V doručovaní sme flexibilní

Spokojní adresáti. Úspešní odosielatelia.GLS informuje príjemcu prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy o blížiacom sa doručení balíka vrátane približného časového rámca doručenia. Príjemca môže doručenie balíka pomocou GLS Delivery Manager aktívne ovplyvniť výberom z niekoľkých možností doručenia.

Možnosti doručenia je možné si zvoliť pred vyexpedovaním a po prvom neúspešnom pokuse o doručenie

  • Doručenie na rovnakú adresu k určitému dátumu
  • Doručenie na novú adresu
  • Doručenie v čase po pracovnej dobe medzi 17.00 a 20.00 (možné len v mestách s depom GLS)
  • Doručenie na predajné miesto GLS ParcelShop
  • Doručenie do GLS Balíkomatu
  • Vyzdvihnutie v depe GLS
  • Odmietnutie prijatia zásielky

Podrobný opis procesu

1. krok: Informácie na začiatku odoslania

Odosielateľovi je doručená objednávka, ten pripraví tovar na vyexpedovanie a zabezpečí pre GLS transfer bežných údajov o doručení pomocou zásielkového systému a prípadne dodá aj e-mailovú adresu alebo číslo na mobilný telefón príjemcu balíka. Takýmto spôsobom aktivuje flexibilné možnosti doručenia balíka. GLS informuje príjemcu e-mailom alebo textovou správou o blížiacom sa doručení a predpokladanom časovom rámci. GLS pošle aj odkaz priamo na on-line funkciu GLS Delivery Manager, kde si príjemca môže vybrať z niekoľkých možností doručenia, a ovplyvniť tak doručenia balíka podľa vlastných potrieb.

2. krok: Oznámenie o predpokladanom časovom rámci doručenia

Keď vodič doručovateľ ráno preskenuje zásielku, automaticky sa príjemcovi odosiela druhý e mail alebo textová správa, kde je uvedený presný dátum a čas doručenia. Správa obsahuje aj telefónne číslo vodiča doručovateľa a zákazníckeho servisu. V tejto fáze sa už GLS Delivery Manager nedá využiť.

3. krok: Poskytnutie výberu možností doručenia

Ak je prvý pokus o doručenie neúspešný, príjemca je o tom automaticky informovaný prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy. Správa obsahuje odkaz na webovú stránku GLS Delivery Manager, na ktorej sa nachádzajú všetky možnosti doručenia balíka a príjemca si opäť môže vybrať, ako sa bude ďalej postupovať.

Dostupnosť

Služba FlexDeliveryService je k dispozícii pre vnútroštátnu zásielku, ako aj medzinárodnú zásielku medzi Rakúskom, Belgickom, Chorvátskom, Českou republikou, Dánsko, Francúzsko, Nemeckom, Maďarskom, Luxemburskom, Poľskom, Rumunskom, Slovenskom, Slovinskom, Španielsko a Holandskom.

Je možné ho kombinovať s takmer všetkými voliteľnými službami GLS. Upozorňujeme, že ak bola vybratá služba CashService, ExchangeService alebo DocumentReturnService, príjemca si nemôže vybrať doručenie balíkov do GLS ParcelShopu alebo udeliť povolenie na vydanie podpisu.

Požiadavky

Odosielateľ musí spĺňať len minimálne požiadavky a GLS je pripravená pre neho takúto zásielkovú službu realizovať:

  • získať súhlas príjemcu o poskytnutí e-mailovej adresy alebo čísla na jeho mobilný telefón, a to v rámci všeobecných podmienok alebo ako súčasť procesu objednávky;
  • cez zásielkový systém odoslať GLS e-mailovú adresu alebo telefónne číslo príjemcu

Službu FlexDeliveryService je možné kombinovať s takmer všetkými službami GLS v ponuke.

V prípade, že odosielateľ nespĺňa požiadavky na používanie služby, GLS mu ochotne pomôže. Ak máte záujem, kontaktujte príslušné zákaznícky servis GLS alebo využite menu kontaktov.

Vyhľadávanie depa GLS kontakt