poistnému krytiu, ktoré je platné pre všetky zásielky.

S touto službou si odosielateľ objednáva zvýšenú bezpečnosť všetkých svojich zásielok v prípade, že ide o cenné tovary, napr. chytré telefóny alebo iné elektronické prístroje.

Výška poistného závisí od individuálnej dohody.

  • Zvýšené poistné krytie zásielok
  • Vyššia bezpečnosť pre cenné tovary
  • Dodatočná ochrana zásielok
  • Ľahké vybavenie a jednoduché objednanie
  • Priebežné sledovanie zásielky

Dostupné pre:

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

ExpressParcel

Doručenie predpoludním nasledujúceho pracovného dňa do väčšiny regiónov Slovenska.

ExpressSmallParcel

Produkt pre malé a súrne vnútroštátne zásielky.

HungaryExpressParcel

Expresná zásielka do Maďarska

HungaryExpressSmallParcel

Expresná preprava malých a citlivých tovarov do Maďarska.