FAQ

Často kladené otázky a odpovede (FAQ)

Ako pošlem balík cez GLS?

Ako súkromný zákazník alebo firma, ktorá príležitostne posiela malý počet balíkov, môžete poslať balík z ktoréhokoľvek predajného miesta GLS ParcelShop alebo z Balíkomatu na celom Slovensku.

Viac informácií

Koľko stojí odoslanie balíka prostredníctvom GLS?

Ceny pre príležitostných odosielateľov závisia od veľkosti balíka. Ak posielate balíky z predajného miesta GLS ParcelShop, ceny sa účtujú podľa cenníka predajného miesta ParcelShop alebo Balíkomatu.

Cenník

Do ktorých krajín môžem poslať balík?

Balíky posielané z predajne GLS ParcelShop alebo z Balíkomatu je možné poslať do mnohých krajín Európskej únie.

Viac o zasielaní v rámci EÚ

Ako dlho zvyčajne trvá doručenie?

Domáce balíky zvyčajne dosiahnu svoj cieľ hneď nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí. Pri doručovaní do susedných európskych krajín je doba doručenia bežne medzi 24 a 48 hodinami, pre takmer všetky krajiny vo väčšej vzdialenosti je to 72 až 120 hodín. GLS doručuje od pondelka do piatka počas bežnej pracovnej doby. Tu zistíte, kde sa váš balík práve nachádza a kedy sa dá očakávať jeho doručenie.

Sledovanie balíkov

Kde môžem balík odovzdať?

Balík môžete odovzdať na ľubovoľnom predajnom mieste GLS ParcelShop na Slovensku. Na území Slovenska máme 140 ParcelShopov a 10 Balíkomatov. Na vyhľadanie vám stačí použiť vyhľadávač predajne.

Vyhľadávač ParcelShopov

Kde nájdem najbližšie predajné miesto ParcelShop?

Môžete si vyhľadať najbližšiu predajňu GLS ParcelShop. Stačí použiť praktický vyhľadávač, ktorý Vám ukáže vám miesto aj cestu.

Vyhľadávač ParcelShop

Kde nájdem najbližší Balíkomat?

Jednoducho, rýchlo a prakticky si nájdite GLS Balíkomat priamo vo vašom okolí.

Vyhľadávač Balíkomatu

Aký veľký môže byť balík?

Balík nesmie prekročiť nasledujúce rozmery:

Dĺžka: 200 cm

Šírka: 80 cm

Výška: 60 cm

Kombinovaná dĺžka a obvod: 300 cm

Výpočet max. kombinovanej dĺžky a obvodu: 2 x výška + 2 x šírka + 1 x najdlhšia strana

Aká je maximálna hmotnosť balíka?

Hmotnosť balíka by nemala presiahnuť 40 kg.

Ktoré tovary sú z prepravy vylúčené?

Nedostatočne a/alebo atypicky zabalené tovary GLS z prepravy vo všeobecnosti vylučuje. Počítače (napr. stolové počítače alebo notebooky) sa prepravujú len v ich pôvodnom balení. Z prepravy sú medzi inými vylúčené aj:

- balíky s tovarom, ktorého hodnota prekračuje 5 000 €;

- tovary, ktoré si vyžadujú opatrné zaobchádzanie (napr. krehké tovary);

- rýchlo sa kaziaci tovar alebo taký, ktorý treba chrániť akýmkoľvek tepelným spôsobom;

- živé zvieratá a rastliny;

- pozostatky ľudí alebo zvierat;

- balíky adresované na poštový priečinok;

- predmety zvlášť vysokej hodnoty (napr. zlato, drahé kovy a kamene, cenné šperky a pravé perly, umelecké diela, antikvárne predmety);

- telefónne karty a predplatené karty pre mobilné telefóny;

- zbrane, strelivo, výbušniny a pod.;

- tovary zo zoznamu ADR (týkajúce sa dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov) alebo IATA (pre leteckú prepravu) ohľadom prepravy nebezpečných tovarov;

- tabakové výrobky a alkohol (ak sa balík posiela do zahraničia).

