V doručovaní sme flexibilní

Spokojní adresáti. Úspešní odosielatelia.GLS informuje príjemcu prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy o blížiacom sa doručení balíka vrátane približného časového rámca doručenia. Príjemca môže doručenie balíka pomocou GLS Delivery Manager aktívne ovplyvniť výberom z niekoľkých možností doručenia.

Možnosti doručenia je možné si zvoliť pred vyexpedovaním a po prvom neúspešnom pokuse o doručenie

  • Doručenie na rovnakú adresu k určitému dátumu
  • Doručenie na novú adresu
  • Doručenie v čase po pracovnej dobe medzi 17.00 a 20.00 (možné len v mestách s depom GLS)
  • Doručenie na predajné miesto GLS ParcelShop
  • Doručenie do GLS Balíkomatu
  • Vyzdvihnutie v depe GLS
  • Odmietnutie prijatia zásielky

Podrobný opis procesu

1. krok: Informácie na začiatku odoslania

Odosielateľovi je doručená objednávka, ten pripraví tovar na vyexpedovanie a zabezpečí pre GLS transfer bežných údajov o doručení pomocou zásielkového systému a prípadne dodá aj e-mailovú adresu alebo číslo na mobilný telefón príjemcu balíka. Takýmto spôsobom aktivuje flexibilné možnosti doručenia balíka. GLS informuje príjemcu e-mailom alebo textovou správou o blížiacom sa doručení a predpokladanom časovom rámci. GLS pošle aj odkaz priamo na on-line funkciu GLS Delivery Manager, kde si príjemca môže vybrať z niekoľkých možností doručenia, a ovplyvniť tak doručenia balíka podľa vlastných potrieb.

2. krok: Oznámenie o predpokladanom časovom rámci doručenia

Keď vodič doručovateľ ráno preskenuje zásielku, automaticky sa príjemcovi odosiela druhý e mail alebo textová správa, kde je uvedený presný dátum a čas doručenia. Správa obsahuje aj telefónne číslo vodiča doručovateľa a zákazníckeho servisu. V tejto fáze sa už GLS Delivery Manager nedá využiť.

3. krok: Poskytnutie výberu možností doručenia

Ak je prvý pokus o doručenie neúspešný, príjemca je o tom automaticky informovaný prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy. Správa obsahuje odkaz na webovú stránku GLS Delivery Manager, na ktorej sa nachádzajú všetky možnosti doručenia balíka a príjemca si opäť môže vybrať, ako sa bude ďalej postupovať.

Požiadavky

Odosielateľ musí spĺňať len minimálne požiadavky a GLS je pripravená pre neho takúto zásielkovú službu realizovať:

  • získať súhlas príjemcu o poskytnutí e-mailovej adresy alebo čísla na jeho mobilný telefón, a to v rámci všeobecných podmienok alebo ako súčasť procesu objednávky;
  • cez zásielkový systém odoslať GLS e-mailovú adresu alebo telefónne číslo príjemcu

Službu FlexDeliveryService je možné kombinovať s takmer všetkými službami GLS v ponuke.

V prípade, že odosielateľ nespĺňa požiadavky na používanie služby, GLS mu ochotne pomôže. Ak máte záujem, kontaktujte príslušné zákaznícky servis GLS alebo využite menu kontaktov.

Vyhľadávanie depa GLS kontakt