Ďalšie informácie možno nájsť v pokynoch na prepravu, ako aj vo Všeobecných obchodných podmienkach pre predajné miesta GLS ParcelShop.

Všeobecné obchodné podmienky pre predajne ParcelShop

Čo treba mať na pamäti, keď balím tovar?

Pri balení tovaru treba zvážiť druh, hmotnosť a odolnosť odosielaného tovaru. Vonkajší obal, vnútorná výplň, lepiaca páska a štítok na balíku, to všetko je dôležité.

Viac informácií

Ako zistím, kde sa balík práve nachádza?

Pomocou funkcie sledovania zásielok si môžete svoj balík kedykoľvek skontrolovať on-line. Stačí zadať číslo balíka.

Sledovanie zásielok

Môžem poslať balík ako expresnú zásielku prostredníctvom GLS ParcelShop a z GLS Balíkomatu?

Nie, odosielanie expresných zásielok z predajného miesta GLS ParcelShop a z GLS Balíkomatu nie je možné.

Sú balíky u GLS poistené?

GLS je zodpovedná za stratu alebo poškodenie zásielok v jej starostlivosti. Zodpovednosť nezahŕňa následné škody, ako ušlý zisk. Ak si odosielateľ nezabezpečí dopravné poistenie, GLS kompenzuje hodnotu tovaru mimo zákonom stanovenej zodpovednosti maximálne do hodnoty 331,94 EUR za balík. Hodnota tovaru zodpovedá nákupnej cene, u použitých tovarov je to aktuálna hodnota, alebo tovar odoslaný z dôvodu aukcie má aukčnú cenu v závislosti od toho, ktorá cena je z pohľadu daného prípadu najnižšia. Ďalšie informácie sa nachádzajú vo všeobecných obchodných podmienkach GLS Slovakia.

Koľko balíkov môžem poslať naraz?

Môžete poslať toľko balíkov, koľko chcete.

Čo sa stane, ak sa balík nedá doručiť?

Ak adresát nie je pri prvom pokuse o doručenie prítomný, požiada vodič doručovateľ suseda, aby balík prevzal. Ak to nie je možné, vodič umiestni zásielku do GLS Balíkomatu, ak je nejaký poblíž. Ak nie, tak šofér vezme balík späť do depa GLS a pokúsi sa balík doručiť na druhý krát nasledujúci pracovný deň. Ak aj druhý pokus o doručenie zlyhá a balík sa vráti späť do depa, môže GLS v rámci doby skladovania vykonať na požiadanie odosielateľa aj tretí pokus o doručenie. Ak si odosielateľ aktivoval službu FlexDeliveryService, môže adresát ovplyvniť postup pri doručení tak, že si vyberie z množstva možností spôsobu doručenia pomocou aplikácie GLS Delivery Manager.

Delivery manager

V každom prípade však vodič doručovateľ nechá adresátovi lístok s oznámením, ten na základe oznámenia môže kontaktovať GLS a dohodnúť druhý pokus o doručenie. Ak sa s GLS neskontaktuje, uskutoční sa automaticky ďalší pokus o doručenie pred tým ako sa balík vráti do depa. Ak nie sú ani druhý a tretí pokus úspešné, GLS vráti balík odosielateľovi po uplynutí skladovacej doby piatich pracovných dní odo dňa vyzdvihnutia.

Čo robí GLS preto, aby chránila životné prostredie?

GLS sa zaviazala k zodpovednosti za používanie zdrojov, zníženie emisií a optimalizácie likvidácie odpadov. Všetky dcérske spoločnosti GLS získali certifikáciu ISO 14001 pre ich systém environmentálneho manažmentu. GLS koordinuje a podporuje všetky aktivity ochrany životného prostredie v rámci ekologickej iniciatívy celej skupiny (Group) pod názvom Think-Green.

Viac informácií

Moja otázka sa tu nenachádza. Kde sa dozviem viac?

Stačí zavolať na zákaznícku linku pre odosielateľov 18 585 alebo +421 45 5242 500 (*Pevná linka. Platí sa podľa taríf poskytovateľa komunikačných služieb) alebo zadajte svoju otázku písomne vyplnením kontaktného formulára.